Dokkaebi / 도깨비

Dokkaebi / 도깨비

Dokkaebi; Kore halk bilimi ya da peri masallarındaki bir tür ruh için ortak bir kelimedir. Dokkaebi, çok eski Kore halk hikayelerinde görülen mitolojik bir varlıktır. Genellikle korkutucu olmasına rağmen aynı zamanda komik ve garip görünümlü cin veya hayaletleri de temsil edebilir. Bu yaratıklar, kötü insanlara yaramazlık yapmayı ve oyun oynamayı severler. İyi insanları da zenginlik ve bereketle ödüllendirirler. Dokkaebi, cansız nesnelerin dönüştüğü ruhlar olarak tanımlanır. Özellikle günlük hayatta fazla kullanılmayan eşyalara dönüşürler (orta çağda kullanılan bir silah). Şömine, süpürge gibi eşyalara dönüşmeyi severler. Bazen de ağaçlara sürülen kireçlere dönüşürlerdi.

Karakter Özellikleri
Başka bir Kore versiyonu ise şunları anlatır.
Birçok durumda zararsızlardır; ama çok yaramazlardır ve insanlara saka yapmayı çok severler.
Çoğu dokkaebi tahtadan yapılmış asa taşırdı. Adi “dokkaebi bangmang”dir.
Bu asa sihirli gibiydi ve istedikleri her şeyi bu asayla yaparlardı. Ama istedikleri şey olmazsa çalarlardı çünkü asa onlarda olan şeyi getirirdi. Onlarda olmayan şeyi getiremezdi. Çünkü dokkaebilerin yaratma gücü yoktu. Dokkaebiler oyun oynamayı çok sever. Özellikle ssireum (Kore güreşi) oyununu oynamayı severler. Dokkaebiler bu oyunu çok ustaca oynar. Özellikle onları yenmek için sağ taraflarına saldırırlardı çünkü sağ tarafı çok zayıftır. Sadece sol bacakları vardır. Onları yenmek için bacağını kaldırıp itmek gerekir.

Efsane
Dokkaebi dağlarda yaşayan yaşlı adamın evini ziyaret eder.
Adam dokkaebiye içki ikram eder ve arkadaş olurlar. Dokkaebi adamı sürekli ziyaret eder.
Birlikte hep uzun sohbetler ederler. Birgün yaşlı adam ormanda tek başına yürürken dokkaebin’nin yaratığa dönüşmesini görür ve çok korkar.
Dokkaebiyi kendinden uzaklaştırmak için bir plan yapar.
Dokkaebiyi evine davet eder ve dokkaebi’ye en çok neyden korkarsın diye bir soru sorar. Dokkaebi: “kan” diye cevap verir. Dokkaebi adama neyden korktuğunu sorar. Ve adam paradan korktuğunu söyler ve dokkaebiye sence neden dağda yaşıyorum der.
Birgün sonra adam bir inek keser ve kanlarını evinin etrafına sürer. Dokkaebi kandan çok korkar ve kaçar.
Kaçarken de yaşlı adama “Sen yarın görürsün! Sana en çok korktuğun şeyi yaşatacağım!” der.
Ve ertesi gün dokkaebi bir çanta dolusu para getirir ve yaşlı adama atar.
Ve bu olaydan sonra adam kasabanın en zengin adamı olur.

Çeviri: nazlim ,tbkr_14, ***müberra***,^~^yesoya^~^

English

Dokkaebi is a common word for a type of spirit in Korean folklore or fairy tales.

The Dokkaebi is a mythical being that appears in many old Korean folktales. Although usually frightening, it could also represent a humorous, grotesque-looking sprite or goblin. These creatures loved mischief and playing mean tricks on bad people and they rewarded good people with wealth and blessings. Dokkaebi are described as the transformed spirits of inanimate objects. The most common objects said to become Dokkaebi are usually useful everyday implements that have been abandoned by their owners or left in perpetual disuse, and include such wide-ranging objects as brooms, fireplace pokers, pestles, flails, and sometimes even trees smeared with maiden’s blood.

They are different from ghosts (귀신) in that they are not formed by the death of a human being, but rather by the transformation of an inanimate object.

Characteristics
Different versions of the Korean Dokkaebi mythology assign different attributes to them. In some cases they are considered harmless but nevertheless mischievous, usually playing pranks on people or challenging wayward travellers for a ssireum (Korean wrestling) match for the right to pass.
Most Dokkaebi to carry a kind of club or mallet called a dokkaebi bangmang’i (도깨비 방망이). They are like magic wands, from which it can summon anything it wants. Unfortunately, when it gets something by using it, it gets things by “stealing” from someone else, because this bangmang’i can only summon existing things, and it doesn’t create objects out of thin air.
Dokkaebi love to play games, especially ssireum as mentioned above. They are extremely good at it and one will never be able to beat them by trying to push them from the left side. However, they are very weak on the right side. In other stories one should hook their leg and push them to win, as they have only one leg.
Dokkaebi can also have a cap which is called dokkaebi gamtu (도깨비 감투). Its most well-known ability is that it gives the wearer invisibility.

Legends
Most Korean legends have Dokkaebi in the stories. They are about Dokkaebi pranking on mortals or punishing them because of their evil deeds. One of them is about an old man who lived alone in a mountain when a Dokkaebi visited his house. With surprise, the kind old man gave the Dokkaebi an alcoholic beverage and they become friends. The Dokkaebi visited the old man often and they had long conversations together, but one day, the man took a walk by himself in the woods near the river and discovered that his reflection looked like the Dokkaebi. With fear, he realized that he was gradually becoming that creature. The man made a plan to prevent himself from becoming a Dokkaebi and invited the creature to his house. He asked, “What are you most afraid of?” and the Dokkaebi answered, “I’m afraid of blood. What are you afraid of?”. The man pretended to be frightened and said, “I’m afraid of money. That’s why I live in the mountains by myself.” The next day, the old man killed a cow and poured its blood all over his house. The Dokkaebi, with shock and great anger, ran away and said, “I’ll be back with your greatest fear!” The next day, the Dokkaebi brought bags of money and threw it to the old man. After that, Dokkaebi never came back and the old man became the richest person in the town.

Yi Hwang / 이황 (Scholar, Philosopher)

Yi Hwang / 이황 (Scholar, Philosopher)

Yi Hwang (1501 – 1570), daha saygılı olarak Toegyero olarak bilinir, Kore tarihinin tek Konfüçyüs bilginidir ki o Konfüçyüsçülüğün okulunun kurucusu olduğu söylenmektedir. Yi Hwang Joseon Hanedanlığının en önemli Kore Konfüçyüs bilginlerinden biridir. Birkaç Çinli düşünür ve sadece bir Koreli düşünür, Yi Hwang, Kore dilinde, “-hak,” okul anlamına gelen terimi eklemiştir. Neo-Konfüçyüs yazarlarının en önemli figürlerinden Yeongnam Okulu’nu ve Özel Konfüçyüs Akademisi Dosan Seowon’u kurmuştur.

Hayatı
25 Kasım 1501 Yi Hwang, Ongyeri’de (Şimdiki Ansan) doğmuştur. Yi klani mensubu, dahi bir çocuktu. Altı yaşında “Thousand Character Classic”lerini yaslı bir adamla beraber öğrenmeye çalıştı. 12 yaşında amcasından Konfüçyüs’ün “Analects”ini öğrendi. 23 yaşında ulusal akademide çalışmak için Seoul’a geldi, 33 yasında en üst dereceyle ait kamu hizmeti sınavını geçti ve uzun yıllar kamu hizmetinde çeşitli görevlerde çalıştı. Son olarak 70 yaşında siyasetten emekli oldu ve 1570 yılında öldü. Kırk yıllık kamusal yaşamında dört krala hizmet etmiştir (Jungjong, Injong, Myeongjong ve Seonjo). Ölümünün üzerine Yi Hwang ölümünden sonra en yüksek bakanlık rütbesine terfi etti.

