Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeosu City (여수시 / Yeosu-si)
#1
Yeosu City (여수시 / Yeosu-si)


[Resim: ge01.jpg]

Yeosu, Kore Yarımadasının güney sahilinin tam ortasında kurulmuştur. Doğu'da Güney Gyeongsang Eyaleti'den Namhae ve Batı'da Güney Jeolla Eyaleti'nden Goheung ile çevrilidir. Ayrıca Doğu'da Suncheon ve Güney'de Jeju Adası'yla aynı sınırları paylaşır.

Coğrafi Özellikleri

Denizlerle çevrili Yeosu, Gamak ve Yeoja körfezlerindeki adalara kuş bakışı bir manzara hakimdir. Manzara çoğunluk sulu boya bir resimmiş edasıyla dikkat çeker. Güneyden dağlarla ve hafif eğimli tepelerle çevrili bir şehir olarak Yeosu, oldukça az miktarda düz alana sahiptir.

Yüz Ölçümü
Anakara boyunca yayılmış olan Sobaek Sıradağlarıyla Yeosu üzerinde yerleşmiş olduğu yarımada ve şehir için davetkar bir temel oluşturmuştur. Şehir uzun ve inişli çıkışlı sahili ve eşsiz turistik yerleriyle turist çeken sayısız adasıyla gurur duymaktadır. Şehrin yüz ölçümü 503.33㎢'dir.

* Sınıflandırılmış Topraklar (31 Aralık 2011)

[Resim: snap201204.png]

Adalar ve Sahiller

Ada Sayısı: 365 (4 karayla bağlantılı, 49 yerleşim mevcut, 316 yerleşim yok)
Sahil Uzunluğu: 879.03km

İdari Bölgeler

1 Nisan 1998'de 3 şehir ve Yeosu-si, Yeocheon-si ve Yeocheon-gun'un birleşiminden oluşan Yeosu 1 kasaba, 6 bucak, 20 bölge, 194 köy ve 442 bloktan oluşan bir "Sehir-Taşra Karışımı Şehir" olarak sınıflandırılmıştır.


Nüfus

Yeosu, Güney Jeolla Eyaletindeki en büyük belediyeyi oluşturan 111,921 aileden oluşan 295,538 (149,827'si erkek - 145,711'i kadın) nüfusa sahiptir. Şehrin nüfus planına göre, 2025'de nüfus 400.000'e ulaşacağı öngörülmektedir.

İklim

Düzenli okyanus meltemleri ve ılık rüzgarlar sayesinde Yeosu'da yazlar ve kışlar Kore'nin diğer bölgelerinden daha ılımlı geçer. Ayrıca şehirde ilkbahar ve sonbahar diğer bölgelerden daha uzun sürer. Ortalama yıllık sıcaklık 14℃ ve yıllık ortalama yağış 137.53 mm'dir.


Çeviri: puduhepa1307


English


Yeosu is located midway along the south coast of the Korean Peninsula. It borders Namhae, South Gyeongsang Province, to the east and Goheung, South Jeolla Province to the west. It also shares boundaries with Suncheon to the east and Jeju Island to the south.

Geographic Features

Surrounded by the sea, Yeosu commands a panoramic view of an archipelago centering on Gamak Bay and Yeoja Bay. Scenery is outstanding, in many ways mimicking a beautiful watercolor painting. As a city flanked by mountains and hills gently sloping southward, Yeosu has relatively little flat land.

Size

The Sobaek mountain range that spills over from the mainland toward Yeosu creates an inviting backdrop for the city and the peninsula upon which it is located. The city itself boasts a long and undulating coastline and numerous islands, which provide tourists with countless attractions. The city is 503.33㎢ in size.

