Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: Paju City (파주시 / Paju-si)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
Paju City (파주시 / Paju-si)

[Resim: htm_2008032604442330003700_001.jpg]

Paju, Güney Kore Gyeonggi Eyaleti’nde yer alan bir şehirdir. 1997 yılında bir şehir haline getirilen Paju, daha önce bir ilçeydi (gun).
Şehir, 38.paralel üzerindeki Panmunjeom’un hemen güneyinde yer almaktadır. Kore başkenti Seoul’ü korumak için pek çok ABD ve Kore askeri, bu şehirde üsler kurmaktadır. 2002 yılında Güney Kore’nin en kuzeyinde yer alan Dorasan Tren İstasyonu açılmıştır. Kuzey Kore toprakları ile Kaesong şehri, Paju’daki Dora Dağı’ndan görülebilmektedir.

Genel Durum

Temel Bilgiler

Nüfus : 420,526 (2016)
1996: 172,037
2001: 226,858
2006: 300,059
2012: 390,961
2025: 520,000(tahmini)

Alan: 672.60 km2

Yoğunluk: 581.3/km2 (1,506/sq mi)

İdari Birimler: 5 Eup, 9 Myeon, 2 Dong

Website: http://en.paju.go.kr/index.do

Okul: Toplam 97 okul (İlköğretim Okulu: 56, Ortaokul: 23, Lise: 14, Üniversite & Kolej: 2, Özel Okul: 2)

Şehir Statüsüne Getirilme Tarihi: 1 Mart 1996

Yönetim Durumu

Yönetim Organizasyonu

Organizasyon Yapısı: 6 bakanlık, 3 birim, 12 Eup / Myeon / Dong
Kamu Çalışanlarının Sayısı: 1,118 çalışan

Mali Ölçek

Toplam Bütçe: 739.7 milyar Won (2010 yılı ana bütçe)
Genel Bütçe: 487.3 milyar Won
Özel Bütçe: 252.4 milyar Won

Paju Belediye Meclisi

Meclis Üyeleri Sayısı: 11 üye (Görev süresi: 4 yıl)
Kurul: 3 adet (Yürütme Kurulu, Planlama ve Yönetim Kurulu, Kent Endüstrisi Kurulu)

Kültür & Turizm Kaynakları

Kültürel Miras

Toplam 86 kültürel miras
(23 ulusal kültürel miras, 63 yerel kültürel miras)

Birleştirilmiş ve Emniyetli Turist Yerleri

Panmunjeom, Üçüncü Gizli Tünel
Dorasan İstasyonu, vb.

Kaynak
**English**

Paju City (파주시 / Paju-si)

[Resim: 20131030094436519.jpg]

Paju is a city in Gyeonggi Province, South Korea. Paju was made a city in 1997; it had previously been a county (gun).
The city is located just south of Panmunjeom on the 38th parallel. To defend the Korean capital, Seoul, many US and Korean army bases are set up in the city. In 2002, the northernmost South Korean railway station, Dorasan, was opened. North Korean territory and Kaesong City can be seen from Mount Dorain the city.

General Status

Basic Information

Population: 420,526 (2016)
1996: 172,037
2001: 226,858
2006: 300,059
2012: 390,961
2025: 520,000(estimated)

Area: 672.60 km2
Density: 581.3/km2 (1,506/sq mi)
Administrative Districts: 5 Eup, 9 Myeon, 2 Dong
Homepage: http://en.paju.go.kr/index.do
School: Total 97 schools (Elementary school:56, Middle school:23, High schools:14, University & College:2, Special school:2)

Date of Acquiring the City Status: March 1, 1996

Status of Administration

Administrative Organization

Structure of Organization: 6 bureaus, 3 offices, 12 Eup/Myeon/Dong
Number of Government Employees: 1,118 employees

Fiscal Scale

Total: 739.7 billion Won (the main budget for 2010)
General Budget: 487.3 billion Won
Special Budget: 252.4 billion Won

Paju City Council

Number of Councilors: 11 councilors (Term of office : 4 years)
Committee: 3 committees (Steering Committee, Planning and Administration Committee, Urban Industry Committee)

Culture & Tourism Resources

Cultural Heritage

Total 86 cultural heritages
(23 national cultural heritages, 63 local cultural heritages)

Unification & Security Tourist Destinations

Panmunjeom, Third Infiltration Tunnel,
Dorasan Station, etc.