Modern Kültürdeki Yeri
Yi Hwang (Toegyero) Seoul’un merkezinde bir sokağa verilmiştir ve Güney Kore 1.000 won üzerine resmedilmiştir. Taekwondo modeli Toi-Gye, Yi Hwang onuruna anılmaktadır. Birçok enstitü ve üniversite araştırma bölümleri Yi Hwang adamış, kurulmuştur. Toegye Araştırmaları Enstitüsü 1970 yılında Seoul’da kurmuş, Kyungpook Ulusal Üniversitesi’nin Toegye Enstitüsü 1979 yılında açıldı ve 1986 yılında Dankook Üniversitesi’nde bir enstitü ve kütüphane açıldı. Tokyo, Tayvan, Hamburg ve ABD’de araştırma enstitüleri bulunmaktadır.

Çeviri: dalnim, GizEmMmM

English

Yi Hwang, known more respectfully as Toegyero (1501 – 1570), is the only Confucian scholar in Korean history who is said to be the founder of a school of Confucianism. Yi Hwang is one of the most prominent Korean Confucian scholars of the Joseon Dynasty. In the Korean language, the term “-hak,” meaning school, is only attached to a few Chinese scholars and only one Korean. A key figure of the Neo-Confucian literati, he established the Yeongnam School and set up the Dosan Seowon, a private Confucian Academy.

Life
Yi Hwang was born in Ongye-ri (now Ansan), Andong, North Gyeongsang Province, on November 25, 1501. He belonged to the Jinseong Yi clan. He was a child prodigy. At the age of six, he started to learn the Thousand Character Classic from an old gentleman in his neighborhood, and at 12 he learned the Analects of Confucius from his uncle. He came to Seoul when he was 23 years old and entered the national academy Sungkyunkwan in 1523. In 1527 he passed preliminary exams to become a government official. He finally retired from politics at the age of 70 and died in 1570. During forty years of public life he served four kings (Jungjong, Injong, Myeongjong and Seonjo). On his death, Yi Hwang was posthumously promoted to the highest ministerial rank.

In Modern Culture
Toegyero, a street in central Seoul, is named after him, and he is depicted on the South Korean 1,000 won note. The Taekwondo pattern Toi-Gye was named in honor of Yi Hwang. Many institutes and university research departments devoted to Yi Hwang have been established. The Toegye Studies Institute set up in Seoul in 1970, Kyungpook National University’s Toegye Institute opened in 1979, and an institute and library in Dankook University in 1986. There are research institutes in Tokyo, Taiwan, Hamburg and the United States.

Haenyeo

Haenyeo

Jeju Ada’sında denizkızları olarak bilinen Haenyeo’lar Kore’nin kadın dalgıçlarıdır. Onlar ne yapar? Tekneler üzerindeki balıkçılar yerine onlar ellerinde bir çubuk ve satırla istiridye, deniz kulağı ya da yosun toplamak için techizatsız olarak, özel aletler kullanmadan dalış yaparlar. Onlar dalgıçlar gibi gibi donanımlı değildir. İhtiyaç duydukları zaman yerlerini bulmak için işaretlemeler yapıp deniz kulağı ve diğer kabuklu canlılardan yakaladıklarını toplamak için bir sepet kullanırlar. Su altında 20 metre derinliğe kurşundan yelek ve gözlük kullanarak iki ya da üç dakika boyunca su altında kalırlar. Onlar artık denizaltına adapte olmuş birer denizkızıdırlar. Geleneksel Kore’de ailenin reisi erkekler olduğundan erkek çocuk istenilirken Jeju’da bu durum farklıdır. Burada doğan kız bebeklerin değerli olduğu :”Bir kız bebek doğduysa domuzlu barbekü partisi olacak ; erkek çocuk doğduysa da kıçına tekme basılacak.”sözüyle belirtilir. Kadınlar sabahtan akşama kadar çalıştıkları için özellikle Jeju’da onlar toplumun özel yerindedir.
Geçmişte adalı kızlar on yaşlarında denizkulağı ya da istiridye toplarlardı. Onlar günde altı yedi saat aralıkla dalıp sonrasında çiftlik işleriyle uğraşırlardı. Rutinleri dalış yapmak ve daha sonrasında çiftlik işleriyle meşgul olmaktı.
Kadın dalgıçlar genelde gruplar halinde dalarak daha sonra bir ateş yakıp kıyafetlerini kuruturken birşeyler atıştırırlardı. Dalış yapmak onlara gelir sağlamış oldu. Jeju’daki kadın dalgıçlar diğer kadınlardan daha özgür ve saygındırlar. Sömürge döneminde onlar Japon karşıtı kampanyalar yaptı ve topraklarını korumak için kıyıya kooperatifler kurdular. Haenyeo kültürünü de korumaya çalıştılar. Japon karşıtı kampanya sırasında katkılarından dolayı Haenyeolara madalya ve Hado-ri, Jeju-do’da bulunan anıt ve onların şerefine bir hatıra parkı yaptırıldığı görüldü. Bugün Haenyeolar deniz kıyısının uzmanlaşmış vasileri sayılır.
Eski kooperatiflerin bazıları restoran yapılıp Haenyeo Hoetji (çiğ balık uzmanlaşmış deniz Restoranı) ve Haenyeoui Jip (Haenyeo Evi) adlı deniz ürünleri restoranları ve mağazaları açılmıştır. Balıkçılar ve dalgıçlar eski mabetlerde denizden yiyecek topladıklarından beri onurlandırılmışlardır. Dalgıçlar uzun süre boyunca Jeju Adası’nın bir parçası olmuştur. Koreli kadın dalgıçlardan Jeju doğumlu olanlar üzerinde (ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Amerikalı ve Koreli bilim adamları tarafından yürütülen) kadın dalgıçlar fizyolojisinin 1960’larda yapılan bir çalışması olmuştur. Şuanda kadın dalgıç sayısı köpekbalığı saldırıları, dalış nedeniyle oluşan kalp hastalığı riski yüzünden azalmıştır. 2002 yılında, orada sadece 5600 kadın dalgıçlar vardı yarısından çoğu 60 yaşında ya da daha büyüktü. On yıl içinde, dalgıçlar toplam sayısı muhtemelen bu sayının sadece yarısı olacak. Eğer Jeju gezisi sırasında bu özel deniz kızlarından biyile karşılaşırsanız o sizin şanslı gününüz olacaktır.

English

The mermaids living on Jeju Island are actually haenyeo, or Korean female divers. What do they do? Unlike fishermen who go out in boats or use a rod or line, these women dive in the ocean without any special tools to gather clams, abalone, or seaweed.And they don’t go as fully equipped as scuba divers. All they need is a float to mark their location when they surface, a weeding hoe to dig up abalone and other shellfish that cling to the rocks, and a net to hold their catch. Wearing a lead-weighted vest and goggles, they plunge into the 20-meter depths where they stay underwater holding their breath for two or three minutes. They are so adapted to life beneath the sea, they actually could be mermaids. Once they come back to the surface, they make a whistling sound, which is their unique way of breathing out the carbon dioxide and breathing in fresh oxygen.Traditionally, Koreans have aspired to have baby boys, because only a man was considered to be the head of a family, but Jeju was different. Here, the birth of a baby girl was so valued that the saying goes: “Have a baby girl, and we will throw a pork barbecue party; have a baby boy, and we will kick his ass.” Since it was the women who worked from morning till night every day, women held a special place in Jeju’s society.In the past, island girls began gathering clams or abalone by the time they were ten years old. They would dive between six to seven hours a day, but also do farm chores. The common routine was to do farm work, go diving, and then go back to do more farm work. Because of the grueling daily life, female divers had a saying: “Better to be born a cow than a woman.” The life of a haenyeo was not necessarily unhappy, though. Female divers usually worked in groups, and during breaks, they built a fire on the beach, dried their clothes, shared some food, and chatted. Diving was also a relatively good source of income. Jeju female divers enjoyed more freedom, independence, and self-respect than other women. They were not only skilled in gathering seafood, but also had great interest in various cultural and social issues. During the colonial period, they led the anti-Japanese campaign and also established cooperatives to preserve marine resources. They also worked to preserve the haenyeo culture. Haenyeos were awarded medals for their contribution during the anti-Japanese campaign, and saw the creation of a monument and a commemorative park in their honor, located in Hado-ri, Jeju-do.Today, haenyeos play the role of guardians of the sea and the ocean’s ecological environment. Their cooperatives operate seafood restaurants and shops, explaining why some restaurants are named Haenyeo Hoetji (Seafood restaurant specializing in raw fish) and Haenyeoui Jip (House of Haenyeo).While it is not known when the first female divers appeared in Jeju, they are believed to predate the Common Era. Ancient shrines honoring fishermen and female divers indicate that they have been around since humans began gathering food from the sea. And divers have long been a part of Jeju Island. A study conducted during the 1960s of the physiology of female divers (sponsored by the U.S. State Department and conducted by American and Korean scholars) named Jeju Island as the birthplace of Korean female divers. Divers born on the island migrated to other regions after they married. When the number of divers reached the market limits, some moved in search of areas with more abundant shellfish.
During the Japanese occupation, they even went as far as China, Russia, and Japan to make a living. Currently, however, the number of female divers has decreased sharply because of shark attacks and the heart risks caused by diving. In 2002, there were only 5,600 female divers, and more than half were 60 years or older. In ten years, the total number of divers will likely be only half of that number. If you chance to meet one of these special mermaids during your trip to Jeju, that would be your lucky day.

 

SUPER JUNIOR – DEVIL (SPECIAL ALBUM)

Release Date: 2015.07.16
Genre: Dance Pop
Language: Korean

Track List

Track List:
01. Devil *Title
02. Simply Beautiful
03. 별이 뜬다 (Stars Appear…)
04. Good Love
05. We Can
06. Don’t Wake Me Up
07. 첫눈에 반했습니다 (Love at First Sight)
08. 每天 (Forever with You)
09. Rock’n Shine!
10. Alright

A PINK – PINK MEMORY (ALBUM)

Release Date: 2015.07.16
Genre: Dance
Language: Korean
Bit Rate: MP3-320kbps

Track List

01. Remember
02. Perfume
03. 끌려
04. Dejavu
05. 꽃잎점
06. What A Boy Wants
07. I DO
08. 신기하죠
09. Remember (inst.)
10. 새끼손가락

GOT7 – JUST RIGHT (MINI ALBUM)

Release Date: 2015.07.13
Genre: Rap / Hip-Hop, Dance, R&B / Soul
Language: Korean
Bit Rate: MP3-320kbps

Track List

01. 딱 좋아 (Just right)
02. 보름달이 뜨기 전에
03. 온몸이 반응해
04. Nice
05. Mine
06. Back To Me

INFINITE – REALITY (MINI ALBUM)

Release Date: 2015.07.12
Genre: Dance Pop
Language: Korean
Bit Rate: MP3-320kbps

Track List

01. Betting
02. Bad
03. Moonlight
04. 발걸음
05. 마주보며 서 있어
06. 러브레터
07. 엔딩을 부탁해

Ansan Valley Rock FESTIVAL (안산밸리록페스티벌) 2015

Tarih
24.07.2015 ~ 26.07.2015
Adres
1481-10, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-siGyeonggi-do
경기 안산시 단원구 대부북동 1841-10
Mekan
Ansan Daebu Sea Breeze Tema Parkı
Sponsorlar
CJ E&M, Ansan-si / CJ E&M, 9 ENT
İnternet Sitesi
http://www.valleyrockfestival.com
(Korece)
Bilet Rezervasyonu
Interpark 1544-1555
http://ticket.interpark.com

Tanıtım
Ansan Valley Rock Festivali her yıl Ansan Daebu Sea Breeze Tema Parkında gerçekleştiriliyor. Kore’den ve yurtdışından birçok büyük isme ev sahipliği yapan Kore’nin en büyük rock festivali, müzik severleri bekliyor.

Yaş Sınırı
Her yaş için uygundur.
Giriş / Katılım Ücreti
3 Günlük Bilet: 208,000 won
2 Günlük Bilet: 165,000 won
1 Günlük Bilet: 112,500 won

Program Detayları

[24 Temmuz] Cuma
– NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
– Deadmau5, Alexandors, BENJAMIN BOOKER
– Fire Moth Star Sausage Club, Country Stent, Holographic Film
– Jang Kiha and faces, RIDE, Seoul Redeem Super Club

[25 Temmuz] Cumartesi
– The chemical brothers, IDIOTAPE, Apollo 18
– Billy AcusTee, Galaxy Extreme Naples, Glencheckv
– Peppertones, OK Go, Rock ‘n’ Roll Radio

[26 Temmuz] Pazar
– FOO FIGHTERS, RUDIMENTAL LIVE
– Day Break, Dear cloud, GOGO Star
– Hyeokoh, MOTORHEAD, ONE OK ROCK
– Sultan Of The Disco, TWENTY ONE PILOTS

Ulaşım
123 numaralı otobüse binin ve Bangameori Seonchakjang (Quay) otobüs durağında inin.

|| English ||

Period
07.24.2015 ~ 07.26.2015
Address
1481-10, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-siGyeonggi-do
경기 안산시 단원구 대부북동 1841-10
Location
Ansan Daebu Sea Breeze Theme Park
Sponsors / Management
CJ E&M, Ansan-si / CJ E&M, 9 ENT
Homepage
http://www.valleyrockfestival.com
(Korean only)
Ticket Reservations
Interpark 1544-1555
http://ticket.interpark.com

Introduction
Ansan Valley Rock Festival is now held annually at Ansan Daebu Sea Breeze Theme Park. As Korea’s biggest rock festival with a line-up of big-name musicians from Korea and abroad, Ansan Valley Rock Festival is ready to welcome music fans, moving from its previous location of Jisan Resort to the festival-only zone with an expansive view.

Age Limit
Open to visitors of all ages.
Admission/Participation Fees
3-Day Admission Ticket 208,000 won
2-Day Admission Ticket 165,000 won
1-Day Admission Ticket 112,500 won

Program Details

[July 24] Friday
– NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
– Deadmau5, Alexandors, BENJAMIN BOOKER
– Fire Moth Star Sausage Club, Country Stent, Holographic Film
– Jang Kiha and faces, RIDE, Seoul Redeem Super Club

[July 25] Saturday
– The chemical brothers, IDIOTAPE, Apollo 18
– Billy AcusTee, Galaxy Extreme Naples, Glencheckv
– Peppertones, OK Go, Rock ‘n’ Roll Radio

[July26] Sundays
– FOO FIGHTERS, RUDIMENTAL LIVE
– Day Break, Dear cloud, GOGO Star
– Hyeokoh, MOTORHEAD, ONE OK ROCK
– Sultan Of The Disco, TWENTY ONE PILOTS

Transportation
Take Bus 123 and get off at Bangameori Seonchakjang (Quay) Bus Stop.

 

MAMAMOO – PINK Funky (MINI Album)


Release Date: 2015.06.19
Genre: Dance, Ballad
Language: Korean
Bit Rate: MP3-320kbps

Track List

01. Freakin Shoes
02. 음오아예 (Um Oh Ah Yeh)
03. 따끔
04. 갑과 을 (No no no)
05. Self Camera
06. AHH OOP! (아훕!)

2PM – NO.5 (Album)

Release Date: 2015.06.14
Genre: Dance Pop
Language: Korean
Bit Rate: MP3-320kbps

Track List

01. 우리집 (Our House)
02. Nobody Else
03. 환각 (Hallucination)
04. 너만의남자 (Your Man)
05. 여름보다뜨건운너 (You Are Hotter Than Summer)
06. 미칠것같아 (I’m Going Crazy)
07. RED
08. WannaLove You Again
09. KnowYour Mind
10. Magic
11. Jump
12. GoodMan