* Land Area by Category (Dec. 31, 2011)

[Resim: snap2012041800h58m30s00.png]

Islands and Coastline

Number of Islands: 365 (4 connected by land, 49 inhabited, 316 uninhabited)
Length of Coastline: 879.03km

Administrative Districts

Following the integration of the 3 si (cities) and gun (districts) of Yeosu-si, Yeocheon-si and Yeocheon-gun on April 1, 1998, Yeosu has been classified as an “urban-rural complex city” containing 1 eup (town), 6 myeon (townships), 20 dong (communities),194 ri (villages) and 442 tong (blocks).

Population

Yeosu has a population of 295,538 (149,827 males and 145,711 females) divided among roughly 111,921 households, making it the largest municipality in South Jeolla Province. According to the city's basic urban plan, it is projected that the population will reach 400,000 in 2025.

Climate

Thanks to consistent ocean breezes and warm currents, Yeosu enjoys milder summers and winters than other regions of Korea. The city also boasts longer spring and autumn seasons than other areas. The average annual temperature is 14.0℃ and annual precipitation averages 137.53 mm.


Kaynak/Source
#2
Symbols of City / Sehrin Simgeleri


Amblem

[Resim: si01.gif]

3 oval doğuya özgü “cennet-yeryüzü-erkek” olarak bilinen üçlü dünya görüşünü simgeler. Merkezdeki adanın oval şekli Odongdo Adası’nı temsil ederi, Yeosu’nun asil çekiciliği modern bir görünüme sahip olmasındandır. En büyük çeberden en küçük olana doğru giden görsel ve zihinsel enerji büyüyecek ve gelişecek olan şehrin gücünü temsil eder.


Sembol

[Resim: character1.gif]

Kamelya Yeosu’nun temel sembollerinden biridir. Kırmızı rengi şehrin güzelliği ve gücüne yönelik itibarini sembolize eder. Taç yapraklar şehrin vatandaşlarını sembolize eden çiçek tohumlarını koruyor, insanların uyumunu ve birliğini temsil eder.


Maskot

[Resim: mascot2.gif]

İki kaplumbaga birlikte uyum içinde çalışmak ve yaşamak için büyük çaba sarf eden Yeosu’nun insanlarını temsil eder. Sevimli ve arkada canlısı karakter tasvirleri güçlü büyüme potansiyeline sahip olan Yeosu’nun özelliklerini tanımlar.

- Gooki (erkek kaplumbağa): Goo, “kaplumbağa”nin Çince adı + ki, çocuğun İngilizce adı (kid)
- Gooni (dişi kaplumbağa): Goo, “kaplumbağa”nin Çince adı + İngilizce dişil kelimesine gelen son ek (feminine, ny/nie)


Şehir Çiçeği / Kamelya

[Resim: symbolflo1.jpg]

Kamelya tatlı bir koku bırakır ve balın büyük bir miktarını üretir; sarı tohumları Kore için huzuru sembolize eder. Kamelya genellikle kış sonu-bahar başı gibi çiçeklenir ve çiçeklenmesi uzun sürer, ısrarcı bir tabiatın göstergesidir. Eskiden, kamelya tohumları lambalar için ve saç yağında kullanılırdı. Bu çiçek Yeosu insanlarının sarsılmaz kararlılığını ve özveri ruhunu temsil eder.


Şehir Kuşu: Martı

[Resim: symbolflo2.jpg]

Martı çeşitli hastalıklara karşı güçlü bir dirence sahiptir ve tabiata karşı güçlü bir kuştur. Güzel tüyleriyle birleşen sevimli bir cıvıltı sesi çıkarır, dostça bir görünüm verir. Sade, cana yakın görüntüsüyle yakın bir arkadaş olarak martıyı dikkate alan yalnız balıkçılara yer sezgisi verir. Açık denizin simgesi, martı diğer birçok ülkede olduğu gibi Kore’de de huzuru temsil eder.


