Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MOE / Ministry Of Education
#1
MOE / Ministry Of Education

[Resim: q6db.gif]

Milli Eğitim Bakanlığı

Adres : (339-012) 408 Galmae-ro, Sejong, Kore Cumhuriyeti
TEL: 82-44-203-6060, 6570
FAKS: 82-44-203-657

Kore Cumhuriyeti Eğitim Bakanı: Seo Namsoo

Yerel Ulaşım

Sejong Şehri şehir içi otobüs numaraları 430, 530, 550, 551, 601 ve 602.

Metrobüs

Sejong Şehri Metrobüs Sistemi (Banseok İstasyonu<->Güney Terminali <->Cheotmaeul Apartman Kompleksi <-> Sejong Hükümet Kompleksi<-> Osong İstasyonu)

******************************************************

English

Address : (339-012) 408 Galmae-ro, Sejong, Republic of Korea
TEL : 82-44-203-6060, 6570 FAX : 82-44-203-6579


Minister of Education Republic of Korea:Seo Namsoo

Public Transportation

Sejong City intra-city bus numbers 430, 530, 550, 551, 601, and 602

BRT

Sejong City Bus Rapid Transit (BRT) System (Banseok Station <->South Terminal <->Cheotmaeul Apartment Complex <-> Sejong Government Complex <-> Osong Station)

