Grandfather Would Be Proud

Atalar Gurur Duyardı

Chuseok’a az bir zaman kala, Kore Tarım-Balıkçılık ve Gıda Ticaret Şirketi’nden bir uzman, aile büyüklerine ritüel için nasıl bir tören masası hazırlanacağını gösteriyor.

akgbe

As Chuseok nears, an expert from the Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation demonstrates yesterday how to prepare a ceremonial table for family ancestral ritual service.

Korea JoongGang -06.09.13

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.