Ilseong Women’s Middle & High School

Seoul (서울), South Korea (대한민국)

Seoul’deki Ilseong Kadınlar Ortaokul ve Lisesi’nden öğrenciler, pop şarkı yarışmasında bir ABBA şarkısı söyledi. Okul, yaşamlarının ileriki dönemlerinde okumaya başlayan 40’lı – 70’li yaşlardaki kadınlar için 2 yıllık bir enstitüdür.

(kıday baksı)
————

A group of students of Ilseong Women’s Middle & High School in Seoul sing an ABBA song during a pop song contest, Monday. The school is a two-year accredited institute for women in their 40s to 70s who start studying later in life.

(21.06.2010 / The Korea Times / Korea Times photo by Choi Heung-soo)

Image and video hosting by TinyPic

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.