Kaynak /Source
Alıntı
#2
Tarihi

2 Kasım 1948
Milli Eğitim Bakanlığı için bir çalışma sistemi kuruldu. (1 Daire, 5 Büro, 22 Bölüm)
2 Ekim1961
Kültürel Özellikler Yönetimi bağımsız bir kuruluş olarak MEB ‘de ayrıldı. (1 Daire, 4 Büro, 14 Bölüm)
16 Aralık 1963
Öğrenmenin Geliştirilmesi Dairesi, Fiziksel Uygunluk Bürosu ve Sanat ve Edebiyat Bürosu kuruldu. (2 Daire, 4 Büro, 14 Bölüm)
24 Temmuz 1968
Kültür ve sanat işleri Kültür Bakanlığı'na devredildi. Beden Eğitimi ve Sanat Bürosu Sosyal Eğitim Bürosu içine yeniden yapılandırıldı. (2 Daire, 5Büro, 15 Bölüm)
26 Ocak 1970
Memurluk hizmeti başlatıldı. (2 Daire, 5 Büro, 11 Bölüm, 17 Memur)
31 Ağustos 1970
Fiziksel Yeterlilik Bürosu kuruldu. (2 Daire, 6 Büro, 12 Bölüm, 17 Memur)
9 Mart 193
Eğitim Tesisleri Bürosu kuruldu. ( 2 Daire, 7 Büro, 19 Bölüm, 12 Memur)
14 Mart 1978
Metin Kitabı Derleme Bürosu Öğrenmenin Geliştirilmesi Dairesi ile birleştirildi. (2 Daire, 8 Büro, 25 Bölüm, 15 Memur)
27 Şubt 1980
Metin Kitabı Derleme Dairesi kuruldu. Araştırma Geliştirme Bürosu kaldırıldı. (2 Daire, 8 Büro, 30 Bölüm, 19 Memur)
19 Ocak 1981
(3 Daire, 8 Büro, 30 Bölüm, 21 Memur)
2 Kasım 1981
Metin Kitabı Derleme Bürosu Öğrenmenin Geliştirilmesi Dairesi ile birleştirildi. Endüstriyel Eğitim Bürosu Sosyal Mesleki Eğitim Bürosu olarak yeniden düzenlendi. Beden Eğitimi ve Uluslararası Sosyal Eğitim Bürosu, Uluslararası Fiziksel Fitness Eğitim Bürosu olarak yeniden düzenlendi. Yabancı Sermaye Projeleri ve İnşaat Merkezi kaldırıldı. (3 Daire, 6 Büro, 26 Bölüm, 19 Memur)
20 Mart 1982
Fiziksel uygunluk işleri Sağlık Bakanlığı'na aktarıldı. Öğretmen Eğitim Bürosu, Uluslararası Öğretmen Eğitim Bürosu olarak yeniden düzenlendi. ( 3 Daire, 5 Büro, 23 Bölüm, 24 Memur)
23 Şubat 1983
Eğitim Politikası koordinasyon memuru ve erken çocukluk eğitimi memuru Genel Eğitim Bürosu’na atandı.
25 Ağustos 1986
Eğitim Politikası Bürosu ve Üniversiteler Bürosu birleşti ve Üniversite Politikası Dairesi olarak yeniden adlandırıldı. Fen Eğitimi Bürosu kuruldu. Öğretmen Yetiştirme Bürosu, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Bürosu olarak değiştirildi. Sosyal Mesleki Eğitim Bürosu Sosyal Uluslararası Eğitim Bürosu içinde yeniden düzenlendi. (3 Daire, 5 Büro, 25 Bölüm, 25 Memur)
27 Şubat 1989
Askeri Öğrenci Eğitim Merkezi, Üniversite Politikaları Dairesi’nden kaldırıldı. (3 Daire, 5Büro, 25 Bölüm, 24 Memur)
12 Aralık 1990
Metin Kitabı Derleme ve Öğrenim Tanıtım Dairesi Eğitim Yayın Yönetimi, Müfredat Teşkilatı Merkezi, Eğitim Yayın Operasyon Merkezi içinde yeniden düzenlendi. Üniversite Politikası Dairesi içinde bulunan Ulusal Kimlik Eğitim Merkezi kaldırıldı. ( 3 Daire, 5 Büro, 25 Bölüm, 27 Memur)
27 Aralık 1990
Bakanlığın adı değiştirildi. (Mungyobu’dan Gyoyukbu’ya)
16 Mayıs 1994
Fen Eğitim Bürosu, Eğitim Tesisi Bürosu, Eğitim Yayıncılığı, Eğitim Yayıncılığı Planlama Merkezi, Müfredat Teşkilatı Merkezi ve Eğitim Yayın Operasyon Merkezi, Öğrenme Tanıtım Dairesi, Üniversite Politika Dairesi ve Yerel Eğitim Destek Bürosu ile birleştirildi. (3 Daire, 4 Büro, 23 Bölüm, 25 Memur)
23 Aralık 1994
Öğrenme Teşvik Dairesi kaldırıldı ve Eğitim Politikası Dairesi içinde yeniden düzenlendi. Üniversite Politikası Dairesi, Üniversite Eğitim Destek Bürosu olarak küçüldü.
5 Temmuz 1996
Eğitim Politikası Dairesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Dairesi içinde yeniden düzenlendi. Üniversite Eğitim Destek Bürosu, Yükseköğretim Dairesi içinde yeniden düzenlendi. Eğitim Politikası Planlama, Uluslararası Eğitim İşbirliği Yönetimi ve Merkezi Eğitim İnformat Bürosu kuruldu. Metin Kitabı Derleme Bürosu ve Öğretmen Yardımlaşma Bürosu kaldırıldı. (3 Da,re, 4 Büro, 21 Bölüm, 30 Memur)
28 Şubat 1998
İlköğretim ve Ortaöğretim Dairesi, Okul Politikası Dairesi içinde yeniden düzenlendi. Yükseköğretim Dairesi, Araştırma Destek Bürosu içine yeniden düzenlendi. Yerel Eğitim İdaresi Bürosu ve Eğitim Çevresi Geliştirme Bürosu içinde tekrar düzenlendi. Planlama ve Yönetim Dairesi bünyesinde Eğitim Politika Planlama Merkezi kuruldu. ( 2 Daire, 4 Büro, 23 Bölüm, 18 Memur)
24 Mayıs 1999
Eğitim Bilgi Bürosu kaldırıldı. Araştırma Destek Bürosu ve Yükseköğretim Bürosu tekrar düzenlendi. Eğitim Çevre Geliştirme Bürosu Eğitim Özerklik Destek Bürosu tekrar düzenlendi. Planlama Yönetimi Dairesi bünyesindeki Eğitim Politika Planlama Merkezi Bakan Yardımcısı Ofisi’ne aktarıldı. (2 Daire, 3 Büro, 6 Memur, 30 Bölüm/Memur)
29 Ocak 2001
MEB, ulusal düzeyde insan kaynakları kalkınma politikalarını koordine etmek, kurmak ve denetlemek için adını MEB&HRD olarak değiştirildi. Müfredat Politikaları Müzakere Merkezi ve Eğitim Politika Planlama Merkezi yürürlükten kaldırıldı. İnsan Kaynakları Geliştirme Bürosu ve Bakan Yardımcılığı kuruldu. Eğitim Bilişim ve uluslararası eğitim işbirliği işlevleri Uluslararası Eğitim Merkezi ve Bilişim Planlama’da birleştirildi.
25 Temmuz 2003
- Eğitimde Özerklik Destek Bürosu kaldırıldı. Eğitim Özerklik Dairesi ve Okul Politikaları Dairesi kuruldu.
- İnsan Kaynakları Politikası Bürosu altındaki Koordinasyon Bölümler I ve II yürürlükten kaldırıldı. Politika Koordinasyon Bölümü ve Araştırma / Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölümü kuruldu.
- Uluslararası Eğitim ve Bilişim Planlama Bürosu, Uluslararası Eğitim ve BT Bürosu içinde tekrar düzenlendi.
- Bilim Eğitim Politikası Bölümü, Okul Politikası Dairesi içinde kuruldu. Üniversite Yönetim Destek Bölümü, Araştırma Destek Bölümü ve Üniversitesi Maliye Bölümü oluşan Üniversitesi Destek Bürosu Üniversitesi Politikası Bölümü, Üniversite Akademik İşler Destek Bölümü ile Özel Eğitim Politikası Bölümü içine yeniden düzenlendi.
5 Mart 2004
Çeşitli bürolar, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde verimliliği sağlamak amacıyla adı ve işlevi yeniden ayarlandı. Denetim işlevlerini güçlendirmek için personel takviye edildi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 34 Bölüm/Memur)
22 Mart 2004
İnovasyon Bölümü, hükümetin yenilikçi girişimlerine hizmet veren destekleyici bir birimdir. İnovasyon Bölümü, Planlama ve Yönetim Dairesi içinde pan-hükümet yeniliklerinin sürekli ve sistematik uygulanmasını üstlenmek için yeniden düzenlendi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 34 Bölüm/Memur)
21 Ekim 2004
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın temel bilim bölümü ve personeli kısmen Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı’na aktarıldı. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 35 Bölüm/Memur)