Şehir Ağacı: Ağaçsı Kamelya

[Resim: symbolflo3.jpg]

Kamelya bütün bir yıl boyunca hoş bir aroma yayar. Soğuk havaya ve çevre kirliliğine karşı da dayanıklıdır, dolayısıyla sabır duygusunu ve Yeosu vatandaşlarının azmini teşkil eder. Bir ağacsı kamelya Yeosu’yu temsil eder bu yüzden Koreliler arasında Yeosu’yu düşündüklerinde akıllarına gelen ilk şey “Odongdo Adası’nın kamelyası”dır.


Çeviri: BeaSungMi Esma


English


Emblem

[Resim: si01.gif]

The three ovals symbolize the Oriental “heaven-earth-man” trilogy philosophy. The island-shaped oval in the center represents Odongdo Island, Yeosu’s major attraction, from a contemporary perspective. The visual-cognitive energy running from the largest circle to the smallest one represents the city's strong will to grow and develop into a coastal city facing outward toward the world.


Symbol

[Resim: character1.gif]

The camellia is one of the primary symbols of Yeosu. Its red color symbolizes the city’s reputation for beauty and vitality. The petals protecting the stamen, which symbolize the city’s citizens, represent the people’s harmony and unity.


Mascot

[Resim: mascot2.gif]

The two turtles represent the people of Yeosu, who are making determined efforts to live and work together in harmony. The characters’ cute and friendly images depict the characteristics of Yeosu that has a strong growth potential.
Gooki (male turtle): Chinese character for “turtle” (Goo) + English word for child (kid)
Gooni (female turtle): Chinese character for “turtle” (Goo) + feminine English euphonic suffix (ny/nie).


City Flower / Camellia

[Resim: symbolflo1.jpg]

The camellia gives off a sweet scent and produces ample amounts of honey; its yellow stamen symbolizes peace to Koreans. The flower usually blooms from late winter to early spring, and its blooms last a long time, demonstrating a persistent nature. In the past, camellia seeds were used for lamps and in hair oil. The flower represents the Yeosu people’s unwavering determination and spirit of sacrifice.


City Bird: Seagull

[Resim: symbolflo2.jpg]

The seagull has strong resistance to various diseases and is a vigorous bird by nature. It produces a lovely twittering sound, which, combined with its beautiful feathers, gives it a friendly appearance. With its neat, gracious looks, it imparts a sense of place to lonely fishermen, who consider the seagull a close friend. A symbol of the open sea, the seagull also represents peace in Korean as well as many other cultures.


City Tree: Camellia Shrub

[Resim: symbolflo3.jpg]

An evergreen broadleaf tea family shrub, the camellia exudes a fragrant aroma year-round. It is also resistant to cold weather and pollution, thereby epitomizing the spirit of perseverance and tenacity of Yeosu citizens. A camellia shrub represents Yeosu so accurately that among Koreans, the first thing that comes to their mind when they think of Yeosu is the "camellias of Odongdo Island."


Kaynak/Source
#3
History / Tarihi

[Resim: his01.gif]

Yeosu'dan, açık mavi sulara üzerinden bakabilirsiniz, iki ulusal deniz parkına ev sahibi olduğu gerçeği tarafından ispatlanmıştır, bunlar; Hallyeo Deniz Milli Parkı ve Dadohae Deniz Milli Parkıdır. Oranın güzel limanı, gelişmiş tarım ve balıkçılık sektörleri uzun zamandan beri biliniyor. Tarihsel olarak, Yeosu, diğerlerinin yanı sıra Kore savunmasında önemli bir rol oynamıştır, Amiral Yi Sun-Shin ve içlerinde bu ruhu barındıran onun taraftarları, 1592 Japon işgali üstesinden geldi.


538: Wonchon-hyeon ve Dolsan-hyeon (Baekje Hanedanlığı Kral Seong 16. yıl)
757: (Birleşik Silla Krallığı, Kral Gyeongdeok 16. yil) Haeeup-hyeon ve Yeosan-hyeon olarak değiştirilmiştir.
940: (Goryeo Hanedanlığı Kral Taejo'nun 23. yıl) Yeosu-hyeon ve Dolsan-hyeon içine yeniden yapılandırıldı.
1479: (Joseon Hanedanlığı, Kral Seongjong 10. yıl) Batı Jeolla ili Sugunjeoldosayeong kuruldu. (Doğu ve Batı Denizi'nden sorumlu donanma üssü)
1896: (Joseon Hanedanlığı, Gyeonyang 1. yıl) Dolsan-gun kuruldu.
1897: (Joseon Hanedanlığı, Gwangmu 1. yıl) Yeosu-gun kuruldu.
1914: Dolsan-gun ve Yeosu-gun birleşti.
1931: Yeosu-gun, Yeosu-eup'a yükseltildi.
1949: Yeosu-eup kalan dokuz myeon (ilçe) ile Yeosu-si'ye yükseltildi. Yeocheon-gun olarak yeniden adlandırıldı; Yeosu Limanı açıldı.
1976: Güney Jeolla İli Yeocheon Bölge Müdürlüğü (Yeocheon-gun'da Samil-myeon ve Ssangbong-myeon) açıldı.
1980: Samil-myeon ve Dolsan-myeon (ilçelerinde) eup'a (şehir) yükseltildi.
1986: Güney Jeolla İli Yeocheon Bölge Müdürlüğü (7 dong ile) Yeocheon-si'ye yükseltildi.
1998: Yeosu-si, Yeocheon-si, ve Yeocheon-gun'da dahil 1 Nisan'da Yeosu ile birleşerek şehir oldu.

Çeviri: trenchtown

English

[Resim: his01.gif]

From Yeosu, one can gaze out upon clear blue waters in all directions, attested to by the fact that it is home to two marine national parks, i.e., Hallyeo Marine National Park and Dadohae Marine National Park. It has long been known for its fine harbor and sophisticated agriculture and fisheries industries. Historically, Yeosu has played an important role in the defense of Korea by, among others, embodying the spirit of Admiral Yi Sun-Shin and his adherents, who overcame the Japanese invasion of 1592.


538: Part of Wonchon-hyeon and Dolsan-hyeon (Baekje Dynasty, 16th year of King Seong)
757: (Unified Silla Kingdom, 16th year of King Gyeongdeok) Renamed as Haeeup-hyeon and Yeosan-hyeon
940: (Goryeo Dynasty, 23rd year of King Taejo) Reorganized into Yeosu-hyeon and Dolsan-hyeon
1479: (Joseon Dynasty, 10th year of King Seongjong) Established West Jeolla Province Sugunjeoldosayeong (naval base responsible for both East and West Seas)
1896: (Joseon Dynasty, 1st year of Gyeonyang) Established Dolsan-gun
1897: (Joseon Dynasty, 1st year of Gwangmu) Established Yeosu-gun
1914: Dolsan-gun merged into Yeosu-gun
1931: Yeosu-gun upgraded to Yeosu-eup
1949: Yeosu-eup upgraded to Yeosu-si with the remaining nine myeon (townships) renamed as Yeocheon-gun; Yeosu Harbor opened
1976: Yeocheon District Office of South Jeolla Province opened (Samil-myeon and Ssangbong-myeon in Yeocheon-gun)
1980: Samil-myeon and Dolsan-myeon (townships) upgraded to eup (town)
1986: Yeocheon District Office of South Jeolla Province upgraded to Yeocheon-si (with 7 dong)
1998: Yeosu-si, Yeocheon-si, and Yeocheon-gun incorporated into the unified city of Yeosu on April 1

Kaynak / Source
#4
Attributes / Özellikleri

[Resim: att01.gif]

Deniz turizm kenti; nefes kesici doğa manzaralarına ve deniz milli parklarına ev sahipliği yapar.
Deniz taşımacalığı kenti; Kore'nin güney kıyı bölgesi için merkezi bir ağ geçidi olarak hizmet verir.
Kıyı sanayi kenti; Kore ekonomisinin bir omurgası olarak hizmet veren bir ulusal endüstriyel komplekse ev sahipliği yapmaktadır.
Denizcilik ve balıkçılık kenti; temiz suları ve bol su kaynakları ile ünlüdür.
Milli savunma ve sadakat kenti; Amiral Yi Sun-Shin'in ruhunu barındırır ve işgalcilere karşı milleti korumak için tarihi kalıntılara ev sahipliği yapar.