Source
Paju’nun Tarihi

475: Koguryo Kralı Jangsu’nun egemenliğinin 63.yılında burası ilk kez “Suliholhyun” olarak adlandırılmıştır.
757: Silla Kralı Kyungdeok’un 16.yılında “Bongseonghyun” olarak değiştirildi.
1174: Koryo Hanedanlığı Kralı Myeongjong’un 4.yılında “Seowonhyun” olarak değiştirildi.
1393: Joseon Hanedanlığı Kralı Taejo’nun 2.yılında “Seowon-gun”a yükseltilmiştir.
1398: Joseon Hanedanlığı Kralı Taejo’nun 7.yılında “Papyunghyun” ile bağlantılı olan “Wonpyung-gun” olarak değiştirildi.
1414: Joseon Hanedanlığı Kralı Taejo’nun 14.yılında “Wonpyung-gun” ile “Gyohahyun” birleştirilmiştir.
1415: Joseon Hanedanlığı Kralı Taejo’nun 15.yılında “Wonpyung-gun”, “Dohobu” olarak yükseltilmiştir.
1418: Joseon Hanedanlığı Kralı Taejong’un 18.yılında “Gyohahyun”dan ayrılarak “Wonpyung-gun”a düşürülmüş, daha sonra burada yaşayan halkın itirazlarından dolayı yeniden “Dohobu”ya yükseltildi.
1459: Joseon Hanedanlığı Kralı Sejo’nun 5.yılında “Pajumaok” olarak yeniden organize edilmiştir.
1895: Joseon Hanedanlığı Kralı Gojong’un 32.yılında “Pajumok”, “Paju-gun” olarak değiştirilmiştir.
1 Mart 1914: “Paju-gun” (10 Myeon), “Gyoha-gun” ile birleştirilmiştir.
3 Kasım 1945: Jeok Seong-Myeon, Nam-Myeon, Yeoncheon-gun birleştirilmiştir. (12 Myeon)
5 Şubat 1946: Nam-Myeon, Yangju-gun’a bırakıldı. (11 Myeon)
28 Aralık 1972: Jangdan-gun’daki Jangdan-Myeon, Gunnae-Myeon, Jindong-Myeon ve Jinseo-Myeon ile birleştirilmiştir. (15 Myeon)
1 Haziran 1973: Adong-Myeon, Geumchon-eup’a, Imjin-Myeon ise Munsan-eup’a yükseltilmiştir. (2 Eup ve13 Myeon)
1 Mayıs 1979: Gunnae-Myeon’da bir şube açılmıştır.
1 Aralık 1980: Junae-Myeon, Paju-eup’a yükseltilmiştir. (3 Eup ve 12 Myeon)
15 Şubat 1983: Kisan-ri ve Yeonjang-ri, Baekseok-Myeon ile, Yangju-gun, Gwangtan-Myeon ile birleştirilmiştir ,daha sonra Yeongjang şubesi açılmıştır.
1 Ocak 1987: Kisan-ri’nin bir bölümü (Kisan-ri 1) Gwangtan-Myeon, Baekseok-Myeon,Yangju-gun ile birleştirilmiştir.
1 Nisan 1989: Chunhyun-Myeon, Bubwon-eup’a yükseltilmiştir. (4 Eup ve 11 Myeon)
1 Mart 1996: Paju-gun’dan Paju şehrine yükseltilmiştir.
1 Mart 1996: Geumchon-eup, Geumchon 1-dong ve Geumchon 2-dong olarak ikiye ayrılmıştır. (3 Eup, 11 Myeon ve 2 Dong)
1 Mart 2002: Gyoha-myeon, Goyha-eup’a ve Jori-myeon, Jori-eup’a yükseltilmiştir. (5, 9 Myeon, 2 Dong)

**English**

History of Paju

475 Called 'Suliholhyun' for the first time by King 'Jangsu' of Koguryo in his 63rd reign.
757 Changed into 'Bongseonghyun' during the 16th reign of King 'Kyungdeok' of Silla.
1174 Changed into 'Seowonhyun' during the 4th reign of King 'Myeongjong' of Koryo Dynasty.
1393 Elevated to 'Seowon-gun' during the 2nd reign of King 'Taejo' of Joseon Dynasty.
1398 Changed into 'Wonpyung-gun' affiliated with 'Papyunghyun' during the 7th reign of King'Taejo' of Joseon Dynasty.
1414: Merged 'Gyohahyun' with 'Wonpyung-gun' during the 14th reign of King 'Taejo' of Joseon Dynasty.
1415: Elevated 'Wonpyung-gun' to 'Dohobu' during the 15th reign of King 'Taejong' of Joseon Dynasty.
1418: Downgrade to 'Wonpyung-gun' separated from 'Gyohahyun' during the 18th reign of King 'Taejong' of Joseon Dynasty, then re-elevated to 'Dohobu' by an appeal of residents.
1459: Reorganized to 'Pajumok' during the 5th reign of King 'Sejo' of Joseon Dynasty.
1895: Changed 'Pajumok' to 'Paju-gun' during the 32nd reign of King 'Gojong' of Joseon Dynasty.
Mar. 1, 1914: Incorporated 'Gyoha-gun' with 'Paju-gun' (10 Myeons)
Nov. 3, 1945: Incorporated Jeok Seong-Myeon, Nam-Myeon, Yeoncheon-gun (12 Myeons)
Feb. 5, 1946: Transferred Nam-Myeon to Yangju-gun (11 Myeons)
Dec. 28, 1972: Incorporated Jangdan-Myeon of Jangdan-gun, Gunnae-Myeon, Jindong-Myeon, and Jinseo-Myeon (15 Myeons)
Jul. 1, 1973: Elevated Adong-Myeon to Geumchon-eup, Imjin-Myeon to Munsan-eup(2 Eups and 13 Myeons)
May 1, 1979: Opened a branch office in Gunnae-Myeon
Dec. 1, 1980: Elevated Junae-Myeon to Paju-eup (3 Eups and 12 Myeons)
Feb. 15, 1983: Incorporated Kisan-ri and Yeonjang-ri, Baekseok-Myeon, Yangju-gun with Gwangtan-Myeon ,then opened Yeongjang branch office
Jan. 1, 1987: Incorporated the part of (Kisan 1-ri) of Kisan-ri, Gwangtan-Myeon with Baekseok-Myeon,Yangju-gun
Apr. 1, 1989: Elevated Chunhyun-Myeon to Bubwon-eup (4 Eups and 11 Myeons)
Mar. 1, 1996: Elevated to Paju city from Paju-gun
Mar. 1, 1996: Branched Geumchon-eup into Geumchon 1-dong and Geumchon 2-dong (3 Eups, 11 Myeons, and 2 Dongs)
Mar. 1, 2002: Elevated Gyoha-myeon to Goyha-eup, and Jori-myeon to Jori-eup (5 Eups, 9 Myeons, 2 Dongs)

Kaynak / Source
İdari Birimleri

Paju’nun idari birimleri şu şekildedir:

• Beobwon-eup (법원읍)
• Paju-eup (파주읍)
• Munsan-eup (문산읍)
• Jori-eup (조리읍)
• Wollong-myeon (월롱면)
• Papyeong-myeon (파평면)
• Jeokseong-myeon (적성면)
• Gwangtan-myeon (광탄면)
• Tanhyeon-myeon (탄현면)
• Gunnae-myeon (군내면)
Jangdan-myeon (장단면)
Jinseo-myeon (진서면)
Jindong-myeon (진동면)
• Gyoha-dong (교하동)
• Geumchon1(il)-dong (금촌1동)
Maekgeum-dong (맥금동)
Yadong-dong (야동동)
Geomsan-dong (검산동)
Adong-dong (아동동)
Geumchon-dong (금촌동 - 1)
• Geumchon2(ii)-dong (금촌2동)
• Geumneung-dong (금릉동)
• Geumchon-dong (금촌동 - 2)

Kardeş Şehirleri

Paju, aşağıdaki şehirler ile ikizlenmiştir:

• Coquitlam, Kanada
• Cuenca, İspanya
• Hadano, Japonya
• Mudanjiang, Çin
• Pasadena, Kaliforniya
• Stellenbosch, Güney Afrika
• Toowoomba, Avustralya

**English**

Administrative Divisions

Paju is divided as follows:

• Beobwon-eup (법원읍)
• Paju-eup (파주읍)
• Munsan-eup (문산읍)
• Jori-eup (조리읍)
• Wollong-myeon (월롱면)
• Papyeong-myeon (파평면)
• Jeokseong-myeon (적성면)
• Gwangtan-myeon (광탄면)
• Tanhyeon-myeon (탄현면)
• Gunnae-myeon (군내면)
Jangdan-myeon (장단면)
Jinseo-myeon (진서면)
Jindong-myeon (진동면)
• Gyoha-dong (교하동)
• Geumchon1(il)-dong (금촌1동)
Maekgeum-dong (맥금동)
Yadong-dong (야동동)
Geomsan-dong (검산동)
Adong-dong (아동동)
Geumchon-dong (금촌동 - 1)
• Geumchon2(ii)-dong (금촌2동)
• Geumneung-dong (금릉동)
• Geumchon-dong (금촌동 - 2)

Sister Cities

Paju is twinned with the following places:

• Coquitlam, Canada
• Cuenca, Spain
• Hadano, Japan
• Mudanjiang, China
• Pasadena, California
• Stellenbosch, South Africa
• Toowoomba, Australia

Kaynak / Source
Temsili Festivaller

Paju-Gaeseong Ginseng Festivali

[Resim: 1574455_image2_1.png]

Bu festival, lüks bir marka olarak dünyada sadece tarım sınır hattının temiz bir alnında 6 yıllık Paju-Gaeseong ginsengi için düzenlenmektedir.
2010 yılında 750.000 turist, festivali ziyaret etmiştir.
Satış: 7.5 milyar Won

Paju Jangdan Fasulye Festivali

[Resim: 508123_image2_1.jpg]

Bu tarımsal ürün festivalinin teması, askersiz bölgedeki temiz bir alanda üretilen Jangdan Fasulyesi’dir. 2010 yılında 750.000 turist bu festivali ziyaret etmiştir.
Satış: 7 milyar Won

Kültür & Spor Altyapısı

Paju Kitap Şehri

[Resim: 1591764_image2_1.jpg]

Dünyanın ilk ve en büyük kitap temalı şehridir.
Tüm şehrin mimari sergi salonu (Paju Kitap Şehri, Kore Köşkleri teması ile 2008 Biennale Uluslar arası Mimarlık Fuarı’na katılmıştır.)
213 iş yeri sahibi (Toplam 8000 çalışan)
Toplam alan: 1,580,000㎡ (Bölge 2’de iş, Eylül 2008’de başladı.)

HEYRI Sanat Köyü

[Resim: 2031631_image2_1.jpg]

Bir mekan içinde kültür türlerinin çeşitliliği ile kültür ve sanat köyü.
Yazarlar, sanatçılar, film insanları, mimarlar ve müzisyenler dahil toplam 370 üye.
Çalışma odası, sanat galerisi ve müze gibi kültür ve sanat ile oluşturulan bir alan.
Her sonbaharda düzenli gösteriler ve sergiler.
Toplam alan: 495,868㎡

Gyeonggi İngilizce Köyü

[Resim: b_ja_1.jpg]

Günlük toplam kullanıcı: 700 kişi
Kore’de bir İngilizce köyü
Deneyim, oyun ve eğitimin uyumundan oluşan bir alanda doğal bir şekilde İngilizce öğrenme.
Toplam alan: 270,000㎡

Ulusal Futbol Merkezi

[Resim: image1.jpg]

Eğitim, deneme ve kullanım kolaylığı sağlayan tesisler
Futbol sahası için doğal çim: 6, suni çim: 1, 160 kişilik konaklama, vs.
Toplam alan: 112,397㎡

Kaynak
Representative Festivals

Paju-Gaeseong Ginseng Festival

[Resim: 1063_1734_0719.jpg]

This festival has established 6 year-old Paju-Gaeseong ginseng produced in the world-only farming restriction line's clean area as a luxury brand.
750,000 tourists visited in 2010.
Sales: 7.5 billion Won

Paju Jangdan Bean Festival

[Resim: 141124_jangdan_soybean_1.jpg]

The theme of this agricultural product festival is Jangdan Bean produced in DMZ's clean area.
750,000 tourists visited in 2010.
Sales: 7 billion Won

Culture & Sports Infrastructure

Paju Book City

[Resim: dzn_Paju_Book_City_by_Stan_Allen_Architects_1.jpg]

The world-first and world-largest book theme city
The whole city's architecture exhibition hal l(Paju Book City participated with the theme of Korean Pavilion in 2008 Biennale International Architecture Exhibition)
213 businesses occupant(Total 8,000 employees)
Total area: 1,580,000㎡ (Phase 2's business started from Sept. 2008)

HEYRI Art Village

[Resim: DSC_4436.jpg]

The culture and art village with a diversity of culture genres in one space
Total 370 members including writers, artists, movie-men, architects and musicians
A formation of residence space and culture & art space such as a workroom, art gallery and museum
A regular performances and exhibitions and every autumn festival
Total area of 495,868㎡

Gyeonggi English Village

[Resim: 603717_image2_1.jpg]

Total daily users: 700 people
The English village in Korea
The natural english learning in a harmonious space of experience, play and education
Total area of 270,000㎡

National Football Center

[Resim: image.jpg]

Education, training and convenient facilities
Natural grass for soccer pitch: 6, Artificial grass for soccer pitch:1, 160 persons accommodation, etc.
Total area of 112,397㎡

Source
Paju’nun Sembolleri

Kozmos Çiçeği

[Resim: wallcoo_com_cosmos_wallpaper_162574.jpg]

Baharda çılgınca büyüyen kozmos çiçeği, Paju’nun sembolik çiçeğidir. Çok güçlü yaşam gücü ve parlak pembe ve kırmızı renk çeşitliliği ile kozmos çiçeği, Paju vatandaşlarının “eşsiz” ve “uyumlu yaşamı”nı temsil etmektedir.

Ginkgo Ağacı

[Resim: Kew_Ginkgo.jpg]

Gingko ağacı, büyük formu ve güzelliği nedeniyle doğal ağaç ve sokak ağacı olarak dikilir. Bu ağaçtan iyi kalitedeki tahta elde edilir ve yaprakları tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Bu ağaç, Paju'nun rahat ve huzurlu ortamının sonsuzluğa kadar sürmesi dileği ile şehrin refahını temsil etmektedir.

Güvercin

[Resim: Fantailed_dove_shutterstock_3470977.jpg]

Güvercin, yumuşak tüyleri olan uysal ve evcil bir kuştur. İnsanın huzur ve güvenliğinin sembolü olması nedeniyle Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde birleşmesini ve insanların barış içinde yaşamasını temsil eder.

Tanınmış Kişiler

• Kim Young-moo, şair ve edebiyat araştırmacısı
Ahn Jung-Hwan, profesyonel futbolcu
Kang Jiyoung, Güney Koreli kız grubu KARA’nın üyesi
Hwang Kwanghee, Güney Koreli erkek grubu ZE:A’in üyesi
• Kim Kwang Yeon, Güney Koreli erkek grubu LEDApple’ın üyesi
• Lee Mi-Swel, Kpop Star’da yarışmacı
Choi Ji-woo, Güney Koreli bayan oyuncu

**English**

Symbols of Paju

Flower Cosmos

[Resim: cosmos_4.jpg]

cosmos is the symbolic flower of paju growing wildly in the spring. cosmos as the beautiful flower with a very-strong life force and diverse light pink and red colors symbolizes 'an union' and 'a harmonious life' of paju citizens.

Ginkgo Tree

[Resim: GINKGOBAUM_2.jpg]

gingko tree is planted a lot s a pavilion tree, scenic tree and street tree because of its big tree form and beauty. good quality's wood can be produced and leaves & fruits are utilized as a beneficial medicinal stuff. a grand shape of gingko tree against all the odds symbolizes a prosperity of paju and means a wish for an eternity of paju as a peaceful and comfortable city.

Dove

[Resim: dove_1236890_960_720.jpg]

dove is a docile and tamed bird with soft feathers. dove symbolizes the peace and safety of human beings and means a wish for the peaceful unification of korean peninsula and the peace of people.

Notable People

• Kim Young-moo, poet and scholar
Ahn Jung-Hwan, professional footballer
Kang Jiyoung, member of South Korean girl group Kara
Hwang Kwanghee, member of South Korean boy group ZE:A
• Kim Kwang Yeon, member of South Korean boy group LEDApple
• Lee Mi-Swel, contestant on Kpop Star.
Choi Ji-woo, South Korean actress

Kaynak / Source
Paju’nun Geleceği

Paju’nun Vizyonu: Kore’yi Temsil Eden Bir Şehir
Coğrafi olarak açılan bir şehir (Kore Yarımadası’nın merkezi)
Doğal çevre, tarihi ve kültürel miras, kültü ve sanat alanı, yüksek teknolojili kompleks ve yeni bir kent (kendi kendine yeten bir fonksiyon)

Paju, Kore’nin Bir Minyatürü
Paju, Kore’yi temsil eden bir şehir olmayı amaçlamaktadır.
Mutluluk şehri yapalım!

**English**

Future of Paju

Vision of Paju: A repsesentative city of Korea
A geographically-opened city (the center of Korean Peninsula)
A natural environment, historical & cultural heritage, culture & art space, high-tech industrial complex and a new town.(self-sufficient function)

Paju is a Miniature of Korea
Paju aims at the representative city of Korea.
Let's make a city of Happiness!

Kaynak / Source
[Resim: hghh.png]

[Resim: hjhgjg.png]

[Resim: jghjj.png]
[Resim: jytj.png]

[Resim: juj.png]

[Resim: jyj.png]
Sayfalar: 1 2