1 Ocak 2005
İnovasyon Bölümü idari yeniliği teşvikte zorlanmaması, yetenek ve verimliliğinin sağlanması için İnovasyon Dairesi olarak değiştirildi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 35 Bölüm/Memur)
21 Ocak 2005
Kamu Bilgi Görevlisi altındaki Halkla İlişkiler Planlama Sorumlusu kaldırıldı ve Yerel Eğitim Yenilik Bölümü yerel eğitim idari birimlerinde yenilikçi önerileri planlamak ve desteklemek için Okul Politika Dairesi içinde kuruldu. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 37 Bölüm/Memur)
27 Ocak 2005
Eğitim görevlileri için Memur Temyiz Müzakere Komitesi Öğretmenler Durumu Teşvik Kanunu'nun revizyonunu takiben, Öğretmenler için Temyiz Komisyonu olarak yeniden adlandırıldı.
28 Şubat 2005
Yurtdışı İnsan Kaynakları Politikası Bölümü ve Okul Beden Eğitimi, Sağlık ve Okul Yemekleri Bölümü Okul sağlığı ve beden eğitimi politikalarını desteklemek ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulamak için kuruldu. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 37 Bölüm/Memur)
15 Nisan 2005
Planlama Yönetim Dairesi Planlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından desteklenen, Politika Yönetimi & Halkla İlişkiler Dairesi içinde yeniden düzenlendi. Politika ve Halkla İlişkiler Sorumlusu kuruldu ve Eğitim Bütçe Sorumlusu Mali Planlama Sorumlusu olarak değiştirildi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 4 Memur, 38 Bölüm)
8 Temmuz 2005
Mali planlama fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla Mali Planlama Sorumlusu pozisyonu Müdür seviyesinden Genel Müdür seviyesine yükseldi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 4 Büro, 5 Memur, 37 Bölüm)
31 Ağustos 2005
Üniversite İnovasyon Dairesi, üniversite yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak için kuruldu ve bürolarının adları, kullanıcıların daha iyi işlevlerini anlamalarına yardımcı olmak için değiştirildi. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 6 Büro, 3 Memur, 37 Bölüm ve 6 Takım)
1 Mart 2006
Dijital Yerel Eğitim Bütçe ve Muhasebe Reinvention Takımı yerel eğitim için dijital bir bütçe muhasebe sistemi kurmak ve işletmek için kuruldu. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 6 Büro, 3 Memur, 1 Daire, 36 Bölüm ve 8 Takım)
1 Ağustos 2006
Ulsan Ulusal Üniversitesi İnşaat Ofisi (Planlama Ekibi, İmkan Ekibi) Ulsan Ulusal Üniversitesi inşaatını denetlemek için geçici bir birim olarak kuruldu. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 6 Büro, 5 Memur, 47 Bölüm/Takım)
1 Mart 2007
Politika danışmanı bir sözleşme esasına göre istihdam edildi. Kuzeydoğu Asya Tarihi Task Kuvvet Ekibi Kuzeydoğu Asya Tarih Vakfı çalışmasını desteklemek amacıyla kuruldu. (1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 6 Büro, 5 Memur, 48 Bölüm/Takım)
26 Şubat 2008
Devlet Teşkilatı Kanunu revize edildi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kuruldu. (Toplam: 997 ( 4 Daire, 5 Büro, 15 Memur))
4 Mart 2008
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (beslenmesi S & T insan gücü, temel bilim politikası, nükleer güvenlik ve araştırma) ve Ticaret Bakanlığı fonksiyonu, Sanayi ve Enerji (beslenmesi sektöründe işgücü) insan kaynaklarının geliştirilmesi fonksiyonuna entegre edildi.(1 Bakan, 2 Bakan Yardımcısı, 4 Daire, 5 Büro, 15 Memur, 72 Bölüm, 10 Takım)
3 Temmuz 2008
Uluslararası Eğitim Geliştirme Ulusal Enstitüsü, Uluslararası Eğitim Ulusal Enstitüsü olarak değiştirildi.
7 Ağustos 2008
Politika danışmanı bir sözleşme esasına göre istihdam edildi. Kuzeydoğu Asya Tarihi Task Kuvvet Ekibi Kuzeydoğu Asya Tarih Vakfı çalışmasını desteklemek amacıyla kuruldu.( 1 Bakan Yardımcısı, 2 Daire, 6 Büro, 5 Memur, 48 Bölüm/Takım)
6 Eylül 2008
Bilim ve Teknoloji Danışma Başkanlık Konseyi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Danışma Başkanlık Konseyi olarak yeniden düzenledi
10 Eylül 2008
Bilim ve Yaratıcılıkta İlerleme Kore Vakfı S & T Temel Kanunu revizyonu uyarınca Temel Bilimler Araştırma Geliştirme Konseyi ve Kore Bilim Kültür Vakfı ile birleştirilerek kuruldu.
14 Aralık 2008
Daegu Gyeongbook Bilim ve Teknoloji Araştırma Fen Bilimleri Enstitüsüsü Daegu Gyeongbook Enstitüsü Kanunu revizyonuna göre Daegu Gyeongbook Fen ve Teknoloji Enstitüsü olarak değiştirildi.
1 Ocak 2009
Gwacheon Ulusal Bilim Müzesi,Yürütme Ajansı olarak atandı.
1Nisan 2009
Yürütme Ajansı montajı ve İşletilmesi Kanunu uyarınca, Yürütme Ajansı Operasyon Komitesi ve Merkez Yürütme Ajansı Operasyon Komitesi birleştirildi.
6 Mayıs 2009
Okul Özerklik Destek Bürosu ve Daegu / Gwangju Ulusal Bilim Müzesi Planlama Dairesi kuruldu.
26 Temmuz 2009
Ulusal Araştırma Vakfı Ulusal Bilim Vakfı, Kore Araştırma Vakfı Bilim ve Teknoloji Uluslararası İşbirliği Kore Vakfı ile birleşerek kuruldu.
13 Ağustos 2009
Daegu Gyeongbook Bilim ve Teknoloji Enstitüsü geçici olarak Ulsan Ulusal Üniversitesi İnşaat için kurulan 13 ofis yerine 3 siber suç çözüm ofisi kuruldu.
3 Eylül 2009
Ulusal Okul Kararnamesi, Seoul Ulusal Üniversitesi Kurulum Kararnamesi, Kore Ulusal Üniversitesi Eğitim Kurulum Kararnamesi ve Kore Ulusal Açık Üniversitesi Kurulum Kararnamesi, Junior College başının adı Dean yerine Başkan olarak değiştirildi.
23 Ekim 2009
193 teknik-posta memurunun yetkileri Genel-posta memuru olarak yenilendi ve özel işlere zemin hazırlanmış oldu. İş sisteminin toplam maliyet başlamasına uygun olarak, her bir pozisyonu için kota ayarlandı.
27 Aralık 2009
Ulusal Okullar için Kamu Görevlileri Kota İcra Kararnamesi revizyonunu takiben, teknik-posta yetkililerin pozisyonları ve isimleri değişti. Ve her pozisyonda başına kota iş sistemi toplam maliyeti başlamasıyla birlikte kota uygulandı.
26 Şubat 2010
Ulusal üniversitelerin açık rekabet yönetmen mesajlarının sayısı 3 kat arttı ve ulusal okulların kontenjanı 365 arttı.
26 Şubat 2010
Özel Eğitim ve Gelecek odaklı İK Politikası Memuru için Kore Enstitüsü başkanı açık rekabet sistemi tarafından atanmamış olsa ise de Genel Müfettiş ve Eğitim Politikası Geliştirme Sorumlusu açık rekabet yoluyla atanırlar.
1 Mart 2010
Chung-ju Ulusal Üniversitesi teknoloji üniversitesi yerine genel üniversite olarak sınıflandırıldı. Kangwon Ulusal Üniversitesi Dogye Kampüsü içinde İdari ofis kuruldu.
14 Mayıs 2010
Kalıcı Muayene Bölümü yeni olarak kuruldu. Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 23 genel kamu görevlisi ve teknik yazı görevlisi için zemin hazırladı.
23 Mart 2013
Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ayrıldı.

Kaynak / Source
Alıntı
#3

English

History

November 4, 1948
A working system for the Ministry of Education is established. (1 Office, 5 Bureaus, 22 Divisions).
October 2, 1961
Cultural Properties Administration is separated from MOE as an independent organization. (1 Office, 4 Bureaus, 14 Divisions).
December 16, 1963
Office for the Promotion of Learning, the Bureau of Physical Fitness and Bureau of Art and Literature are established. (2 Offices, 4 Bureaus, 14 Divisions).
July 24, 1968
Cultural and art affairs are transferred to the Ministry of Culture. The Bureau of Physical Education and Art is restructured into the Bureau of Social Education (2 Offices, 5 Bureaus, 15 Divisions).
January 26, 1970
An officer system is introduced (2 Offices, 5 Bureaus, 11 Divisions, 17 Officers).
August 31, 1970
The Bureau of Physical Fitness is established (2 Offices, 6 Bureaus, 12 Divisions, 17 Officers).
March 9, 1973
The Education Facilities Bureau is established (2 Offices, 7 Bureaus, 19 Divisions, 12 Officers).
March 14, 1978
The Text Book Compilation Bureau is merged into the Office for the Promotion of Learning (2 Offices, 8 Bureaus, 25 Divisions, 15 Officers).
February 27, 1980
The Text Book Compilation Bureau is established. The Research Promotion Bureau is abolished (2 Offices, 8 Bureaus, 30 Divisions, 19 Officers).
January 19, 1981
(3 Offices, 8 Bureaus, 30 Divisions, 21 Officers).
November 2, 1981
The Text Book Compilation Bureau is merged into the Office for the Promotion of Learning. The Bureau of Industrial Education is reorganized as the Bureau of Social Vocational Education. The Bureau of Social International Education and Bureau of Physical Education are reorganized as the Bureau of Physical Fitness International Education. The Center for Foreign Capital Projects and Construction Center are abolished (3 Offices, 6 Bureaus, 26 Divisions, 19 Officers).
March 20, 1982
Physical fitness affairs are transferred to the Ministry of Health. The Bureau of Teacher Training is reorganized as the Bureau of International Teacher Training (3 Offices, 5 Bureaus, 23 Divisions, 24 Officers).
February 23, 1983
Coordinating officer at the Office of Education Policy and early childhood education officer at the Bureau of General Education are appointed (3 Offices, 5 Bureaus, 23 Divisions, 26 Officers).
August 25, 1986
The Office of Education Policy and Bureau of Universities are merged and renamed as the Office of University Policy. The Bureau of Science Education is established. Bureau of International Teacher Training is renamed as the Bureau of Teacher Training. The Bureau of Social Vocational Education is reorganized into the Bureau of Social International Education (3 Offices, 5 Bureaus, 25 Divisions, 25 Officers).
February 27, 1989
The Student Military Education Center at the Office of University Policies is abolished (3 Offices, 5 Bureaus, 25 Divisions, 24 Officers).
December 12, 1990
Office of Text Book Compilation and Promotion of Learning is reorganized into the Center for Education Broadcasting Management, Center for Curriculum Organization, and Center for Education Broadcasting Operation. Center for National Identity Education at the Office of University Policy is abolished (3 Offices, 5 Bureaus, 25 Divisions, 27 Officers).
December 27, 1990
Change of ministry name (from Mungyobu to Gyoyukbu)
May 16, 1994
The Bureau of Science Education, Bureau of Education Facility, Center for Education Broadcasting, Center for Education Broadcasting Planning, Center for Curriculum Organization, and Center for Education Broadcasting Operation are merged into the Office for the Promotion of Learning, Office for University Policy, and Bureau of Local Education Support. The Office of Text Book Compilation and the Promotion of Learning is divided into the Text Book Compilation Bureau and Office for the Promotion of Learning (3 Offices, 4 Bureaus, 23 Divisions, 25 Officers).
December 23, 1994
The Office for the Promotion of Learning is abolished and reorganized into the Office of Education Policy. The Office of University Policy is downsized as the Bureau of University Education Support (2 Offices, 5 Bureaus, 19 Divisions, 23 Officers).
July 5, 1996
The Office of Education Policy is reorganized into the Office of Elementary and Secondary Education. The Bureau of University Education Support is reorganized into the Office of Higher Education. The Bureau of Education Policy Planning, Bureau of Education Informat on Management and Center for International Education Collaboration are established. The Text Book Compilation Bureau and the Bureau of Teacher Assistance are abolished (3 Offices, 4 Bureaus, 21 Divisions, 30 Officers).
February 28, 1998
The Office of Elementary and Secondary Education is reorganized into the Office of School Policy. The Office of Higher Education is reorganized into the Bureau of Research Support. The Bureau of Local Education Administration is reorganized into the Bureau of Education Environment Improvement. The Center for Education Policy Planning under the Office of Planning & Management established (2 Offices, 4 Bureaus, 23 Divisions, 18 Officers).
May 24, 1999