Geobukseon (Kaplumbağa Gemi) ve Jeolla Jwasuyeong (deniz kampı) Genel Müdürlük Binası
1592 Japon işgali sırasında Kore'ye zafer olanağı sağlamasında Amiral Yi Sun-shin ile birlikte Geobukseon da kilit bir rol üstlenmiştir. Amiral Yi, 1591 yılında Jeolla Jwasuyeong başkanı olarak göreve atandı, Yeosu'da ilk Geobukseon yaptırıldı. Amiral Yi'nin kez yazdığı gerçeği şöyle gösterilir; "Jeolla Il olmasaydı, ülkemizde artık var olamacaktı." Ulusal kurtuluşta Kore tarihine öncü oldu ve Yeosu'nun her parçası Amiral Yi izlerini taşımaktadır.

Deniz turizminde, doğal donatılmış şehir
Adaları, çok sayıda ve derin girintili kıyı şeridi ile Yeosu, olağanüstü bir doğa manzarası sunuyor, iki deniz milli parkı da sınırları içinde yer almaktadır ve gerçekler ile kanıtlanmıştır. Yeosu etrafında yeşim-yeşil denizler arasında, antik bir sır olarak 317 tane ada serpiştirilmiştir. Bu Yeosu kıylarını çok etkileyici kılan onların sularındaki şaşırtıcı güzelliktir.

Anne koynuna oturtulmuş bir liman kenti
Yeosu ince bir limandır ve romantik sahnelere olanak sunuyor, bu da onun bir takma ad kazanmasına yardımcı oldu: "Asya'nın Napolisi" görkemli denizciliğin yanı sıra, şehir bir ticaret limanı, batısında bir balıkçı limanı ve güneyinde bir ticari liman içerir. Geceleri, şehir ışıkları mükemmel bir nightscape sağlar. Ayrıca, Yeosu'nun gururunu ve gücünü temsil eder ve bu limanlarda çalışan balıkçıların cömertliğini de temsil eder.

Kamelya çiçekleri ile bir ziyafet
Yeosu ılık ikliminde Koreli sporcular için popüler bir kış eğitim yeridir. Ilıman sıcak hava, çiçeklerin ve bitkilerin çeşitliğini sağlar, bu çeşitlilik şehir genelinde gelişmeye, çeşitli alanlarda bir üne sahiptir. Onların asırlık kamelya bahçeleri için en önemlileri, Odongdo Adası, Dolsan Hyangilam Hermitage, Nammyeon ve Geomundo Island. Tipik koyu mor renkli kamelya çiçekleri aksine benzersiz pembe ve beyaz boyama ile Geomundo'da bulunur. Alan ülkede kamelya için güneydeki yaşam alanıdır.

Muhteşem mutfağı ile gurmeleri büyüleyen şehir
Yeosu yıl boyunca onun bol deniz ürünleri sayesinde iyi bilinen bir yerdir, çeşitli deniz gıda ürünleri büyür ve toplanır. Yerel spesiyaliteleri dahil temiz, bol ve lezzetli deniz ürünleri sayesinde, ülkelerin dört bir yanından gelen gurmeler yemekler karşısında büyülenirler ve Yeosu'nun "güneyin gıda evi." olduğunu söylerler.


