Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KOFICE (Korea Foundation for International Culture Exchange)
#1
KOFICE (Korea Foundation for International Culture Exchange)

[Resim: mainbg01.jpg]

TANITIM

Vakfın Esasları

[Özel Yasa] Madde 32 ve Madde 4: Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı’nın ve Kültürel Varlıklar İdaresi’nin kar amacı gütmeyen şirketlerinin denetimi ve kurulması ile ilgilidir.

Denetim

Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı

Vakfın Amacı

Kültürel endüstrilerin içeriğinin çeşitli değişimler aracılığıyla her milletin kültürünün doğru bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmek ve milletler arasındaki kültür alışverişi ve işbirliği için bir temel oluşturmak amacıyla, karşılıklı işbirliği içerisinde sivil bir değişim penceresi olarak hareket etmek.

Vakfın Kuruluşu

4 Haziran 2003

Vakfın Türü

Vakıf

English

INTRODUCTION

Basis of Foundation

[Civil Law] Article 32 and Article 4 regarding establishment and supervision of non-profit making corporations of Ministry of Culture, Sports and Tourism and Cultural Properties Administration

Supervision

Ministry of Culture, Sports and Tourism

Objectives of Foundation

To promete correct awareness and understanding of each nation’s culture through various exchanges of cultural industries’ contents and to act as the civil Exchange window for mutual cooperation so as to create a foundation for cultural exchange and cooperation between nations.

Date of Foundation

June 4, 2003

Type of Foundation

Foundation

VİZYON

1. Sınırsız ve Farklı Kültürel Alışveriş

*Kültürümüz paylaşıldığı zaman tüm dünyanın kalbinde olmaya başlarız.

2. Karşılıklı Kültür ve Dostluk Anlayışını Geliştirme

*Giderek artan orandaki anlayışımızı genişletmek ve karşılıklı kültürel alışverişler aracılığıyla dostluğun teşvik etmek

**Araştırma ve Anket

**Uluslararası Forum ve Seminer

**Asya Şarkı Festivali

**Yabancı Ülkelerle İnteraktif Değişim Etkinlikleri

English

Vision

1. Diverse Cultural Exchange That Has No Frontiers

*When we share our culture the heart of the world becomes one.

2. Promotion of mutual understanding of culture and firendship


*Broaden our comprehenotion increasingly and to encourage our friendship though mutual cultural exchanges

**Research and Survey

**International Forum and Seminar

**Asia Song Festival

**Interactive Exchange Events With Foreign Countries


İLETİŞİM
2F, Yoomin Building, 1538-9, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telefon
02. 523. 1446

Faks
02. 737. 3525

Website

KOFICE (İngilizce)
KOFICE (Korece)
KOFICE (Japonca)
KOFICE (Çince)

English

CONTACT
2F, Yoomin Building, 1538-9, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

Telephone
02. 523. 1446

Fax
02. 737. 3525

Homepage

KOFICE (English)
KOFICE (Korean)
KOFICE (Japanese)
KOFICE (Chinese)

Kaynak / Source
Alıntı
#2
TARİHİ

2003

06.04= Vakıf İzni

11.30= Başkan Hyun-taek Hyun’un Göreve Başlaması


2004

01.19= Açılış Töreni

11.26= 1. Asya Şarkı Festivali (The 1st Asia Song Festival (Olimpiyat Jimnastik Stadyumu, Seoul)


2005

01.13= Kurumun Genişlemesi (1 Bölüm, 2 Ofis, 2 Ekip)

01.17= Ofisin Seojindong Ofisi’ne Taşınması

01.27= Hallyu Politika Danışma Konseyi Açılış Konferansı

11.11= 2. Asya Şarkı Festivali (Sajik Stadyumu, Busan)


2006

05.29= Başkan Hyun-taek Shin’in Görev Süresinin Uzatılması

05.29= Adının Uluslararası Kültür Endüstri Borsası Vakfı Olarak Değiştirilmesi

09.22= 3. Asya Şarkı Festivali (Dünya Kupası Stadyumu, Gwangju)


2007

01.02= Vakfın Yeniden Yapılanması ( 1 Büro, 2 Ekip)

03.29= Ofisin Seocho-dong Ofisi’ne Taşınması

09.22= 4. Asya Şarkı Festivali (Dünya Kupası Stadyumu, Seoul)


2008

08.09= 3. Doğu Asya TV Drama Yazarları Konferansı

10.03= 5. Asya Şarkı Festivali (Dünya Kupası Stadyumu, Seoul)

12.30= Hallyu Serisi’nin Yayınlanması


2009

09.19= 6. Asya Şarkı Festivali

07.03= Başkan Young-hoon Kim’in Göreve Başlaması

11.26= Küresel Kültür Endüstri Forumu

12.16= Adının Uluslararası Kültür Değişim Kore Vakfı Olarak Değiştirilmesi

12.30= Hallyu Serisi II’nin Yayınlanması

2010

04.03= Hallyu Forumu

09.09-12= Asya TV Drama Yazarları Konferansı (plan)

10.23= 7. Asya Şarkı Festivali (plan)

12.30= Hallyu Serisi III’ün Yayınlanması


2011

02.11= 62. Sappora Kar Festivali’nin Resmi K-Pop Festivali

03.18-20= 2011 Pattaya Uluslararası Muzik Festivali

05.27= Kore - Çin Kültürel Endüstri Forumu

06.08-11= 6. Asya Drama Konferansı

06.30= Hallyu Konferansı

08.31= Hallyu Semineri

10.15= 8. Asya Şarkı Festivali (Daegu Stadyumu)

12.30= Hallyu Serisi IV’ün Yayınlanması


2012

02.17-22= K-Pop Dans Okulu (Brezilya, Arjantin)

03.21= 2012 Kanada Muzik Festivali, 2012 KORE GECESİ

07.07= Kore-Endonezya Kültürel Değişim Festivali

07.10-14= 7. Asya Drama Konferansı (Fukuoka, Japonya)

08.04= 9. Asya Şarkı Festivali

08.16-24= Çinli Gazetecilere Ait Gazetecilik Üniversitesi


English

HISTORY

2003

06.04= Foundation Permission

11.30= Inaugration of Chairman Hyun-taek Hyun


2004

01.19= Opening Ceremony

11.26= The 1st Asia Song Festival (Olympic Gymnastic Stadium, Seoul)


2005

01.13= Expansion of Organization (1 Department 2 Office 2 Teams)

01.17= Office Transferred to Seojindong Office

01.27= Hallyu Policy Advisory Choncil Inaugural Conference

11.11= The 2nd Asia Song Festival (Sajik Stadium, Busan)

2006

05.29= Extension of Chairman Hyun-taek Shin’s term

05.29= Name changed to Foundation for International Culture Industry Exchange

09.22= The 3rd Asia Song Festival (World Cup Stadium, Gwangju)

2007

01.02= Re-organization of Foundation (1 Bureau 2 Teams)

03.29= Office Transferred to Seocho-dong Office

09.22= The 4th Asia Song Festival (World Cup Stadium, Seoul)

2008

08.09= The 3rd TV Drama Writers Conference of East Asia

10.03= The 5th Asia Song Festival (World Cup Stadium, Seoul)

12.30= Publish a Hallyu Series

2009

09.19= The 6th Asia Song Festival

07.03= Inaugration of Chairman Young-hoon Kim

11.26= Global Culture Industry Forum

12.16= Name Changed to Korea Foundation for International Culture Exchange

12.30= Publish a Hallyu Series II

2010

04.03= Hallyu Forum

09.09-12= TV Drama Writers Conference of Asia (in plan)

10.23= The 7th Asia Song Festival (in plan)

12.30= Publish a Hallyu Series III

2011

02.11= Offical K-Pop Festival of The 62nd Sappora Snow Festival

03.18-20= 2011 Pattaya International Music Festival

05.27= Korea- China Culturel Industry Forum

06.08-11= The 6th Asia Drama Conference

06.30= Hallyu Conference

08.31= Hallyu Seminar

10.15= The 8th Asia Song Festival (Daegu Stadium)

12.30= Publish a Hallyu Series IV


2012

02.17-22= K-Pop Dance School (Brazil, Argentina)

03.21= 2012 Canadian Music Festival, 2012 KOREA NİGHT

07.07= Korea-Indonesia Culturel Exchange Festival

07.10-14= The 7th Asia Drama Conference (Fukuoka, Japan)

08.04= The 9th Asia Song Festival

08.16-24= University Newspaper Journalist From China

Alıntı
#3
PROJELER

1. Kültürel Endüstri Anketi ve Araştırması

1.1. Kültürel endüstri piyasa anketi ve araştırması

a. Kore kültürel içeriğinin devamlılığı ve yaygınlaştırılması için belirlenen stratejilere yönelik araştırma

KOFICE, kültürel sektörlerdeki eğilimleri inceler ve sistematik olarak gelişimi için yönünü araştırır. Aynı zamanda, kültür endüstrileri ile ilgili bilgileri paylaşan, yurtdışına gitmek için endüstri basamakları oluşturan ve kültürel endüstrinin gelişim politikalarını destekleyen
bir yıllık araştırma raporu yayımlamaktadır. Aynı zamanda KOFICE, halkın kültürel endüstri farkındalığını ve kültür alışverişinin önemini geliştirmektedir.

b. Hallyu yayını

KOFICE kültür endüstrileri ile ilgili bilgileri paylaşan, yurtdışına gitmek için endüstri basamakları oluşturan ve kültürel endüstrinin gelişim politikalarını destekleyen
bir yıllık araştırma raporu yayımlamaktadır. Araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için her yıl Hallyu serisi yayımlamaktadır.

c. İlk Kore Dalgası İçeriğinin Gelişimi

KOFICE, Kore’nin kültürel fenomeni Hallyu’yu ölçen ilk Kore Dalgası İçeriği geliştirerek, mümkün olduğunca her ülkede nesnel bir şekilde Hallyu olgusunu ve popülerliğini gözlemlemiştir.

1.2. Kültürel endüstrinin bugününe ve geleceğine dair tahminleri içeren akademik etkinlikler

a. Hallyu Forumu / Semineri

KOFICE, Kore’nin kültür endüstri pazarını tanıtmak için yapılan açık bir müzakereye, dünyanın dört bir yanından kültürel endüstri liderlerini davet etmektedir. Bu, kültürel alışverişteki interaktif işbirliği için bir çerçeve oluşturmaktadır ve yerel pazara öncülük etmek için bilgi bikriminin güvenliğini sağlamak amacıyla, dünyanın dört bir yanındaki kültürel endüstri çalışanları ve uzmanları davet edilmektedir.

b. Asya TV Drama Konferansı

KOFICE, Asya'nın en iyi TV yayını yazarlarının eserleri aracılığıyla, Asya'nın kültürel homojenliği kontrol etmeyi ve küresel pazarda aralarında rekabet olan ortak yapımlar için bir çerçeve hazırlamaktır. Aynı zamanda, yazarlar arasındaki karşılıklı anlayışı ve bir dostluk ilişkisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

c. Popüler Kültür Alışverişi Semineri

Bu seminer, her milletin kültürünün anlaşılması ve popüler kültür alışverişi yoluyla duygusal homojenliği keşfetmek için bir tartışma ortamı oluşturmaktadır.
Ayrıca, Kore’nin ve Asya ülkelerinin popüler kültürünün karşıklı anlaşılmasını teşvik eder ve gelecek odaklı popüler kültür alışverişi için bir yer sunmaktadır.

1.3. Kore kültür endüstrisinin gelişimi için danışma konseyi

a. Yurtdışı Yasal Danışma Konseyi

Yurtdışı Yasal Daışma Konseyi, Kore’nin kültürel endüstrisine öncülük etmek için Koreli şirketlerin yurtdışına gitmelerine yardımcı olmaktadır.

The Overseas Legal Advisory Council helps Korean companies go abroad and pioneer the passage for Korean cultural industries. Kültür endüstrileri ile ilgili şirketleri ve kuruluşları destekleyerek, böylece Hallyu aktivitelerine devam edebilmektedir.

1.4. Muhabirlerin yönetimi

KOFICE muhabirleri, dünyanın büyük şehirlerindeki yerel kültürel endüstri uzmanlarıdır. Onlar, küresel kültürel endüstride bilgiyi temin eder ve paylaşırlar ve doğru kültür alışverişinin gerçekleşmesi için katkıda bulunurlar. Küresel bir ağ yoluyla, uluslar arası kültürel alışverişin bir penceresi gibi davranmaktadır.

1.5. Kore Dalgası bilgi sistemi ve KOFICE webzine

KOFICE, sistematik bir şekilde kültürel endüstriler hakkındaki bilgiyi sayısallaştırır ve Kore’nin kültürü ve uluslararası kültürlerin trendleri hakkında bilgi vermek için aylık kültür endüstrisi webzine yayınlamaktadır.

1.6. Yurtdışında Kore kültür topluluğuna destek

Bizler, kar amacı gütmeyen fan klüplerini ve düzenli toplantılar yapan ve Kore’nin popüler kültürüne ilişkin etkinlikler düzenleyen toplulukları destekleriz. (drama, film, animasyon, müzik, vb.)


2. Kültürel Değişimler Programı

2.1. Tüm Asya için bir müzik festivali, Asya Şarkı Festivali

Asya Şarkı Festivali sayesinde, KOFICE gerçek “Asya birdir.” değerini uygulamaktadır. Her yıl düzenlenen Asya Şarkı Festivali ile Asya’nın en iyi sanatçılarının bir araya gelmelerini ve onların müziklerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Bu, Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı bilgi alışverişini ve işbirliğini daha da ileriye götürmekte ve Asya kültürel topluluğunun kurulmasına katkı sağlamaktadır.

2.2. Dünya Kültürel Değişim Etkinlikleri

İnteraktif kültürel değişim programı, kültürel anlayışı genişletmeye ve sınırsız dostluk inşa etmeye çalışır. KOFICE, Kore kültürel içeriğine ve ana etkinliklere yoğun ilgi gösteren Japonya, Çin, Güneydoğu Asya ve Orta Asya’da popüler Kore kültürünü yaymaktadır.
KOFICE, diğer ülkelerdeki insanların geleneksel kültür ve modern kültür ile yaşaması ve deneyim kazanmasını sağlayan çeşitli kültürel değişim programları planlar ve bunlara ev sahipliği yapar.

2.3. Dünya kültürü / basını kanaat önderleri davet programı

KOFICE, Kore kültürünün ve kültürel endüstrilerinin doğru anlaşılmasını sağlamak ve uluslar arasındaki kültürel alışverişi körüklemek için önemli medya ve kültür çevrelerinden gelen kanaat önderlerini davet etmektedir. Asya’daki ve dünyadaki etkin basın ve medya ekipleri ile uyumlu etkileşim sayesinde, KOFICE yalnızca karşılıklı anlayışı ve alışverişi desteklemez, aynı zamanda ulusal imajı geliştirir ve kamuoyuna duyurur.

2.4. Dünya görsel materyaller değişim programları

Kültür, tarih ve yabancı ülkelerin son trendlerini içeren yurtiçi yayın yoluyla KOFICE, Kore ve diğer ülkeler arasındaki dostluğu ve iyi niyeti teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca KOFICE, tüm dünyaya karşılıksız olarak Kore’nin olağanüstü görsel içeriğini sağlar ve Kore kültürünün mükemmelliğinin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.


English

PROJECTS

1. Cultural Industry Survey & Research

1.1. Cultural industry market survey & research

a. Research on strategies for continuing and disseminating Korean cultural contents

KOFICE investigates the trends in cultural industries and systematically researches the direction for development. It also publishes an annual research report through which it shares related information with cultural industries, establishes a stepping stone for industries to go abroad and supports cultural industry development policies. At the same time, KOFICE is improving the nation’s awareness of cultural industries and the importance of cultural exchange.

b. Hallyu publication

KOFICE publishes an annual research report through which it shares related information with cultural industries, establishes a stepping stone for industries to go abroad and supports cultural industry development policies. It publishes Hallyu series every year so that the research results may be used effectively.

c. Development of the first Korean Wave Index

By developing the first Korean Wave Index that measures Korea’s cultural phenomenon Hallyu, KOFICE has made it possible to observe the phenomenon and popularity of Hallyu in each country objectively

1.2. Academic events that forecast the present and the future of cultural industry

a. Hallyu Forum/Seminar

KOFICE invites cultural industry leaders from across the world to an open deliberation to promote the Korean cultural industry market. It creates a framework for interactive cooperation in cultural exchange and invites cultural industry workers and specialists from across the world so as to secure the know-how and information for pioneering the local market.

b. TV Drama Conference of Asia

KOFICE aims to check the cultural homogeneity of Asia through the works of Asia’s top TV broadcast writers and prepare a framework for joint productions that are competitive in the global market. It is also striving to foster mutual understanding and a friendly relationship between broadcast writers.

c. Popular culture exchange seminar

This seminar opens a debate to promote the understanding of each nation’s culture and to discover emotional homogeneity through the exchange of popular culture. It also promotes the mutual understanding of popular culture of Korea and Asian countries and provides a site for future-oriented popular culture exchange.

1.3. Advisory council for the develepment of Korean cultural industry

a. Overseas Legal Advisory Council

The Overseas Legal Advisory Council helps Korean companies go abroad and pioneer the passage for Korean cultural industries. It supports companies and organizations related to cultural industries so that the activities of Hallyu may continue.

1.4. Management of correspondents

KOFICE correspondents in major cities of the world are experts of local cultural industries. They provide and share information on global cultural industries and contribute to the realization of correct cultural exchange. They are acting as the window to international cultural exchange through a global network.

1.5. Korean Wave information system and KOFICE webzine

KOFICE systematically digitalizes information on cultural industries and publishes a monthly cultural industry webzine to provide information on the trends of Korean and international cultures.

1.6. Support for Korean culture community in oversea

We support non-profit fan clubs and communities that have regular gatherings and organize events related to Korean popular culture (drama, movies, animation, music etc).


2. Cultural Exchanges Program

2.1. A music festival for the whole of Asia, Asia Song Festival

Through Asia Song Festival, KOFICE practices the true value of “Asia is One.” The annual Asia Song Festival provides a stage for Asia’s top artists to come together and share music. It furthers mutual exchange and cooperation between Asian nations and contributes to the establishment of an Asian cultural community.

2.2. World culturel exchange events

The interactive cultural exchange program attempts to broaden cultural understanding and build friendship that has no borders. KOFICE spreads Korean popular culture to Japan, China, Southeast Asia and Central Asia that show high interest in Korean cultural contents and hosts events to aid cultural understanding between nations. KOFICE plans and hosts various cultural exchange programs that permit the people to approach and experience other countries’ traditional culture and modern culture.

2.3. World culture / pres opinion leaders invitation program

KOFICE invites opinion leaders from major media and culture circles to promote correct understanding of Korean culture and cultural industries and to fuel cultural exchange between nations. Through consistent interaction with influential press and media teams in Asia and the world, KOFICE not only promotes mutual understanding and exchange but also improves and publicizes the national image.

2.4. World visual materials exchange programs

Through domestic broadcasting of contents that contain the culture, history and the latest trends of foreign countries, KOFICE aims to promote friendship and goodwill between Korea and other countries. Furthermore, KOFICE provides Korea’s outstanding visual contents to the world gratis and contributes to the dissemination of the excellence of Korean culture.

Alıntı
#4
TV Drama Writers Conference in East Asia / Asya TV Drama Yazarları Konferansı

[Resim: 2006tvdrama.jpg]

[Resim: 2009tvdrama.jpg]

[Resim: 2012tvdrama.jpg]
Alıntı
#5
Hallyu Seminar / Hallyu Semineri

[Resim: 2005hallyu.jpg]

[Resim: 2009hallyu.jpg]

[Resim: hallyuseminar2012.jpg]
Alıntı
#6
Asia Music Industry Leader’s Forum / Asya Müzik Sektörü Liderleri Forumu

[Resim: 200873.jpg]

[Resim: 2010the4thasiamusicindu.jpg]
Alıntı
#7
Teşekkürler.^^
Alıntı
#8
KOFICE Webzine

[Resim: webzine1.jpg]

[Resim: webzine2.jpg]

[Resim: webzine3.jpg]

[Resim: webzine4.jpg]
Alıntı
#9
Asia Song Festival / Asya Şarkı Festivali

[Resim: singermeans01.jpg]
Alıntı
#10
Diğer Etkinlikler / Other Events

[Resim: 57070197.jpg]

[Resim: 98131595.jpg]

[Resim: 62305420.jpg]

[Resim: 22653767.jpg]

[Resim: kpopbrazilya.jpg]
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise