2012 Tough Year for S. Korean Economy

2012 G. Kore Ekonomisi için Zor Bir Yıl Oldu

Bu yıl, uzun süreli küresel ekonomik krizin ortasında mücadele veren Güney Kore ekonomisi için her zamankinden daha zor oldu.

Gemi ve çelik sektörleri başta olmak üzere, hemen hemen tüm sektörlerde birçok işletme kapatıldı ve yeniden yapılandırıldı.

Güney Kore, petrokimya, otomotiv ve bilişim sektörlerindeki güçlü verimi sayesinde ihracat düzeyini korumayı başardı.

Ülkenin ticaret hacmi, aralık ayı başlarında ikinci yıl için 1 trilyon doların üstündeydi. Bu başarı ile Güney Kore, ticaret hacmi açısından dünyadaki ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldı.

Güney Kore, ülke kredi derecelendirmesinin 1998 mali krizinden önceki düzeyine geri yükselmesini gördü. Ülke kredi notu, tarihte ilk kez Japonya’dan daha yüksek oldu.

Samsung Electronik ve Apple arasındaki patent savaşlarının ortasında Güney Kore’de 30 milyondan fazla akıllı telefon satıldı.

Güney Kore için istihdam yaratma ve yeni ekonomik büyüme motorları geliştirme, ülkeye dünyada az büyüme trendini aşmada yardımcı olacak.

akgbe

This year was tougher than ever for the South Korean economy, which has been fighting a recession amid the prolonged global economic slump.

Many businesses have shut down and restructured in almost all industries, including the shipbuilding and steel sectors.

South Korea managed to keep its exports in shape thanks to strong performances in the petrochemical, auto and IT industries.

The nation’s trade volume topped one trillion U.S. dollars for the second straight year in early December. With that feat, South Korea ranked eighth among countries around the world in terms of trade volume.

South Korea saw its sovereign credit rating rise back to the level it enjoyed before it was struck by the financial crisis of 1998. Its sovereign credit rating is higher than that of Japan’s for the first time in history.

More than 30 million smartphones were sold in South Korea amid patent-related legal battles between Samsung Electronics and Apple.

Now, the pressing tasks for South Korea are job creation and discovering new economic growth engines that will help the nation overcome the world’s stunted-growth trend.

KBS World-31.12.12

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.