Çeviri: trenchtown


English

[Resim: att01.gif]

City of marine tourism, home to breathtaking natural scenery and marine national parks
City of marine transportation serving as a central gateway to Korea’s southern coastal region
City of coastal industries, home to a national industrial complex that serves as a backbone of the Korean economy
City of maritime affairs and fisheries known for its clean waters and abundant fishery resources
City of national defense and loyalty embodying the spirit of Admiral Yi Sun-Shin and home to historic relics related to safeguarding the nation from invaders

Headquarters of Geobukseon (Turtle Ship) and Jeolla Jwasuyeong (naval camp)
Together with Admiral Yi Sun-shin, the Geobukseon played a pivotal role in enabling Korean victory in the Japanese invasion of 1592. Admiral Yi, who assumed office as head of Jeolla Jwasuyeong in 1591, built the first Geobukseon in Yeosu. As indicated by the fact that Admiral Yi once wrote, “Without Jeolla Province, our country would no longer exist,” every part of Yeosu, which stood at the vanguard of Korea’s history of national salvation, bears the footprints of Admiral Yi.

Naturally endowed city of maritime tourism
With a large number of islands and a deeply indented coastline, Yeosu boasts an outstanding natural landscape, proven by the fact that two marine national parks are located within its borders.
Most of the 317 islands scattered across the jade-green seas around Yeosu remain shrouded in ancient mystery. It is their astonishing beauty that makes the waters off the Yeosu coast so impressive.

A port city ensconced in a motherly bosom
Yeosu offers both a fine harbor and romantic scenery, which helped earn it the nickname “Naples of Asia”: in addition to its gorgeous maritime scenery, it contains a trading port in the east, a fishing port in the west, and a commercial port in the south. At night, the city lights provide for a superb nightscape. Moreover, the pride and strength of Yeosu are represented by the determination and generosity of the fishermen who work in these ports.

A banquet of camellia flowers
Yeosu’s warm weather has made it a popular winter training venue for Korean athletes. The mild temperatures also enable a variety of warm-weather plants and flowers to flourish throughout the city, and several areas have earned a reputation for their century-old camellia groves, most notably Odongdo Island, Dolsan Hyangilam Hermitage, Nammyeon, and Geomundo Island. Unlike the typical deep purple-colored camellia flowers, those native to Geomundo present unique pink and white coloring. The area is the southernmost habitat for camellia in the country.

A city that captivates gourmets with its superb cuisine
Yeosu is well-known for its abundant seafood owing to the year-round growth and harvesting of diverse marine food products. Thanks to its clean, plentiful and delicious seafood, including local specialties which mesmerize gourmets from around the country, Yeosu has been dubbed the "home of southern provincial food."

Kaynak / Source
#5
Yeosu Being Transformed into a World-Class City
Yeosu Birinci Sınıf Bir Şehre Dönüşüyor[Resim: ge02e.jpg]


Expo Ekonomi Merkezi

[Resim: wor01.jpg]

Expo 2012'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanan Yeosu çevre dostu turistik alanlar ve adaların görkemli manzarasını fon olarak kullanarak bir Doğulu-Batılı çevre kompleksi inşa edecek. Bu projeler şehrin deniz turizminin evrensel bir merkezi haline gelmesini sağlayacak.
Ek olarak, Yeosu son model araştırma eğitim ve endüstri birleşimini kapsayan en ileri denizcilik işletmelerine ev sahipliği yapacak. Yeosu, Goheung, Namhae ve komşu adalar arasında bağlantı kuran yeni ve daha iyi seyahat yolları oluşturmak ve Yeosu'nun Güney Denizinde lider konuma gelmesini sağlamak amacıyla güney sahili boyunca Yeosu'dan başlayan şehirler arası yolcu vapuru güzergahı kurulacak ve 10'dan fazla yeni köprü inşa edilecek.


Güçlü Bir Çevre Etiğiyle Bir Eko-Şehir Modeli

[Resim: wor02.jpg]

İklimi koruma alanında bir model şehir olarak belirlenen Yeosu düşük karbom ve yeşil şehiri içeren öncü amaçla programın hedeflerini belirledi. Sıfır Karbon Alanı olarak belirlenen bazı adalarında güneş enerjili evler ve oteller inşa etmeyi planlıyor. Bu sırada şehirde "yeşil devrim" adı altında bisiklet kullanmak, ağaç dikmek, doğal yerleri restore etmek gibi çeşitli kentsel kampanyalar sürdürülmektedir. Yeosu zaten çeşitli çevre konferansları ve sempozyumlara ev sahipliği yapmıştır. Şehrin çoğunda geliştirilen projeler Expo 2012 temasına uygun olarak çevre dostu iyileştirme programları ve yeşil endüstrinin kabesi gibi evrimi hızlandırır.


Çekici Bir Deniz Turizm Şehri

[Resim: wor03.jpg]

Expo 2012'nin ev sahibi şehri olarak belirlenen Yeosu son zamanlarda ulaşım kolaylığı ve turizm altyapısında büyük bir ilerleme gösterdi. Böyle bir ilerleme denizcilik turizmi ve tatil şehri olmada uluslararası ün kazanmış bir yer olarak şehrin itibarının artmasına yardım eder. Gıcır gıcır bir yat limanı, birinci sınıf deniz gezileri, yat yarış alanı, tur gemileri ve gemi tamir alanlarının takdimi şehrin, Kuzeydoğu Asya'nın Denizcilik turizminin merkezi rolünde sayılma fırsatını verir. “Hometown of Geobukseon (Kaplumbağa Gemisi)” Takma adına yakışır şekilde, şehir Geobukseon'u orjinal seklinde restore edecek ve sahilde yürüyüs yolu insa edecek. Dahası, Yeosu, yabancı turistleri özel evlerde konaklamaları için yüreklendirerek gezilip görülecek en iyi yerlere ün kazandıracak, modern bir adım atacak ve balık pazarlarını ön plana çıkaracak.


Kültür ve Sanatı Besleyen Şehir

[Resim: wor04.jpg]

Yeosu güzel tatların ve sanatta ve kültürdeki güzelliklerin bir arada var olduğu bir yerdir. Kıyı kesimi, geleneksel halk oyunları ve kültürel ve sanatsal diğer gösterilerin sık sık sunulduğu, güzel kültürel değerler aracılığıyla dönüşmüştür. Yeosu kurulan yer altı güç hatları, daha estetik bir kosepte uygun olarak onarılan şehir işaretler, süslü yol kenarları ve su yollarından oluşan eşsiz renkleriyle başlı başına harika bir tablo çizer. Yeosu, bölgeye özel yiyeceklerin geliştirilmesi, sanatçılar için ev yapımının desteklenmesi ve manevi kültürel değerlerin muhafazası ve korunması için destek verilmesi gibi diğer şeylerin yanında kültür ve sanat alanında birinci sınıf bir şehir olabilmek için altyapısını geliştirerek büyük bir atılım yapmıştır.

Devam edecek...


English


Center of the Expo Economy

[Resim: wor01.jpg]

As it prepares to host the Expo 2012, Yeosu will build an environment-friendly tourism district and a foreigner-oriented entertainment complex (a project linked to the Expo), set against the magnificent backdrop of a scenic archipelago. These projects will help set the stage for the city’s transformation into a global hub of marine tourism.
In addition, Yeosu will host cutting-edge maritime businesses including a state-of-the-art maritime research, education, and industrial complex. Multiple inter-city passenger ferry routes embarking from Yeosu will be set up throughout the southern coastal region, and more than ten new bridges will be built, creating new and better travel links between Yeosu and Goheung, Namhae, and nearby islands and enabling Yeosu to develop into a leading city on the South Sea.


