Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong
#1
Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong


Kısa Açıkklama

14.-15. yüzyıllarda kurulan Hahoe ve Yangdong, Kore Cumhuriyeti'ndeki en tipik iki tarihi kabile köyü olarak görülmektedir. Yerleşimi ve konumu-ormanlık dağlarla korunan, bir nehrin üzerinden dışarı bakan ve tarım alanları açan- Joseon Hanedanlığı'nın  ilk dönemlerindeki (1392-1910) ayırt edici soylu Konfüçyüs kültürünü yansıtmaktadır. Bu köyler kendilerini çevreleyen manzaradan hem fiziksel hem de ruhsal besin ihtiyacını karşılamak için yerleştirilmiştir. Dayanıklı ahşap iskeletli evlerle birlikte yönetici ailelerin konutlarını, ayrıca öğrenim için büyük çadırları, çalışma salonlarını, Konfüçyüsçü yüksekokulları ve eskiden halktan insanlar için tek katlı çamurdan duvarlı, sazdan çatılı evleri içine almaktadır. Köyün çevresindeki dağların, ağaçların ve su birikintilerinin manzaraları büyük çadıların ve kafa dinleme yerlerinin genel görünümlerini çevrelemiştir, 17. ve 18. yüzyıl ozanları tarafından onların güzellikleri göklere çıkarılmıştır.

Göze Çarpan Evrensel Değeri

Kısa Bir Birleşim

Bu iki köy, Hahoe ve Yangdong, Kore yarımadasında beş yüz yıldan daha fazla süre hüküm süren Joseon Hanedanlığı'nın (1392-2910) can damarı olan Kore yarımadasının güneydoğu bölgesinde bulunmaktadır. Onların arasında 90 km'lik bir mesafe vardır.

Hahoe ve Yangdong 14.-15. yüzyıllara dayanmaktadır ve daha sonradan 18. ve 19. yüzyılın sonlarında bugünki büyüklüğüne ve yapısına genişletilmiştir.

Bu iki köyün içinde, yapıların göze çarpan toplulukları, konumlandırılışları, tasarımları ve yapı gelenekleri Joseon Hanedanlığı'nın toplumsal ve kültürel yapısının, bu bölgeye özgü kabile köylerinin ayrıntılı olarak belirgin düzeninin ve beş asır boyunca süregelen bu geleneğin olağanüstü yansımalarıdır.

Ayırıcı Özellik

Hahoe ve Yangdong, Joseon Hanedanı'nın ilk döneminin ayırt edici özelliği olan yerleşim yerlerinin bir türü olan kabile köylerinin en iyi korunmuş ve en tipik iki örneğidir. Bu iki köyün konumlandırılışı, tasarımı ve yapı gelenekleri yaklaşık beş yüzyıllık bir dönem boyunca Konfüçyüsçü düşünceleri harfi harfine takip eden yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı Joseon Hanedanı Konfüçyüsçülüğü'ne az bulunur bir kanıttır.

Hahoe ve Yangdong köy toplulukları yaklaşık beş asır boyunca Kore yarımadasının gelişimini derinden etkilemiş olan Joseon Hanedanlığı'nın etkisini yansıtmaktadır. Bu köyler ve özellikle de yangban ve halk tabakası evlerinin topluluğuyla onların genel ve bireysel düzenleri, gücü ve etkisiyle edebi ve felsefi geleneklerinin yanı sıra toplumsal yapısıyla kültürel gelenekleri açısından da bu hanedanlığın yönetmeliğini de yansıtmaktadır.

Bütünlük

Soyluların ve halktan olan insanların evleri, düzgün mekansal düzenleri, çalışma salonları ve okullar gibi kabile köylerinin ana özellikleri her iki köyün de tayin edilmiş sınırları içinde mevcuttur. Hahoe'deki Byeongsanseowon Konfüçyüs Yüksekokulu 4 km doğudadır ve Yangdong Köyü'ndeki Oksanseowon ve Donggangseowon Konfüçyüs Yüksekokulları köyden sırasıyla yaklaşık 8 km ve 4 km mesafededir ve mekansal olarak köye bağlı değildir.

Yazarlara ilham veren nehir, ormanlar ve dağ gibi uyumlu manzara oluşumları kısmen ara bölgede olsa da Hahoe'de mevcuttur ve Yangdong'da bütünlüğün daha düşük bir derecesinde mevcuttur. Burada Allakcheon Çayı, Angang çayırları (Suunjeong Köşkü'nden görülen manzarada bulunan her iki yer) ve dağın ulaşılabilen en yüksek yeri bu belirlenmiş alana dahil değildir.

Bu mülkiyet, gelişimin en düşük yan etkilerinden başka bir şeyden zarar görmemektedir ve bakımsızlıktan muzdarip değildir. Ancak Yangdong Köyü'nün ortamı köprüler, yollar ve tren yolları gibi yeni altyapılar tarafından bir dereceye kadar tehlikeye atılmıştır.

Gerçeklik

Kabile köyleri açısından, köy evlerini bu şekilde ifade etmek için yapıların, köy yerleşiminin, ortamın ve devingen kabile ayinlerinin yeterliliği ile ilgilenen Göze Çarpan Evrensel Değeri gerçeğe uygun olarak yansıtan öznitelikler Joseon'un siyasi ve kültürel düzeninin olağanüstü bir görüntüsüdür ve bu yöntem, Konfüçyüsçülük tarafından biçimlendirilmiş bir yöntemdir. ICOMOS, bu köylerin, bu tip yerleşimlerin aşamalı düzenini ve etkili kabile soylularıyla bilginlerinin anlatımlarını çok iyi ifade ettiği düşüncesindedir.

Bu yerin doğruluğu, özellikle bazı binaların yeni kullanımlar için değiştirildiği Hahoe'de yer alan bazı değişiklik yapan yenileme tasarıları için malzeme kullanımı nedeniyle birazcık tehlikeye düşmüştür. Zamanında bu müdahaleler Joseon dönemindeki malzemeler, teknikler ve tasarımlarla bağlarını ve olağanüstü evrensel değerine katkıda bulunan binaların gücünü belirsizleştirmektedir.

Koruma ve Yönetim Koşulları

Hem Hahoe Köyü hem de Yangdong Köyü 1984'ten beri Ulusal Miras Koruma Yasası altında korunmaktadır. Hahoe Köyü için Kültürel Mirasları Koruma Alanı sınırı ortak kullanılan ara bölgeyi de kapsamaktadır ve hatta bazı durumlarda, daha geniş bir alanı korumak için büyümektedir. Yangdong Köyü için Kültürel Mirasları Koruma Alanı sınırı köy arazisini, ara bölgenin küçük bir kısmını ve Donggangseowon Konfüçyüsçülük Okulu ve ara bölgenin küçük bir kısmı (Dongnakdang Evi'nin durumu dışında) hariç bu kuş uçmaz kervan geçmez araziyi kapsamaktadır. Ormanlar, tıpkı köydeki yapılar ve evler gibi Kültürel Mirası Koruma Yasası çerçevesinde korunmuştur. Bu köylerin içinde, Hahoe'deki altı ev (124'ün dışında) ve Yangdong'daki iki ev (149'un dışında) ayrı ayrı milli hazine olarak belirlenmiştir. Özetle, devlet düzeyinde, Hahoe ve Yangdong Köylerinin her ikisinin ve Donggangseowon Konfüçyüsçülük Okulu ile sekiz ev için ayrı ayrı korumaların dışında bağlı olan her yerin belirlenmesi sayesinde korumaları vardır.

Bu ulusal koruma, devam eden ulusal yol göstermeler ve yönlendirmeler tarafından güçlendirilmiştir: Orta ve Uzun Dönemli Kültürel Miras Önlemleri: Kültürel Miras 2011 (2007); Halk Köylerine Sahip Çıkılması, Kullanımı ve Kapsamlı Olarak Bakımı İçin Ayrıntılı Uygulama Tasarısı (2004); Hahoe Köyü Tasarı İlkeleri (2007) ve Yangdong Köyü Tasarı İlkeleri (2007).

Eyalet düzeyinde korunması, yönetimi ve kullanımı için kültürel mirasın açıklaması arasından tutun da sahip çıkılmasına kadar genel hükümler vardır. Donggangseowon Konfüçyüsçülük Okulu eyalet düzeyinde korunmaktadır.

Bölgesel düzeyde Hahoe Köyü için, korunması ve yönetilmesi için hükümler içeren Kültürel Mirasın Korunması için Andong Şehri Yönetmeliği (2004) vardır. Ayrıca Andong Şehri'nin Bakım ve Onarımı için bir Asıl Tasarı (2002); 2016'ya doğru Andong Şehri için bir Kentsel Ana Tasarı (1998) ve Hahoe Turizm Birleşik Geliştirme (Oluşturma) Tasarısı (2003 [1998]) da vardır.

Yangdong Köyü için bir Yangdong Köyü Bakım ve Onarım Asıl Tasarısı (2002);  2006-2020 yılları için Gyeongju Şehri'nin Uzun Dönemli Geniş Kapsamlı Geliştirme Tasarısı (2006) ve 2005-2034 yılları için Gyeongju Şehri Tarihi ve Kültürel Oluşumları'nı Asıl Geliştirme Tasarısı (2004) vardır.

Bundan başka, arazinin tüm alanı ile ara bölgeler ve yakın çevresi bir dizi devlet denetimi yani Denetim Bölgesi, Tarım ve Orman Alanı ya da Doğal Çevreyi Koruma Bölgesi'nin etkisi altındadır.

Her bir yapının korunması amacıyla tüm binalar için uyulması gereken yenileme yöntemleri ve malzemeleri üzerine ayrıntılı bir rehber edinilmesine ihtiyaç vardır. Manzaranın görselliğine yapılan saldırıları önlemek amacıyla, ormanlık alanları, ağaçları, nehir kıyılarını ve manzaranın tüm görüntüsünü geniş çapta etkin olarak korunması gerekmektedir. Köyün çok iyi bir şekilde gezilebilmesine karşın, kültürel turizm taktiklerinin yapıların belirlenmiş taşıma gücüne ve bölgede oturanların hoşgörüsüne uymasına ihtiyaç vardır. Ve son derece önemli olan şey de bölgenin yangından korunmasını ve yangından etkilenmemesini en iyi seviyede sağlamanın gerekliliğidir.

Tarihsel Betimi

Kabile köyleri, Kore üzerinde mutlak yönetimini sağlamlaştırmış olan Joseon Hanedanlığı'nda ilerlemiş ve gelişmiştir, Kore toplumundaki (birinci yüzyılda Kore Yarımadası'na getirilmiş olan) Konfüçyüsçü amaçların benimsenmesini desteklemiş, Çin kültürünü özümsemiş ve ticaret üzerine temelleri atılan zenginlik sayesinde eski Kore kültürünü, bilimini, yazınını ve teknolojisini (uygulayımbilim) beslemiştir.

Yerel topografyayla uyumlu olarak tasarlanan köyün tasavvuruna karşın, Goryeo döneminden önce ortaya çıkmış olan pungsu ilkelerinin uygulanması yoluyla, Joseon Hanedanlığı döneminde bu, küçük ya da orta ölçekli arazi sahipleri ve yerel devlet memurlarının yangban ya da soylu kabileler içinde yükselişleri olmuştur ve daha sonra Konfüçyüsçülük ilkelerine dayalı yeni yerleşim yerlerinin kurulmasında ve genişletilmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Soylular için olan bu kabile köyleri bir ya da iki kabilenin üyelerine ev sahipliği yapmıştır ve düşük seviyeli ve farklı geçmiş deneyimlere sahip olan devlet ve idari bölge memurlarının yaşadığı kuvvetlendirilmiş, duvarla çevrilmiş kasabalar bulunmuştur. Bu kabile köyleri aynı zamanda devlet için hükümet ve askeriye yetkilileri yetiştirdi.

Hahoe Köyü, Goryeo Hanedanlığı'nın sonlarında Heo, An ve Ryu adındaki üç kabile tarafından biçimlendirilmiş olan yeni yangban yerleşimine bir örnektir.

16. yüzyılda, Ryu kabilesi tanınmış siyasetçiler ve bilginler yetiştirmiştir ve bu, köyün mimarisine özellikle çalışma salonlarında yansıtılmıştır.

Bu yeni köy gelişmiştir, ama 17. yüzyılın ortalarında Heo ve An kabileleri ayrılmış ve Hahoe Köyü yalnızca Ryu boyunun bir kabile köyü haline gelmiştir. Bu köy 18. ve 19. yüzyıllarda genişlemeye devam etmiştir. 1980'lerde, Kore köylerinin çoğuyla aynı doğrultuda, genç insanlar kasabalara ve şehirlere göç etmiştir ve 1991'de ilkokul kapatılmıştır. Ancak, 1990'larda iki yeni geleneksel evin yapılmasıyla bu eğilimin tersine döndüğüne dair bazı işaretler vardır.

Yangdong Köyü, Son kabilesinden bir oğul ile kendi kızlarından birinin evliliği aracılığıyla soyluların bir köyünde gelişen yerleşime bir örnektir. Buna karşılık, onun kızı da Yi kabilesinden biriyle evlenmiştir. Bu iki kabile 16. yüzyılda tanınmış kişiler yetiştirmiştir.

Bu köy kabilenin soy ağacındaki yerleri çevresinde genişlemiştir.

20. yüzyılın başlarında, köye bir demir yolu hattı döşenmiştir ve bir okul yapılmıştır. 1940'larda bir Budist tapınağı ve on yıl sonra da bir kilise inşa edilmiştir. 1970'lerde Allakcheon Nehri'nin üzerinde bir köprü kurulmuştur ve 1971'de Angang Çayırı'nda ekilebilir arazilerin örnekleri yeniden yapılandırılmıştır ve bir topluluk ambarı yapılmıştır.

1980'lerde, bu köy diğer bazı köylerdeki gibi nüfusunda ciddi bir düşüş yaşamaz.

Çeviri: S.T.

< English >

Brief Description

Founded in the 14th-15th centuries, Hahoe and Yangdong are seen as the two most representative historic clan villages in the Republic of Korea. Their layout and location - sheltered by forested mountains and facing out onto a river and open agricultural fields – reflect the distinctive aristocratic Confucian culture of the early part of the Joseon Dynasty (1392-1910). The villages were located to provide both physical and spiritual nourishment from their surrounding landscapes. They include residences of the head families, together with substantial timber framed houses of other clan members, also pavilions, study halls, Confucian academies for learning, and clusters of one story mud-walled, thatched-roofed houses, formerly for commoners. The landscapes of mountains, trees and water around the village, framed in views from pavilions and retreats, were celebrated for their beauty by 17th and 18th century poets.

Outstanding Universal Value

Brief Synthesis

The two villages of Hahoe and Yangdong are located in the south-eastern region of the Korean peninsula, the heartland of the Joseon Dynasty (1392-1910), that ruled the Korean Peninsula for more than five hundred years. There is a distance of 90km between them.

Hahoe and Yangdong were founded in the 14th-15th century and subsequently expanded to their present size and composition in the late 18th and 19th centuries.

Within the two villages, the outstanding ensembles of buildings, their siting, planning and building traditions, are exceptional reflections of the social and cultural systems of the Joseon Dynasty, of the particularly distinctive system of clan villages that is specific to this area, and of the way these evolved over five centuries.

Criterion

Hahoe and Yangdong are two of the best preserved and representative examples of clan villages, a type of settlement characterizing the early part of the Joseon Dynasty. In their siting, planning and building traditions the two villages are an exceptional testimony to the Confucianism of the Joseon dynasty, which produced settlements that followed strict Confucian ideals over a period of some five hundred years.

The village ensembles of Hahoe and Yangdong reflect the impact of the Joseon Dynasty that profoundly influenced the development of the Korean peninsula over some five centuries. The villages, and particularly the ensemble of yangban and commoners’ houses, and their overall and individual planning, reflect the precepts of this Dynasty in terms of its social structures and cultural traditions as well as its power and influence and its literary, and philosophical traditions.

Integrity

The main attributes of the clan village such as houses of the nobility and commoners, formal spatial layout, study halls and academies, are present within the nominated boundaries of both villages. In Hahoe, the Byeongsanseowon Confucian Academy is 4km to the east and in Yangdong village the Oksanseowon and Donggangseowon Confucian Academies are some 8km and 4km respectively from the village and not spatially linked to it.

The harmonious landscape setting, including the river, forests and mountain that inspired writers is present in Hahoe, although partly in the buffer zone, and is present to a lesser degree of completeness in Yangdong. Here the Allakcheon stream, the Angang fields, (both of which are in the view from the Suunjeong Pavilion) and the upper reaches of the mountain are not included in the nominated area.

The property does not suffer from other than minimal adverse effects of development and has not suffered from neglect. However the setting of Yangdong village has been compromised to a degree by new infrastructure, such as bridges, roads and a railway.

Authenticity

In terms of the clan villages the way the attributes truthfully reflect Outstanding Universal Value relates to the ability of the buildings, village layout, setting and dynamic clan rituals to express the way the village houses are an exceptional manifestation of the Joseon political and cultural regimes and the way they were shaped by Confucianism. ICOMOS considers that villages express well the hierarchical layout of the settlements, and the expressions of the influential clan nobility and scholars.

Where authenticity has been slightly compromised is in the use of materials for some of the restoration projects the remodeling that has taken place, particularly in Hahoe, where some of the buildings have been modified for new uses. These interventions at time blur the link with Joseon period materials, techniques and planning, and the ability of the buildings to contribute to outstanding universal value.

Requirements for Protection and Management

Both Hahoe Village and Yangdong Village have been protected under the National Heritage Protection Act since 1984. For Hahoe village the boundary of the Cultural Heritage Protection Area covers the shared buffer zone, and, in some instances, even extends the protection to the wider setting. For Yangdong village the boundary of the Cultural Heritage Protection Area covers the village area and a small portion of the buffer zone, and the outlying property, except Donggangseowon Confucian Academy, and a small portion of the buffer zone (except in the case of Dongnakdang House). The forests are preserved under the framework of the Cultural Heritage Protection Law – just like the buildings and houses in the villages. Within the villages, six houses in Hahoe (out of 124) and two houses in Yangdong (out of 149) are individually designated as National treasures. In summary, at the state level, there is protection, through designation, of both Hahoe and Yangdong Villages, and all associated places, except for Donggangseowon Confucian Academy, and individual protection for eight houses.

This national protection has been strengthened by the following national directives or guidance: Mid- and Long-term Vision of the Cultural Heritage Policy: Cultural Heritage 2011 (2007); Detailed Implementation Plan for the Conservation, Utilization and Comprehensive Maintenance of Folk Villages (2004); Hahoe Village Design Guidelines (2007); and Yangdong Village Design Guidelines (2007).

At provincial level there are overall provisions for conservation, ranging from the definition of cultural heritage to their conservation, management and utilization. Donggangseowon Confucian Academy is protected at provincial level.

At local level, for Hahoe Village there are Ordinances of Andong City for Protecting Cultural Heritage (2004) which includes provisions for conservation and management. There is also a Master Plan for Hahoe Village Renovation (2002); an Urban Master Plan for Andong City toward 2016 (1998) and a Hahoe Tourism Complex Development (Creation) Plan (2003 [1998]).

For Yangdong village there is a Master Plan for Yangdong Village Renovation (2002); Long-term Comprehensive Development Plan for Gyeongju City for 2006-2020 (2006); and a Development Master Plan for Creation of Historic and Cultural City of Gyeongju for 2005-2034 (2004).

Additionally, the entire area of properties and buffer zones and the immediate surroundings are under a series of government controls, i.e. Control Area, Agriculture and Forest Area or Natural Environment Protection Area.

There is a need to ensure that detailed guidance on restoration techniques and materials is adhered to for all buildings in order to maintain authenticity of individual buildings. In order to prevent visuals intrusions in the landscape, there is a need to wider active conservation to include forest areas, trees, river margins and the overall visual landscape. As the villages are very well visited, there is also a need to ensure that cultural tourism strategies respect an agreed carrying capacity of buildings and the tolerance of residents. And of utmost importance is the need to ensure the highest standards of fire protection and fire response are in place.

Historical Description

Clan villages developed and flourished in the Joseon dynasty which consolidated its absolute rule over Korea, encouraged the adoption of Confucian ideals in Korean society, (which had been introduced to Korean Peninsula in the first century), absorbed Chinese culture, and, through prosperity founded on trade, fostered classical Korean culture, science, literature, and technology.

Although the concept of villages planned to harmonise with the local topography, through the implementation of pungsu principles, had appeared in the preceding Goryeo period, it was during the Joseon Dynasty that those who had become small and medium sized land owners and local government officers rose into yangban or nobility clans, and then played a central role in the founding or enlargement of new settlements, based on Confucian principles. These clan villages for the nobility usually housed members of one or two clans and existed alongside fortified, walled towns where government and county officers lived who were of lower status and from diverse backgrounds. The clan villages also produced civil and military officials for the government.

Hahoe village is an example of a new yangban settlement being formed at the end of the Goryeo Dynasty by three clans, Heo, An and Ryu.

In the 16th century the Ryu clan produced distinguished politicians and scholars and this is reflected in the architecture of the village, particularly the study halls.

The new village flourished but by the mid 17th century the Heo and An clans left and Hahoe village became the clan village of the single Ryu clan. The village continued to expand in the 18th and 19th centuries. During the 1980s, in line with the majority of Korean villages, young people migrated to the towns and cities and in 1991 the elementary school was closed. However there are some signs of a reversal of this trend with two newly built traditional houses in the 1990s.

Yangdong village is an example of a settlement that grew into a village of the nobility through the marriage of one of its daughters to the son of the Son clan. In turn his daughter married into the Yi clan. These two clans produced several distinguished figures in the 16th century.

The village expanded around the clan branches.

In the early 20th century a railway line was built to the village and a school constructed. In the 1940s a Buddhist Temple was constructed, and a decade later a Church. In the 1970s a bridge was erected over the Allakcheon Stream and in 1971 the pattern of arable land on the Angang Field was restructured and a community warehouse built.

In the 1980s, the village did not suffer such a severe decline in population as some other villages.

Kaynak/Source


[Resim: 6a3ly9.jpg]

Alıntı
#2
Ayrintili ve güzel sunumun için tesekkür ederiz; emegine saglik. Alkis
Gerçekten en merak ettigim, 6-7 asirlik, tarihi dokusu ilk günki gibi korunan ve bir gün nasip olur da Kore gidebilirsem görmeyi, gezmeyi en çok istedigim yerlerden biri. Super
Alıntı
#3
Çok harika detayli bir paylasim olmus canim. Emeklerine saglik.Alkis
♥ 07 merve ♥TÜRKİYE ℂ⋆
Alıntı
#4
Çeviri güncellenmiştir. Dizilerde gördüğümüz muhteşem Kore köyleri. Smile
Alıntı
#5
Muhteşem görünüyorlar. Smile Ben oraya gitsem büyük ihtimal her inciği boncuğu incelerdim. Biggrin Konu ve güncelleme için teşekkürler. Smile
#4everpcy
Alıntı
#6
Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong
Translate / Çeviri: S.T.
Regulation / Düzenleme: Yasemin CEBECİ

>>> https://www.facebook.com/groups/436600996479651/
Alıntı
#7
Büyüleyici. Biggrin Teşekkür ederiz.
#소고했어요 #종현아
#RIP
1990 - ∞
Alıntı
#8
Teşekkür ederiz. Smile
Alıntı
#9
Teşekkürler. Alkis
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Alıntı
#10
[Resim: WqJ6GQ.jpg]
[Resim: 36y1pp.jpg]
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise