Yeonpyeong Island shrouded in smoke after N. Korean attack

South Korea (대한민국)

Yeonpyeong Adası Kuzey Kore Saldırısından Sonra Dumanla Kaplanmıştır

İki uydu fotoğrafı Güney Kore’nin batı denizi sınırı yakınındaki Yeongpyeong Adası’nı öncesi (14:30, üstteki) ve sonrasıyla (15:30) gösteriyor. Ada, 23 Kasım’da Kuzey Kore’nin top saldırısına uğramıştır. (Fotoğraf Kore Okyanus Teknolojisi ve Kalkınma Enstitüsü’ne aittir.)

Wando

Two satellite images show South Korea’s Yeonpyeong Island near the inter-Korean western sea border before (2:30 p.m., above) and after (3:30 p.m.) it was attacked by North Korean artillery on Nov. 23. (Photo courtesy of Korea Ocean Technology & Development Institute)

(23.11.2010 – Yonhap)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.