Korea-fans.com Türkiye & Kore Dostluk Forumu KOREA & TURKEY FRIENDSHIP

Tam Versiyon: North Gyeongsang Province (경상북도 / Gyeongsangbuk-do)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
North Gyeongsang Province (경상북도 / Gyeongsangbuk-do)

Topografya
Gyeongsangbuk-do, Kore Yarımadası'nın güneydoğu bölgesindedir, doğuda Doğu Denizi ile sınırlanan, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, kuzeyde Jeollabuk-do, güneyde ise Gyeongsangnam-do ve Ulsan bulunuyor. Kuzey ve batı bölgesinde yüksek, sarp Sobaek Aralığı vardır, paravan gibi Nakdonggang Nehri yakınında geniş bir düzlüğü çevreler. Mt. Wunmunsan ve güneyde Mt. Biseulsan ile genel topoğrafyası geniş bir havza gibi görünür.

Çeviri: trenchtown

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

English


Topography
Gyeongsangbuk-do lies on the southeastern region of the Korean peninsula bounded by the East Sea to the east, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Jeollabuk-do to the north, Gyeongsangnam-do and Ulsan to the south. The high, steep Sobaek Range in the northern and western district surrounds the broad plain near the Nakdonggang River like a folding screen. With Mt. Wunmunsan and Mt. Biseulsan to the south, the overall topography appears like an extensive basin.

Population / Nüfus: 2,733,800

Kaynak / Source
[Resim: i-topography.jpg]Eyalet Sembolü


Sembol

[Resim: i-symbol-01.jpg]

[Resim: ai1.gif] Sembolü geniş dağların somutlaştırılmış halidir, [Resim: ai2.gif] sembolü ise Doğu Denizi'nin dünyaya doğru yayılan halidir ve [Resim: ai3.gif] sembolü bol alanları yansıtır. [Resim: i-symbol-exp4.gif] İl kuşu, bir balıkçıl türü, gelecekteki gelişimi, refah doğru hareketi temsil ediyor. Nakdonggang Nehri, Kore'nin güneydoğusundaki bölgenin beslenmesini temsil eder. Geleneksel bir desende genel olarak baklava şeklidir, gurur, birlik ve Gyeongsangbuk-do kurumsal ruhu sembolize eder.

Karakter - Sinnari

[Resim: i-symbol-02.jpg]

"Sinnari" bir bileşik kelimedir, "Sinnada" (uyarılmış anlamına gelir) ve "Nari" (soyluluk ve sayginin terimi). Bu "Sinnada"yi "heyecan verici ve güçlü ya da soylu, gelecekteki" anlamında yapar, "Gyeongsangbuk-do umut dolu, yeni bir binyıl" için, ve "Haydi il idaresini yeniden canlandırarak Gyeongsangbuk-do'yu heyecan verici yapalım!"

Eyalet Ağacı - Zelcova ağacı

[Resim: i-symbol-03.jpg]

Gyeongsangbuk-do'da boyunca görülürler, Zelcova ağaçları köklü ve uzun ömürlü ağaçlardır. Onların güçlü bir canlılığı vardır, çorak toprak sayesinde daha iyi büyürler. Zelcova ağaçları Gyeongsangbuk-do sakinlerinin refah ve uyumunu sembol eder ve dayanıklılık göstererek sakinlerin ruhu il eşleşir, enerjileri ile her güçlüğün üstesinden gelebilmek için.

Eyalet Çiçeği - Crape Myrtle

[Resim: i-symbol-04.jpg]

Crape Myrtle çiçeği sıcak havalara dayanıklıdır ve çorak topraklarda iyi yetişir. Zarif, üstün ve güçlü bir çiçektir, yapraklar ve ağaçlar güçlü bir iradeyi, mütevazi bir onuru ve Gyeongsangbuk-do sakinlerinin canlılığını gösterir.

Eyalet Kuşu - Balıkçıl
[Resim: i-symbol-05.jpg]
para kasa resmi

Balıkçıllar zenginliği simgeleyen şanslı bir işarettir. Karnı siyah ve yan ve bacakları kahverengidir. Onurlu ve huzurlu bir görünümün yanı sıra kendi büyüklüğü olarak da Gyeongsangbuk-do temsil eder.

Çeviri: trenchtown

--------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

English

Symbol

The symbol embodies the extensive mountain range, symbolizes the East Sea spreading toward the world, and reflects abundant fields. The provincial bird, a common Heron, embodies the movement toward future development, prosperity. The Nakdonggang River, represents the nurturing breast of the southeastern region of Korea. The overall diamond-shaped figure in a traditional pattern, symbolizes the pride, the unity and the spirit of enterprise of Gyeongsangbuk-do.


Character - Sinnari

"Sinnari" is a compound word combining "Sinnada" (which means excited) and "Nari" (a term of respect for nobility). This makes "Sinnada" mean "developing an exciting and powerful, or noble, future", for "a new millennium full of hope in Gyeongsangbuk-do", and "Let's create an exciting Gyeongsangbuk-do by revitalizing the provincial administration!"


Provincial Tree - Zelcova tree

Zelcova trees are deeply-rooted, long-lived trees that are seen throughout Gyeongsangbuk-do. They grow well even in barren soil thanks to their strong vitality. Zelcova trees symbolize the prosperity and adaptability of Gyeongsangbuk-do residents and match the spirit of the residents by displaying endurance and the energy to overcome all adversities.


Provincial Flower - Crape Myrtle

The Crape Myrtle endures hot weather and grows well in barren soil. The elegant, sublime and strong flowers, leaves and trees illustrate the strong will, modest dignity, and vitality of Gyeongsangbuk-do residents.


Provincial Bird - Common Heron

A common heron is a lucky omen symbolizing wealth. Its belly is black and its flank and legs are brown. The dignity and peaceful appearance as well as its large size also symbolize Gyeongsangbuk-do.

Kaynak / Source
Bölgenin Tarihi


Jinhan milattan önce yaşayan ve Gyeongsangbuk-do'ya yerleşen üç handan biridir. Parlak bir uygarlık olduğu zamanlar Silla Hanedanlığı'nın merkez üssüydü. Bin yıllık krallık gelişti ve önceki üç krallıkla birleşti.

Bu bölge 1314'de (Goryeo Hanedanı'ndan Kral Chongsuk'un saltanatının ilk yılında) Gyeongsang-do ismini aldı. 1896'da (Joseon Hanedanı'ndan Kral Gojong'un saltanatının 33. yılında) alan 13 vilayeti içine alarak yeniden düzenliğinde, bölgenin adı Gyeongsangbuk-do olarak değiştirildi. 1914'de Bu, Gun ve Myeon'un yeniden düzenlenmesiyle, mevcut idari ilçeler organize edildi.


Kronolojik Sırayla Olaylar:

1314 - Bölge ilk ismi olan "Gyeongsang-do" ismini aldı.
Ağustos 1896 - 13 vilayet sistemine göre düzenlenen bölgenin adı "Gyeongsangbuk-do" olarak değiştirildi.
Mart 1914 - Bu·Gun·Myeon sistemi orgenize edildi. (1 Bu, 22 Gun, 1 Do)
Ağustos 1949 - Daegu, Pohang, ve Gimcheon şehir statüsüne yükseldi. Ulreung-do'nun ismi Ulreung-gun olarak değiştirildi. Bölge 3 şehre ve 23 gun'a ayrıldı.
Ocak 1963 - Uljin-gun Gangwon-do ile birleşti.
Nisan 1966 - Eyalet hükümet konağı Pojeong-dong Jung-gu, Daegu'dan şimdiki yerleşimi olan Sangyeok-dong Buk-gu, Daegu'ya taşındı.
Haziran 1981 - Daegu direkt hükümet tarafından kontrol edilen şehir statüsüne yükseltildi ve Gyeongsangbuk-do Vilayeti'nden ayrıldı.
Ocak 1989 - Gyeongsan-eup şehir statüsüne yükseldi. Bölge 10 şehre ve 24 gun'a ayrıldı.
Ocak 1995 - Şehirler ve gun'ların birleştirilmesiyle bölge 10 şehir ve 13 gun'dan oluşmaya başladı.
Mart 1995 - Dalseong-gun, Daegu Metropol Şehri'yle birleştirildi.
Temmuz 1995 - Halk oyuyla belirlenen 1. kendi kendini yöneten hükümetin yönetiminin ve 5. vilayet konseyinin başlaması (Vali Lee Eui-Geun)
Temmuz 1998 - Halk oyuyla belirlenen 2. kendi kendini yöneten hükümetin yönetiminin ve 6. vilayet konseyinin başlaması (Vali Lee Eui-Geun)
Temmuz 2002 - Halk oyuyla belirlenen 3. kendi kendini yöneten hükümetin yönetiminin ve 7. vilayet konseyinin başlaması (Vali Lee Eui-Geun)
Temmuz 2006 - Halk oyuyla belirlenen 3. kendi kendini yöneten hükümetin yönetiminin ve 8. vilayet konseyinin başlaması (Vali Kim Kwan Yong)
Temmuz 2010 - Halk oyuyla belirlenen 3. kendi kendini yöneten hükümetin yönetiminin ve 9. vilayet konseyinin başlaması (Vali Kim Kwan Yong)


--Çeviri:Volver--░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░English:


History


Jinhan is one of the three Hans who lived before Christ, and settled in Gyeongsangbuk-do Province. This was the base of the Silla dynasty when its brilliant culture. The one-thousand-year kingdom flourished and unified the three prior kingdoms.

Our region was named Gyeongsang-do in 1314 (the first year of King Chungsuk's reign in the Goryeo dynasty). When the area was reorganized into 13 provinces in 1896 (the 33rd year of King Gojong's reign in the Joseon Dynasty), our region was renamed Gyeongsangbuk-do Province. The present administrative districts were organized with the reorganization of Bu, Gun and Myeon in 1914.

Chronological Order:

1314 - The region was named "Gyeongsang-do" for the first time.
August 1896 - The name Gyeongsangbuk-do was designated for the Province according to the 13-province system.
March 1914 - The Bu·Gun·Myeon system was organized (1 Bu, 22 Guns, 1 Do)
August 1949 - Daegu, Pohang, and Gimcheon were promoted to the status of cities. Ulreung-do was renamed Ulreung-gun. It has 3 cities and 23 guns.
January 1963 - Uljin-gun merged from Gangwon-do.
April 1966 - The provincial government office was moved from Pojeong-dong Jung-gu, Daegu to the present location of Sangyeok-dong Buk-gu, Daegu.
June 1981 - Daegu was promoted to the status of a city directly controlled by the government and separated from Gyeongsangbuk-do Province.
January 1989 - Gyeongsan-eup was promoted to the status of a city. 10 cities and 24 guns
January 1995 - 10 cities and 13 guns were created through the integration of cities and guns
March 1995 - Dalseong-gun merged into Daegu Metropolitan City
July 1995 - Marked the launch of the 1st self-governing administration elected by popular vote (Governor Lee Eui-Geun) and the beginning of the 5th Provincial Council.
July 1998 - Was the beginning of the 2nd self-governing administration elected by popular vote (Governor Lee Eui-Geun) and the opening of the 6th Provincial Council.
July 2002 - Launched the 3rd self-governing administration elected by popular vote (Governor Lee Eui-Geun) and the opening of the 7th Provincial Council.
July 2006 - Launched the 3rd self-governing administration elected by popular vote (Governor Kim Kwan Yong) and the opening of the 8th Provincial Council.
July 2010 - Launched the 3rd self-governing administration elected by popular vote (Governor Kim Kwan Yong) and the opening of the 9th Provincial Council.

--Kaynak/Source--
Bölgenin Coğrafi Özellikleri


Konumu

Gyeongsangbu-do, Kore Yarımadası'nın güneybatısı ile Doğu Denizi'nin doğu sınırlarında, Gangwon-do ve Chungcheongbuk-do'nun kuzeyinde, Jeollabuk'un batısında ve Gyeongsangnam-do ve Ulsan'ın güneyindeki bölgede bulunmaktadır. Otomobiller için hızlı transit demiryolları ve otobanları ile Kore'nin birçok bölgesine  50dk'dan 3 saate kadar bir süre ile ulaşım sağlanabilir. Gyeongsangbuk-do, Washington DC (ABD), Tokyo (Japonya), Lanzhou (Çin), Tahran (İran) ve Lizbon (Portekiz)'in de içinde bulunduğu 35° 34' ve 37° 33' kuzey enlemleri arasında bulunur.

İklimi

Gyeongsangbuk-do eyaleti çoğunlukla dağlarla çevrili olduğundan iklim hem yaz hemde kış aylarında uç noktalarda yaşanır. Her nasılsa Doğu Denizi bölgesi Taebaek bölgesi ve Doğu Denizi sebebiyle ılımlı iklim değişiklikleriyle nispeten sıcaktır. İç bölgeler çok sıcaktır ve yaz aylarında diğer bölgelere göre daha az yağmur vardır. Ulreung-do yazın serin ve kostal iklim nedeniyle kışın sıcaktır.

Arazi Yapısı

Yüksek ve dik Sobaek bölgesinin kuzey ve batı ilçeleri Nakdonggang Nehri'nin yanındaki geniş düzlüğü bir paravan gibi çevreler. Mt. Wunmunsan'dan Mt. Biseulsan'ın güneyine genel arazi yapısının görünüsü geniş bir lavabo gibidir.
Doğuya doğru gidildiğinde, temiz Doğu Denizi'ni karşılayan 335km'lik üstün bir kıyı şeridi vardır. Ulreung-do ve Doğu Denizi'nin doğu ucunda bulunan Dok-do Gyeongsangbuk-do vilayetine dahildir.


--Çeviri:Volver--


░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


English:


Location

Gyeongsangbuk-do lies on the southeastern region of the Korean peninsula, bounded by the East Sea to the east, Gangwon-do and Chungcheongbuk-do to the north, Cungcheongbuk-do and Jeollabuk-do to the west and Gyeongsangnam-do and Ulsan to the south. Gyeongsangbuk-do is within a 170~430㎞ distance from Seoul. The extensive transportation networks by air, rapid transit railways and expressways for cars enable people to reach most regions of Korea in 50 minutes to 3 hours time. Gyeongsangbuk-do is located between 35° 34E and 37° 33E north latitude, which is approximately the same latitude as Washington D.C. (U.S.), Tokyo (Japan), Lanzhou (China), Teheran (Iran) and Lisbon (Portugal).


Climate

Since Gyeongsangbuk-do Province is mostly surrounded by mountains The climate has extremes both in summer and winter. However, the East Sea region is relatively warm with moderate climate differences due to the Taebaek Range and the East Sea.
The inland area is very hot and has less rain than other regions in the summertime. Ulreung-do is cool in the summer and warm in winter due to its costal climate.


Topography

The high, steep Sobaek Range in the northern and western districts surrounds the broad plain near the Nakdonggang River like a folding screen. With Mt. Wunmunsan and Mt. Biseulsan to the south, the overall topography appearances like an extensive basin.
Toward the east there is a 335km coastline with superior scenery that meets the clear East Sea. Ulreung-do and Dok-do on the eastern tip of the East Sea are included in Gyeongsangbuk-do Province.


--Kaynak/Source--
[Resim: i-location.jpg]

Kültür & Sanat / Culture & the Arts

Gaya, Budizm ve Konfüçyüsçü kültürlerin doğuş yeri olan Gyeongsangbuk-do bir kültürel varlık hazinesidir. Orijinal kültürel hazinelerden ve eşsiz yerel kültürden zevk almak için bölge sakinlerine harika fırsatlar sunar.

Gaya Hanedan Kültürü

Gaya Krallığı antik çağ dönemi boyunca Nakdong Nehri yakınlarında verimli düz araziler üzerinde gelişti. Seongju’da bulunan Seongsan Gaya, Goryeong’da bulunan Great Gaya bu krallıklar arasındaydı. Great Gaya Krallığı çoğu Gaya devletler konfederasyonu arasında önde gelen bir güç olarak bölgeyi hakimiyet altına aldı. Harika Gaya kültürü güçlü bir kültüre dayandırılarak gelişti.

Silla Hanedan Kültürü

Silla Hükümdarlığı tarihte ilk kez Kore yarımadasını birleştirmiş ve ruhunu “Hwarang" askeri okul öğrencilerine miras bırakarak milliyetçiliğin temelini oluşturmuştur. Silla Hükümdarlığının başkenti, Budizm’in doğuş yeri Gyeongju, tüm şehrin kendisi bir açık hava müzesidir.

Konfüçyüsçü Kültür

Gyeongsangbuk-do “Seonbi” ruhu tarafından temsil edilen Konfüçyüsçü kültürün doğuş yeridir. Klasik Seonbi konfüçyüsçülük kültürü Hahoe Köyü, Dosan Seowon (antik mabet) Andong’da, Sosu Seowon Yeongju’da son derece iyi bir şekilde korunmaktadır. Konfüçyüsçülüğü korumak ve yaymak için Kore Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuruldu.English


The Province of Gyeongsangbuk-do, the birthplace of ancient Gaya, Buddhism and the Confucian cultures, is a treasury of cultural assets. It provides its residents great opportunities to enjoy the original cultural treasures and the unique local culture.

Gaya Dynasty Culture

The Gaya Kingdom developed on the fertile plain fields near the Nakdong River during the Era of ancient States. Seongsan Gaya in Seongju, Great Gaya in Goryeong was among them. The Great Gaya Kingdom grew to dominate the area as the leading power among the many Gaya Confederation States. The brilliant Gaya culture developed based on the iron culture.

Silla Dynasty Culture

The Silla Dynasty unified the Korean Peninsula for the first time in history, and established the basis of nationalism by bequeathing its the spirit "Hwarang" to the military cadets. Gyeongju, the capital city of the Silla Dynasty, forms the birthplace of Buddhism and the whole city itself is an open-air museum.

Confucian Culture

The Province is the birthplace of Confucian culture, which is represented by the spirit of "Seonbi" (the noble). Hahoe Village, Dosan Seowon (the ancient shrine) in Andong, Sosu Seowon in Yeongju preserve the classical Seonbi culture of Confucianism exceptionally well. In order to preserve & transmit Confucianism, the Korean Studies Advancement Center was established.


Kaynak / Source

Turizm Temaları / Tourism Themes

Şehrin turizm temaları aktif bir sekilde kültürel deneyimler, gezi ve yemek için haftanın beş günü çalışılarak çeşitli yöresel yerlere bağlı bir şekilde gelişiyor. Bu bakımdan yöresel festivaller de artıyor.

Yöresel Festivaller

Andong Maskeli Dans Festivali

Tarih: 30 Eylül ~ 9 Ekim (10 gün)
Yer: Andong şehri ve civarı

Bonghwa’da Çam Ağacı Mantarı Festivali

Tarih: 24 ~ 27 Eyül (4 gün)
Yer: Bonghwa-eup civarı

Gyeongju’da Kore Geleneksel Likor ve Kek Festivali

Tarih: Her Mart ~ Nisan
Yer: Gyeongju şehrindeki Hwangseong Parkı

Punggi’de Ginseng Festivali

Tarih: 1~ 5 Ekim (5 gün)
Yer: Yeongju sehrindeki Poonggi-eup civarı

Cheongdo Boğa Güreşi Festivali

Tarih: Her Mart
Yer: Cheongdo bölgesindeki Seowoncheon

Mungyeong Şehri Kore Geleneksel Chassabal Festivali

Tarih: Her Mart ~ Nisan
Yer: Mungyeong Şehri Seramik Eşya Sergi Salonu


English

The Province actively developing tourisms themes connecting unique local attractions for cultural experiences, sightseeing and eating for the five-day work-week era. In this regard, it is enhancing local festivals as well.

Local Festivals

Andong Mask Dance Festival

Period: Sept. 30 ~ Oct. 9 (10 days)
Venue: Andong city and vicinities

Pine Tree Mushroom Festival in Bonghwa

Period: Sep. 24 ~ 27 (4 days)
Venue: Bonghwa-eup vicinities

Korea Traditional Liquor and Cake Festival in Gyeongju

Period: Every March ~ April
Venue: Hwangseong Park Area in Gyeongju city

Ginseng Festival in Punggi

Period: Oct. 1~ 5 (5 days)
Venue: Poonggi-eup vicinities in Yeongju city

Cheongdo Bullfighting Festival

Period: Every March
Venue: Seowoncheon in Cheongdo-country

Korea Traditional Chassabal Festival in Mungyeong City

Period: Every March ~ April
Venue: Ceramic Ware Exhibition Hall of Mungyeong City

Kaynak / Source
House of Toegye, Andong
[Resim: ae1.png]
Uljin
[Resim: thumbnail.jpg]
Pohang

[Resim: thumbnail-1.jpg]Tanıtım için teşekkür ederiz...Onay

>>> http://www.facebook.com/pages/korea-fans...2387364063
Sayfalar: 1 2