A Model Eco-City with a Strong Environmental Ethic

[Resim: wor02.jpg]

Having been designated a model city in the realm of climate protection, Yeosu has launched a number of targeted programs that aim to advance it into a low-carbon, green city. The city plans to build solar-powered homes and hotels on some of its islands which have been declared “zero-carbon zones.” Meanwhile, a “green revolution” is under way in the city through various civic campaigns to ride bicycles, plant trees, and restore natural places. Yeosu has already hosted a variety of global environmental conferences and symposia. The majority of its urban development projects are eco-friendly reclamation programs that embody the theme of the Expo 2012 and speed up its evolution into a mecca for green industry.


A City of Beguiling Coastal Tourism

[Resim: wor03.jpg]

As the designated host city of the Expo 2012, Yeosu has lately been witnessing a range of improvements in its accessibility and tourism-related infrastructure. Such progress is helping to raise the city’s stature as a globally renowned maritime tourism and leisure city. The introduction of a brand-new marina, yacht race course, world-class cruises, excursion ships and ship repair facilities will provide the city with the opportunity to assume the role of a maritime tourism hub of Northeast Asia. Commensurate with its nickname, “Hometown of Geobukseon (Turtle Ship)”, the city will work to restore Geobukseon to their original form and construct seashore walking trails. Moreover, Yeosu is gaining a reputation as a top sightseeing destination by encouraging foreign tourists to lodge in private houses and taking steps to modernize and distinguish its seafood markets.


A City Nurturing Culture and the Arts

[Resim: wor04.jpg]

Yeosu is a place where good taste and beauty in culture and the arts coexist. Its seashore is being transformed into beautiful cultural venues where traditional folk plays and other genres of cultural and artistic performances are regularly presented. Yeosu is painting itself anew in unique colors as it constructs underground power lines, overhauls urban signage to incorporate a more aesthetic design concept, and beautifies roadsides and waterways. Yeosu is taking a great leap in creativity by laying the groundwork to evolve into a world-class city for culture and the arts by, among others, developing specialized street food districts, supporting the construction of homes for artists, and giving assistance to preserve and protect intangible cultural properties.


A City of Innovative Education and Services

[Resim: wor05.jpg]

Yeosu has been undertaking a variety of programs to build a healthy, happy city filled with prosperous citizens and to foster human resources with global capabilities. For the purpose of nurturing such talented individuals, the city will construct the 'Yeosu Edu-Park for Globalization' to provide comprehensive education staying on the forefront of globalization. The city will also take steps to join the International Association of Educating Cities based on its operation of the '365 Foreign Language Class'. In addition, Yeosu will create a "Silver Street" featuring performance halls and cafeterias exclusively for senior citizens, and introduce the Bookstart campaign to earn a reputation as Korea’s leading "childcare city" for infants and toddlers. Yeosu is building numerous small-sized libraries on the town, township, and community levels to help its people realize their dreams of lifetime learning.


A Vibrant City Brimming with Civic Life

[Resim: wor06.jpg]

Yeosu is noted for its creative thinking and its numerous citizen-led programs. At present, the city is pursuing “Me First” and “Clean Water Day” initiatives as civil campaigns. In addition, the 60,000 volunteers supporting the Expo 2012 are determined that the big event will be an overwhelming success. A civilian panel comprising 1,000 persons is working to formulate, implement and evaluate major policies related to the Expo, thereby enabling two-way communication. The city's “Idea Bank” is ably carrying out its functions as a channel for delivering wide-ranging public opinions on municipal administration. The level of autonomy in the city is being transformed to meet or exceed the highest global standard.


Kaynak/Source
#6
puduhepa1307'ye teşekkür ederiz...Onay

>>> http://www.facebook.com/pages/korea-fans...2387364063
#7
Konu için teşekkürler. Onay
Ellerinize sağlık. Alkis
JULIA
[Resim: oRJsO.png]
[spoiler][Resim: tumblr_m8noojjz7U1qflmkho1_500.png][/spoiler]
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise