Electricity Bills To Rise An Average Of 4.9%

South Korea (대한민국)

Elektrik Faturaları, Ortalama % 4.9 Oranında Arttı

Elektrik faturaları, Güney Kore Elektrik Şirketi (KEPCO)’nun bu yılın başlarındaki artışın çok dik olduğunu reddetmesinden sonra, pazartesi gününden itibaren %4.9 oranıyla yukarı doğru çıktı.

Bilgi Ekonomisi Bakanlığı, sanayide %6, hanelerde ise %3,9’luk bir artışın olduğunu belirtti. 11 yıldır değişmeden kalmış olan tarımsal kullanım oranları ise, yüzde 3 oranında arttı.

Bakanlığa göre, ayda 59.000 kilovat kullanan endüstriler, 327.000 won daha fazla ödeyecekken, hanehalkı 1.200 won ($1.06) daha fazla ödeyecek.

Karar, dün KEPCO kurulunun, yüzde 4,9 oranında artış önerisini kabul ettikten sonra geldi. Hükümet, geçen ay yönetim kurulunun, yüzde 5’ten daha az bir artış önerdiğini belirtti.

Geçen ayın başlarında, KEPCO kurulu yüzde 10.7’lik bir artış önerdi ve geçen nisan ayında da yüzde 13.1’lik bir artış önermişti. Her ikisi de, Bilgi Ekonomisi Bakanlığı tarafından reddedildi.

esra_kjm

Power bills go up an average of 4.9 percent starting Monday, after two proposals earlier this year from the Korea Electric Power Corporation (Kepco) were rejected for being too steep.

The increase for households is 3.9 percent while 6 percent for industries, according to the Ministry of Knowledge Economy. Rates for agricultural use, which have stayed unchanged for 11 years, will rise by 3 percent.

Individual households that use about 300 kilowatts a month will pay 1,200 won ($1.06) more, while industries that use 59,000 kilowatt a month will pay 327,000 won more, according to the ministry.

The decision came after the Kepco board yesterday agreed to propose a 4.9 percent rate increase. The government wrote the board last month suggesting an increase of less than 5 percent.

Early last month, the Kepco board proposed a 10.7 percent rise and last April it proposed a 13.1 percent rise. Both were rejected by the Ministry of Knowledge Economy.

04.08.2012-Korea Joongang Daily

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.