Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: Dangjin City (당진시 / Dangjin-si)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Dangjin City (당진시 / Dangjin-si)
[Resim: 1NlvGD.jpg]

Toplam Alan: 664.13 km2
Toplam Nüfus: 170,259
Website

Tanıtım

Dangjin, Güney Kore’de Güney Chungcheong Eyaleti’nde bir şehirdir. Asan Körfezi’nin güney kıyısında yer alır. Dangjin, Incheon, Pyeongtaek ve Hwaseong’tan deniz ile ve Seosan, Yesan, ve Asan ile kara ile ayrılarak sınır oluşturur. Bu isim “tang feribotu” anlamına gelir ve Yellow Sea’nin diğer tarafına bağlanan Dangjin Limanı’nının tarihi rolünü ifade eder. Tarım ve ağır sanayinin bir karışımı olan bu rol, kent ekonomisinde önemli olmaya devam etmektedir.

Tarih & Kökeni

Samhan zamanlarında Dangjin, Mahan topraklarına aitti. Baekjae Hanedanlığı döneminde Dangjin’in geniş topraklarını yönetmek için Myeoncheon’da Hye-gun’un idari birimi kullanılmıştır. Jeongmi-myeon, Yeochon-hyeon’a ait iken, Dangjin-eup merkezli Bulsuji-hyeon, Dangjin ve Godae-myeon’a aitti. Sapyeong-hyeon, Shinpyeong merkezlidir ve Songak-Hanjin’e doğru yayılmış geniş kıyı alanlarını yönetir. Birleşik Shilla Hanedanlığı'nın 35. kralı Gyeongdeok'un dönemi sırasında, buraya Hyeseong-gun’un Yeong-hyeon’u olarak "Dangjin-hyeon” denilmekteydi. Goryeo Hanedanlığı’nın ilk zamanlarında, burası bölge sistemi olmadan yerel bir lord tarafından yönetilmekteydi. Kral Seongjong'un ikinci yılında (MS 983) burası Gongju’ya aitti.

Kral Hyeonjong’un hükümdarlığında (1018), 9 yıl boyunca burası Wunju’nun (şimdi Hongseong) yetki alanında olan Dangjin-hyeon olarak adlandırılmıştır. Kral Yejong'un hükümdarlığında (1105) 16 yıl boyunca, “Gammu”nun hükümet yetkilileri burada konuşlanmıştır. Goryeo Hanedanlığı’nın son yıllarında, Kral Gongmin’in hükümdarlığında (1358) 7. yıl boyunca, burası Hongju-mok’a aitti.

Joseon Hanedanlığı’nın ilk zamanlarında, Goryeo Hanedanlığı’nda olduğu gibi burası yine Hongju-mok’a aitti. Kral Taejong'un hükümdarlığının 13. yılında (1413), Dangjin’deki hyeonggamın yeniden konuşlandırılması nedeniyle, burası Chungcheong-do’nun Dangjin-hyeon’uydu. Joseon Hanedanlığı’nın son zamanlarında, Kral Gojong’un hükümdarlığının 32. yılında (1895), burası Dangjin-si olarak adlandırıldı ve 8 myeon (bucak) yönetildi: Gunnae, Dong-myeon, Nam-myeon, Sangdae, Hadae, Gosan, Oemaeng ve Naemaeng. 1914 yılında gun (ilçe) ve myeon (bucak) birimlerinin yeniden ayarlanması sırasında, 22 myeon (Myeoncheon-gun’dan), 2 ri (köy) (Daewunsan, Ildo-myeon, Haemi-gun), Samgok-ri’nin belli alanları, Yeomsol-myeon ve 2 ris (Shinjong-myeon’dan Okgeom Heukseok, Yesan-gun), Ibae, Godae, Seokmun, Maam, Songsan, Sunseong, Beomcheon, Hapdeok, Songak ve Shinpyeong’u içeren ve 10 myeondaki (ilçe) 123 risi yöneten Dangjin-si olarak birleştirilmiştir.

1917 yılının Ekim ayında, Myeoncheon-myeon ve Ibae-myeon olarak adlandırılan Maam-myeon, 1928 yılında Dangjin-myeon olarak adlandırılmıştır. 1 Ekim 1942 tarihinde Beomcheon-myeon, Wugang-myeon olarak değiştirilmiştir. Daha sonra, 6 Kasım 1957 tarihinde Dangjin-si, Seosan-gun’a bağlı Jeongmi-myeon ve Daehoji-myeon’dan, toplamda 12 köy ile ilgili kanundaki Madde 456 uyarınca 18 köy elde etti. 1 Ocak 1963 tarihinde, ilgili kanundaki Madde 1177 gereği Dangjin-myeon, Dangjin-eup’a yükseltilmiştir. 1 Temmuz 1973 tarihinde Hapdeok-myeon, Hapdeok-eup olarak terfi edildi ve Yeomi-ri (Jeongmi-myeon), Wunsan-myeon (Seosan-si) sınırlarına dahil edildi. Şu anda, 2 eup (kasaba), 10 myeon (bucak) ve 149 ri (köy) bulunmaktadır.

Songak-myeon, 1 Ocak 2010 tarihinde eup (kasaba) statüsüne yükseltildi ve 3 eup, 9 myeon ve 149 ri olarak bölündü. 1 Ocak 2012’de Dangjin-si, şehir statüsüne yükseltildi ve 2 eup, 9 myeon ve 3 dong (139 meşru ri ve 11 meşru dong) olarak ayrıldı. Chungcheongnam-do’nun kuzey bölgesinde yer alan Dangjin-si, Asan-si ve Gyeonggi-do’daki Pyeongtaek-si’nin doğusunda, Seosan-si’nin batısında, Yesan-gun’un güneyinde ve Gyeonggi-do’daki Hwaseong-gun’un kuzeyinde bulunmaktadır. Genellikle tepeler ve dağlarla çevrili geniş tarım ovaları yer almaktadır, tarım ve çelik sanayi yıllar boyunca büyük gelişmelerle farklılaşmıştır.

**English**

Total Area: 664.13 km2
Total Population: 170,259
Homepage

Introduction

Dangjin is a city in South Chungcheong Province, South Korea. It stands on the south shore of the Bay of Asan. Dangjin borders Incheon, Pyeongtaek, and Hwaseong by sea, and Seosan, Yesan, and Asan by land. Its name means "Tang ferry," and refers to the historic role of Dangjin's harbor in connecting Korea to the other side of the Yellow Sea. This role continues to be important in the city's economy, which relies on a mixture of agriculture and heavy industry.

History & Origin

In Samhan times, Dangjin belonged to the territory of Mahan. During the period of the Baekjae Dynasty, the administrative unit of Hye-gun was used in Myeoncheon to govern the wide territory of Dangjin. Beolsuji-hyeon, centered on Dangjin-eup, belonged to Dangjin and Godae-myeon, while Jeongmi-myeon belonged to Yeochon-hyeon, which was not a Bulsuji-hyeon. Sapyeong-hyeon centered on Shinpyeong and governed the areas widely scattered along the coastline toward Songak-Hanjin. During the era of the 35th king, Gyeongdeok, of the United Shilla Dynasty, it was called "Dangjin-hyeon," as the Yeong-hyeon of Hyeseong-gun. During the early phase of the Goryeo Dynasty, it was governed by a local lord with no district system. During the 2nd year reign (AD 983) of King Seongjong, it belonged to Gongju.

During the 9th year of the reign (1018) of King Hyeonjong, it was referred to as Dangjin-hyeon, which belonged to the jurisdiction of Wunju (now, Hongseong)During the 16th year of the reign (1105) of King Yejong, government officials of 'Gammu' were stationed here. At the end of the Goryeo Dynasty, during the 7th year of the reign (1358) of King Gongmin, it belonged to Hongju-mok.

During the early stages of the Joseon Dynasty, it belonged to Hongju-mok as in the Goryeo Dynasty. Due to the re-stationing of the hyeonggam in Dangjin during the 13th reign (1413) of King Taejong, it was Dangjin-hyeon of Chungcheong-do. At the end of the Joseon Dynasty, during the 32nd year of the reign (1895) of King Gojong, it was titled as Dangjin-si and governed 8 myeons: Gunnae, Dong-myeon, Nam-myeon, Sangdae, Hadae, Gosan, Oemaeng and Naemaeng. In 1914 during the readjustment of the 'gun' and 'myeon' units, 22 myeons (from Myeoncheon-gun), 2 ris (from Daewunsan, Ildo-myeon, Haemi-gun), certain areas of Samgok-ri, Yeomsol-myeon, and 2 ris (from Okgeom Heukseok of Shinjong-myeon, Yesan-gun) were partially merged to form Dangjin-si, which governs 123 ris from 10 myeons consisting of Ibae, Godae, Seokmun, Maam, Songsan, Sunseong, Beomcheon, Hapdeok, Songak and Shinpyeong.

In October 1917, Maam-myeon was renamed as Myeoncheon-myeon and Ibae-myeon as Dangjin-myeon in 1928. On October 1, 1942, Beomcheon-myeon was renamed as Wugang-myeon. Then, on November 6, 1957, Dangjin-si acquired 18 ri villages from Jeongmi-myeon and Daehoji-myeon of Seosan-gun in accordance with Clause 456 of the relevant law to govern 12 myeon villages in total. On January 1, 1963, Dangjin-myeon was raised to Dangjin-eup in accordance with Clause 1177 of the relevant law. On July 1, 1973, Hapdeok-myeon was promoted to Hapdeok-eup and Yeomi-ri (Jeongmi-myeon) was absorbed into Wunsan-myeon (Seosan-si). At present, there are 2 eups, 10 myeons, and 149 ris.

Songak-myeon was raised to the status of an 'eup' on January 1st 2010, and was divided into 3 eup, 9 myeon and 149 ri. Dangjin-si was raised to the status of a 'si (city)' on January 1st 2012, and was divided into 2 eup, 9 myeon and 3 dong (139 legitimate ri and 11 legitimate dong). Situated in the northern region of Chungcheongnam-do, Dangjin-si faces Asan-si and Pyeongtaek-si of Gyeonggi-do to the east, Seosan-si to the west, Yesan-gun and Seosan-si to the south, and Hwaseong-gun of Gyeonggi-do to the north. It is situated in a vast agricultural plain that is generally surrounded by hills and mountains and its agricultural and steel industries have been undergoing much development over the years.

Kaynak / Source
Eğitim

Mart 2005 itibariyle, Dangjin’de 14293 öğrenciye hizmet veren 33 ilköğretim okulu, 12 ortaokul, 38 anaokulu bulunmaktaydı. Ayrıca, 8 tane lise yer alıyordu. Tüm bu kurumlar, Dangjin Eğitim Ofisi tarafından denetlenmektedir. Şehirde en yüksek öğretimi veren tek kurum, Shinsung College’dir.

Sembolik İkonlar

Sembol İşareti

Dangjin’in bir markası olan “Sembol İşareti”, Dangjin’in tutkulu ve enerjik şehir kavramları altında dünyaya doğru açılım yapan dev şehir olduğunu temsil etmektedir. Dönen elips motifi, dangjin’in sakinleri ile çelik endüstrisi olduğu gerçeğini simgelemektedir. Kırmızı renk, güneş ve hayatı simgeler ve tutkulu ve uluslararası şehir olarak Dangjin’i temsil eder. Yeşil renk, Dangjin’in çevre dostu ve doğa dostu yönlerini temsil ederken, mavi renk Dangjin’in mavi denizini ve gerçekliğini ifade eder.


Karakter

Turna kuşu karakteri, Dangjin’in asil, zarif ve dik görüntüsünü temsil eder. Gökyüzüne doğru bakan turma kuşu, Dangjin’in azmini ve idealizmini ifade etmektedir.


Danjin Limanı Sembol İşareti

Dangjin Limanı markası, Dangjin kelimesinin İngilizceye göre ilk harfi “D”yi içerir ve martılar ile okyanus dalgalarını temsil eder. Daha yüksek bir konumun ortaya çıkışını ifade eden bu işaret, aynı zamanda Dangjin Limanı’nı ve bölgenin batı kıyısındaki ticaret merkezini temsil etmektedir.


Şehrin Kuşu: Turna

Turna kuşu, geleneksel olarak uzun ömrü, gelişmeyi ve ilerlemeyi simgelemektedir. Dangjin’in Chaeun Alanı, turna-yuvalama yeri olarak belirlenmiştir.


Şehrin Ağacı: Çam Ağacı

Yaprak dökmeyen çam ağacı, cesareti ve atılgan ruhu temsil etmektedir.


Şehrin Çiçeği: Açelya

Dukyeon Wine’ın geleneksel Dangjin şarabının başlıca bileşeni olan açelya, ebeveynlere saygıyı simgeleyen bir çiçektir.

Kardeş Şehirler

Bergen County, ABD
Gangbuk-gu, Güney Kore
Nam-gu (Incheon), Güney Kore
Snohomish County, ABD
Yongsan-gu, Güney Kore

Ayrıca Dangjin’in, Çin’deki Liaoning ve Jilin eyaletleri ile kardeş şehir ilişkisi vardır.

**English**

Education

As of March 2005, in Dangjin there were 33 elementary schools, 12 middle schools, and 38 preschools, serving 14,293 students.[1] In addition, there were 8 high schools. All of these organs are overseen by the Dangjing Office of Education.
The sole institution of higher education in the city is Shinsung College.

Symbolic Icons


Symbol Mark

The 'Symbol Mark,' which is the brand mark of Dangjin, represents that Dangjin is making a giant leap towards the world under the concept of 'passionate, energetic city, Dangjin.' The motif of a rotating ellipse symbolizes the fact that Dangjin is the Mecca of the steel industry and is one with its residents. The red color symbolizes the Sun and life and represents Dangjin as a passionate, international city. The blue color symbolizes the deep blue sea of Dangjin and trust, while the green color represents the eco-friendly and nature-friendly aspects of Dangjin.


Character

The crane character represents the noble, elegant and upright image of Dangjin. The elegance, which is often felt from viewing Korean painting, exuded by the crane looking towards the sky represents the ambitious hope and idealism of Dangjin.


Symbol Mark of Dangjin Port

The brand mark of the Dangjin Port contains the English initial of Dangjin, "D," and it is reminiscent of seagulls and ocean waves. This is an image of an ‘emergence to a higher position,’ and represents the concept of the Dangjin Port, which is emerging as the trade center of the west coast region.


Bird of the City: Crane

Crane traditionally symbolizes long-life, development and progress. - Chaeun Field of Dangjin has been designated as a crane-nesting place.


Tree of the City: Pine Tree

Pine tree is an evergreen tree, representing courageous and daring spirit.


Flower of the City: Azalea

As the chief ingredient in the traditional Dangjin wine of Dukyeon Wine, azalea is the flower that symbolizes filial piety.

Sister Cities

Bergen County, United States
Gangbuk-gu, South Korea
Nam-gu (Incheon), South Korea
Snohomish County, United States
Yongsan-gu, South Korea

Dangjin also has sister city relationships with parts of Liaoning and Jilin provinces in China.

Kaynak / Source
Detaylı tanıtım için teşekkürler Esra abla. Smile Çok güzel ve önemli bir yer. ^^
Sunum için teşekkür ederiz...Smile

>>> https://www.facebook.com/KoreaFansWorld
Emeğine sağlık canım Biggrin
Paylaşım için teşekkürler..
Teşekkürler. =)
Paylaşım için teşekkürler.
Konu için teşekkürler Smile
Dangjin City (당진시 / Dangjin-si)
Translate: Esra ZENGİN
Regulation: Kübra ÖZDEMİR

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/