Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: Gimpo City (김포시 / Gimpo-si)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Gimpo City (김포시 / Gimpo-si)


Toplam Alanı: 276.606 ㎢
Nüfusu: 347,549
Web Sitesi

Gimpo, Güney Kore’nin Gyeonggi Eyaleti’nde yer alan bir şehirdir. Incheon ile sınırları, Paju ve Goyang’ın küçük şehirlerinin ve Seoul’ün olduğu gibi, Han Nehri’nin Güney Kore kısımlarının denize döküldüğü yeri paylaşır. Ayrıca Han Nehri üzerinden Kuzey Kore de görülmektedir. Şehrin nüfusu 220.000’den fazladır, 71.000 ev halkından oluşmaktadır.

Gimpo Havalimanı şehrin içindeydi fakat şimdi Seoul’ün bir parçasıdır. Şehirde bulunan yükseköğretim kurumları Kimpo College ve Joong-ang Seungga University’dir. 24 ilkokul, 11 ortaokul ve Gimpo Yabancı Dil Yüksek Okulu dahil olmak üzere 6 lise,vardır.

Yakın Tarihi
1914’de Yangcheon ilçesi ve Gimpo birleşti. Yangcheon, iki kasabaya ayrıldı: Yangdong ve Yangseo. Yeouido Uluslar arası Havalimanı Gimpo’ya taşındı. 1963’te Yangdeong ve Yangseo, Yeongdeungpo’ya dahil edildi; Gimpo Havalimanı da dahil. 1973 yılında Bucheon’un Gyeyang ve Ojeong kasabaları Gimpo’ya verildi. 1989’da Gyeyang kasabasının Incheon’a devredilen parçaları, Incheon’a Seoul’ün güneybatısıyla sınır vermiştir.

Gimpo’da 1 eup, 5 myeon, 4 dong bulunur.
2 Eup: Tongjin Eup, Gochon-myeon Eup
4 Myeon: Yangchon-myeon , Daegot-myeon , Wolgot-myeon, Haseong-myeon
4 Dong: Gimpo 1(il)-dong , Gimpo 2(i)-dong , Sau-dong, Pungmu-dong


Semboller:

Şehrin Sembolü:
[Resim: 3YZomr.png]

Şehrin Çiçeği: Hor Çiçeği

Şehrin Ağacı: Zelkova

Şehrin Kuşu: Saksağan

Çeviri: komutan çang


English

Total Area: 276.606 ㎢
Population: 347,549
Homepage

Gimpo is a city in Gyeonggi Province, South Korea. It borders on Incheon, with which it shares the South Korean side of the Han Riverestuary, as well as Seoul and the lesser cities of Paju and Goyang. It also looks across the Han River at North Korea. The city's population of more than 220,000 is made up of more than 71,000 households.
Gimpo Airport (formerly Kimpo International Airport) used to be located inside the city, but is now part of Seoul. Tertiary educational institutions located in the city include Kimpo College and Joong-ang Seungga University. There are 24 elementary schools, 11 middle schools, and 6 high schools, including Gimpo Foreign Language High School.

Modern History
In 1914, Yangcheon county and Gimpo county were merged. Yangcheon county was separated into 2 towns (Yangdong and Yangseo). In 1958, Yeouido international airport was relocated to Gimpo. In 1963, Yangdong and Yangseo towns were incorporated into Yeongdeungpo-gu; it includes Gimpo airport. In 1973, Gyeyang and Ojeong towns of Bucheon were transferred to Gimpo. In 1989, parts of Gyeyang town were ceded to Incheon, giving Incheon a border with southwestern Seoul.

Administrative divisions: 1 eup, 5 myeon, 4 dong
2 Eup: Tongjin Eup, Gochon-myeon Eup
4 Myeons: Yangchon-myeon , Daegot-myeon , Wolgot-myeon, Haseong-myeon
4 Dongs: Gimpo 1(il)-dong , Gimpo 2(i)-dong , Sau-dong, Pungmu-dong

Symbol Mark:

City Symbol:
[Resim: 3YZomr.png]

The flower of the city : Forsythia

The tree of the city : Zelkova

The bird of the city : Magpie

Kaynak / Source
Kaynak / Source*
Bilgi için teşekkür ederiz...Onay

>>> http://www.facebook.com/pages/korea-fans...2387364063
Ayrıntılı tanıtım için teşekkür ederiz. Alkis
Konu için teşekkürler. Smile
Gimpo City (김포시 / Gimpo-si)
Regulation: Ayten Selin DOĞAN

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/