The Bureau of Education Information is abolished. The Bureau of Research Support is reorganized into the Bureau of Higher Education. The Bureau of Education Environment Improvement is reorganized into the Bureau of Education Autonomy Support. The Center for Education Policy Planning under the Office of Planning Management is transferred to the Vice Minister"s Office (2 Offices, 3 Bureaus, 6 Officers, 30 Divisions/Officers).
January 29, 2001
MOE is renamed as the MOE&HRD to establish, oversee, and coordinate human resource development policies on a national level. Center for Education Policy Planning and Center for Curriculum Policy Deliberation are abolished. The Deputy Minister and Bureau of Human Resource Development are established. Education IT and international education collaboration functions are merged into the Center for International Education and IT Planning (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 32 Divisions/Officers).
July 25, 2003
- The Bureau of Education Autonomy Support is abolished. The Office of Education Autonomy is established in the Office of School Policies.
- Coordination Divisions I and II under the Bureau of Human Resource Policy are abolished. Policy The Coordination Division and Research/University-Industry Collaboration Division are established.
- Office of International Education and IT Planning is reorganized into the Bureau of International Education and IT.
- The Science Education Policy Division is established in the Office of School Policy. The Bureau of University Support consisting of the University Administration Support Division, Research Support Division, and University Finance Division is reorganized into the University Policy Division, University Academic Affairs Support Division, and Private Education Policy Division (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 33 Divisions/Officers).
March 5, 2004
Several bureaus are renamed and functionally adjusted in order to ensure efficiency in human resources development and management. Personnel are supplemented to strengthen auditing & inspection functions (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 34 Divisions/Officers).
March 22, 2004
The Innovation Division, a supportive unit serving the government"s innovative initiatives, is reorganized to head the Planning & Management Office and to undertake continuous and systematical implementation of pan-governmental innovation (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 34 Divisions/Officers).
October 21, 2004
The Ministry of Science & Technology"s fundamental science division and personnel are partially transferred to the Ministry of Education & Human Resources Development (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 35 Division/Officers).
January 1, 2005
The Innovation Division is renamed the Innovation Office to secure enforced capability and efficiency in promoting administrative innovation (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 35 Division/Officers).
January 21, 2005
The Public Relations Planning Officer under the Public Information Officer is abolished and the Local Education Innovation Division is established in the School Policy Office to plan and support innovative proposals in local education administrative units.
January 27, 2005
The Officer Appeals Deliberation Committee for Educational Officers is renamed the Appeal Commission for Teachers, following revision of the Teachers' Status Promotion Act.
February 28, 2005
The Overseas Human Resources Policy Division and School Physical Education, Health & School Meals Division are established to support school health & physical education policies and enforce human resources management functions (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus 4 Officers, 37 Divisions/Officers).
April 15, 2005
The Planning Management Office is reorganized into the Policy Management & Public Relations Office, supported by the Planning & Public Relations Officer. The Policy & Public Relations Officer is established, and the Education Budget Officer is renamed the Fiscal Planning Officer. (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus, 4 Officers, 38 Divisions)
June 8, 2005
The Fiscal Planning Officer position is elevated from the Director-level to the Director General-level so as to strengthen the fiscal planning function. (1 Deputy Minister, 2 Offices, 4 Bureaus, 5 Officers, 37 Divisions)
August 31, 2005
University Innovation Office is established to facilitate university restructuring and the names of bureaus are changed to help users better understand its functions (1 Deputy Minister, 2 Offices, 6 Bureaus 3 Officers, 37 Divisions, and 6 Teams).
January 1, 2006
The National Institute for International Education Development adopts the lump-sum staff compensation budgeting system.
March 1, 2006
The Digital Local Education Budget & Accounting Reinvention Team is established to set up and operate a digital budget accounting system for local education (1 Deputy Minister, 2 Offices, 6 Bureaus, 3 Officers, 1 Office, 36 Divisions, 8 Teams)
August 1, 2006
The Ulsan National University construction Office (Planning Team, Facilities Team) is established as a temporary unit to oversee the construction of Ulsan National University. (1 Deputy Minister, 2 Offices, 6 Bureaus, 5 Officers, 47 Divisions/Teams)
1 March 2007
The policy advisor is recruited on a contract basis. The Northeast Asian History Task Force Team is established to support operation of the Northeast Asian History Foundation (1 Deputy Minister, 2 Offices, 6 Bureaus, 5 Officers, 48 Divisions/Teams)
29 February 2008
The Government Organization Act is revised: Establishment of Ministry of Education, Science and Technology (Total: 997 (4 Offices, 5 Bureaus, 15 Officers))
4 March 2008
The function of Ministry of Science and Technology (nurturing S&T manpower, basic science policy, nuclear safety and research) and Ministry of Commerce, Industry and Energy (nurturing industry workforce) is integrated into the function of human resources development (1 Minister, 2 Vice ministers, 4 Offices, 5 Bureaus, 15 Officers, 72 Divisions, 10 Teams)
3 July 2008
National Institute for International Education Development is renamed National Institute for International Education.
7 August 2008
The policy advisor is recruited on a contract basis. The Northeast Asian History Task Force Team is established to support operation of the Northeast Asian History Foundation (1 Deputy Minister, 2 Offices, 6 Bureaus, 5 Officers, 48 Divisions/Teams)
6 September 2008
Presidential Advisory Council on Science and Technology is reorganized as Presidential Advisory Council on Education, Science and Technology
10 September 2008
The Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity is established through the merge of the Basic Science Research Promotion Council and Korea Science Culture Foundation in accordance with the revision of S&T Basic Act.
14 December 2008
Daegu Gyeongbook Institute of Science and Technology Research is renamed Daegu Gyeongbook Institute of Science and Technology according to the revision of the Act on Daegu Gyeongbook Institute of Science and Technology
1 January 2009
The Gwacheon National Science Museum is appointed as Executive Agency.
1 April 2009
The merge of Executive Agency Operation Committee and Central Executive Agency Operation Committee in accordance with the Act on Installation and Operation of Executive Agency
6 May 2009
School Autonomy Support Bureau and Daegu/Gwangju National Science Museum Planning Office are established.
26 June 2009
National Research Foundation is established through the merge of National Science Foundation, Korea Research Foundation and Korea Foundation for International Cooperation of Science and Technology.
13 August 2009
Daegu Gyeongbook Institute of Science and Technology is temporarily set up with 13 staffed from the abolished office of Ulsan National University Construction and 3 staffed to respond to the cyber crimes.
3 September 2009
Based on the revision of the National School Decree, Seoul National University Installation Decree, Korea National University of Education Installation Decree, and Korea National Open University Installation Decree, the head of Junior College is renamed President instead of Dean.
23 October 2009
The ground of special recruitment of 193 technical-post officials as general-post officials is prepared. In accordance with the start of the total cost of labor system, the quota per each position is adjusted.
27 November 2009
Following the revision of Enforcement Decree of the Quota of Public Officials for National Schools, the names of positions of technical-post officials are changed and the quota per each position is adjusted in accordance with the start of the total cost of labor system.
26 February 2010
The number of open-competition director posts of national universities is expanded to 3 and the quota of national schools is increased to 365.
26 February 2010
Inspector-General and Education Policy Enhancement Officer are appointed through open competition while the head of Korean Institute for Special Education and Future-oriented HR Policy Officer are not hired by open competition system.
1 March 2010
Chung-ju National University is classified as general university instead of technology university. Administrative office of Kangwon National University Dogye Campus is established.
14 May 2010
The Permanent Inspection Division is newly established. The ground is prepared for the Ministry of Education, Science and Technology to hire 23 public officials in technical post as general public officials.
23 March 2013
Separation of Ministry of Education from the Ministry of Education, Science and Technology.

Kaynak / Source
Alıntı
#4
Organization Cheme / Organizasyon Şeması

[Resim: gw6i.png]
Alıntı
#5
Tesekkurler.^^
[Resim: 2evcj1t.gif]

Instagram
Alıntı
#6
Tesekkürler.Smile
Alıntı
#7
Konu için teşekkürler. Smile
BIGBANG | RAIN | JAY PARK | OUTSIDER | SE7EN | SS501
Ben sağ oldukça solum sensin GALATASARAY
Alıntı
#8
Sunum için teşekkürler. Smile
[Resim: ca6zc.gif]
Alıntı
#9
Teşekkürler. ~ Sleepy
Everything in your life is a reflection of a choice you have made.
If you want a different result, make a different choice.

Alıntı
#10
Teşekkürler paylaşım için. ^_^
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise