Gönder Cevapla
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hanyang City Wall, Seoul
Yazar Mesaj
Yüsra JaeJoong Çevrimdışı
Super Administrator
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 21,482
Üyelik Tarihi: 19-12-2010
Rep Puanı: 575
Mesaj: #1
Hanyang City Wall, Seoul
Hanyang City Wall, Seoul

[Resim: a1yGl7.jpg]

Sınıflandırma: Tarihi Yer 10
Kültür Varlıklarının Adı: Hanyang Şehir Duvarı, Seoul
Alan: 467,922.6㎡
Belirlenme Tarihi: 1963.01.21
Adres: San 1-3, Nusang-dong, Jongno-gu, Seoul
Dönem: Joseon Dönemi Kral Taejo
Mal Sahibi: Ulusal Mülkiyet
Yönetim: Seoul

Joseon Hanedanlığı'nın (1392-1910) başkenti olan Hanyang (bugünkü Seul), hanedanın kurucusu olan Kral Taejo'nun (1392-1398) hemen ardından kraliyet sarayı (Jongmyo) ve kraliyet atalarının tapınağının (Jongmyo) kale duvarları tarafından korunuyordu.

Duvarların inşaatı ve diğer ilgili savunma tesisleri, Joseon Hanedanlığının kurucusunun tahta geçmesinden dört yıl sonra 1395 yılında kurulmuş özel bir devlet kurumu tarafından denetlendi. Hanyang Şehir Kapısı, doğuda Heunginjimun, batıda Donuimun, güneyde Sungnyemun, kuzeyde Sukjeongmun olmak üzere 4 ana kapı ve kuzeydoğuda Honghwamun, güneydoğuda Gwanghuimun, kuzeybatıda Changuimun ve kuzeybatıda Sodeongmun olmak üzere 4 yedek kapıya sahiptir.

Doğu Kapısı (Heunginjimun), barbican olarak bilinen ek bir savunma yapısına sahipken, Kuzey Kapısı (Sukjeongmun ya da Sukcheongmun) uzun boylu bir geçitten yoksun, ancak "gizli giriş" (Ammun) olarak adlandırılan bir postern'e sahipti. 1422'de Kral Sejong (1418-1450) kale duvarlarının büyük çaplı onarımlarını emretti ve bunun sonucu olarak tüm toprak duvar bölümlerinin taş duvarlarla değiştirilmesi ve tüm hücum ve savunma tesislerinin yenilenmesi sağlandı.

Bunu, 1704 yılında Kral Sukjong (1674-1720) emriyle gerçekleştirilen bir başka büyük yenileme projesi izledi.

Yenileme çalışmaları, duvarları dikey yüzler vermek için düzgün bir şekilde kesilmiş kare taşları yığmanın "modern" tekniğini içeriyordu.

Farklı dönemlerde yapılan bu ve diğer yenileme çalışmaları, farklı teknikler ve farklı şekillerde taşlar kullanılması nedeniyle duvarlarda belirgin izler bırakmıştır.

Kale, Japon sömürge yöneticileri tarafından kötü tasarlanmış bir kentsel planın uygulanması yüzünden 20. yüzyılın başlarında şiddetli bozulma yaşadı.

1945'teki Kurtuluş ve Kore Savaşı'nın (1950-53) sebep olduğu kargaşanın ardından daha fazla bozulma yaşandı. Bugün, kalenin orijinal özellikleri Samcheong-dong ve Jangchung-dong'da kalan duvarlarda ve Heunginjimun gibi bazı kapılarda görülebilir.

Seoul'deki Hanyang Şehir Duvarı, Joseon Döneminde Koreli halkın vatanseverliğinin somut bir örneği ve dönemin geliştirdiği duvar inşa teknikleri ve diğer mimari unsurlar hakkında zengin bilgi sağlayan Kore tarih mirasının değerli bir parçası olarak görülüyor. Hanyang Şehir Duvarının dört yedek kapısından biri olan Gwanghuimun, 1396 yılında inşa edilmiştir ve Sugumun (Su Kapısı) ve Namsomun (Küçük Güney Kapısı) gibi diğer isimlerle bilinmektedir.

1711-1719 yılları arasında büyük çaplı yenileme çalışmalarına başlanmış ve yeni isim plakası o yıl asılmıştır.

Kapı, Kore savaşı sırasında köşk tarzı yapısını ve batı duvarındaki mazgallı siperlerden bir parçasını kaybetmiş ancak bu özellikler 1976'da restore edilmiştir.

Geçerli şehir kapısı, yeni bir yolun inşası nedeniyle orijinal alanın biraz güneyine taşınmıştır. Hangang Nehri kıyısındaki bu topraklanma temeli Baekje'nin ilk yıllarında inşa edilmiştir (M.Ö. 16-660).

Kale duvarı aslen 4 km uzunluğundaydı ancak duvarın yaklaşık olarak yarısı 1925 yılında bir selde sürüklenmiş ve geriye yalnızca 2,7 km'lik bir bölüm kalmıştır.

Kale oval bir yapıda inşa edilmiştir ve doğu tarafında dört kapının bulunduğunun kanıtları vardır.

Şimdi yabani otlarla kaplı olan duvar, kumlu toprak katmanlarıyla vurma yöntemi ile inşa edilmiştir.

Süslemesiz düz çanak çömlek parçaları, Silla tarzı çanak çömlek parçaları, balık ağları tokmakları, iğ tokmakları ve seramik karo parçaları dahil olmak üzere kazılan birçok eser bu alanda Baekje'nin kuruluşundan önce bile yerleşim yeri olduğunu ortaya koymuştur.

Birçok uzman, bölgenin Mongchontoseong Kalesi ve Sechchon-dong Tapınak Kompleksi gibi Seoul'deki diğer Baekje kalıntılarıyla bir şekilde ilişkili olduğunu düşünüyor.

Kaynak

You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
17-09-2017 0:00
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Yüsra JaeJoong Çevrimdışı
Super Administrator
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 21,482
Üyelik Tarihi: 19-12-2010
Rep Puanı: 575
Mesaj: #2
RE: Hanyang City Wall, Seoul
Hanyang City Wall, Seoul

[Resim: a1yGl7.jpg]

Classification: Historic Site 10
Name of Cultural Properties: Hanyang City Wall, Seoul
Quantity: 467,922.6㎡
Designated Date: 1963.01.21
Address: San 1-3, Nusang-dong, Jongno-gu, Seoul
Age: King Taejo of Joseon Period
Owner: National Property
Manager: Seoul

The capital of the Joseon Dynasty (1392-1910), Hanyang (present-day Seoul), was protected by fortress walls whose construction was begun just after King Taejo (r.1392-1398), the founder of the dynasty, completed the royal palace (Gyeongbokgung) and the royal ancestral shrine (Jongmyo).

The construction of the walls and other related defensive facilities was supervised by a special government agency established in 1395, four years after the founder of the Joseon Dynasty acceded to the throne. Hanyang City Wall had four main gates, Heunginjimun in the east, Donuimun in the west, Sungnyemun in the south and Sukjeongmun in the north, and four auxiliary gates, Honghwamun in the northeast, Gwanghuimun in the southeast, Changuimun in the northwest, and Sodeongmun in the northwest.

The East Gate (Heunginjimun) had an extra defensive structure known as a barbican, whereas the North Gate (Sukjeongmun, or Sukcheongmun) lacked a tall gatehouse but had a postern called a “hidden entrance” (Ammun). In 1422, King Sejong (r.1418-1450) ordered large-scale repairs of the fortress walls, resulting in the replacement of all the earthen wall sections by stone walls and the renovation of all the offensive and defensive facilities.

This was followed by another major renovation project conducted in 1704 at the order of King Sukjong (1674-1720).

The renovation work involved the “modern” technique of piling up neatly hewn square stones to give the walls vertical faces.

These and other renovations conducted in different periods each left distinctive marks on the walls due to the use of different techniques and stones of different shapes.

The fortress suffered severe disruption during the early 20th century due to the implementation of an ill-conceived urban plan by the Japanese colonial rulers.

Further disruptions followed in the wake of the turmoil caused by the Liberation in 1945 and the Korean War (1950-53). Today, the original features of the fortress can be seen in the walls remaining in Samcheong-dong and Jangchung-dong, and in certain gatehouses such as Heunginjimun.

Hanyang City Wall in Seoul is regarded as a tangible example of the patriotism of the Korean people in the Joseon Period and as a valuable part of Korea’s historic heritage, providing a wealth of information on wall-building techniques and other architectural elements developed in the period. One of the four auxiliary gates of Hanyang City Wall, Gwanghuimun, was built in 1396, and has been known by other names such as Sugumun (“Water Gate”) and Namsomun (“Small South Gate”).

It underwent major renovation work between 1711 and 1719, with its new name plaque hung in that year.

The gate lost its pavilion-style structure and part of the battlement on the western wall during the Korean War, but these features were restored in 1976.

The current gatehouse was moved slightly south of the original site due to the building of a new road. This earthen fortification near the Hangang River was built during the early days of Baekje (18 B.C.- 660).

The fortress wall was originally 4 km long, but about half of the wall was washed away in a flood in 1925, leaving a section of only 2.7 km.

The fortress was built in an oval shape, and there is evidence that there were four gates on the east side.

The wall, now covered with weeds, was built by pounding layers of sandy earth.

Many artifacts were excavated from the site, including items of undecorated plain pottery, Silla-style earthenware, fishnet sinkers, spindle whorls and ceramic tile shards, which suggest that the area was inhabited even before the foundation of Baekje.

Many specialists consider the site to be related in some way to other Baekje remains in Seoul such as Mongchontoseong Fortress and the Seokchon-dong Tomb Complex.

Source

You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
17-09-2017 0:00
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Yüsra JaeJoong Çevrimdışı
Super Administrator
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 21,482
Üyelik Tarihi: 19-12-2010
Rep Puanı: 575
Mesaj: #3
RE: Hanyang City Wall, Seoul
[Resim: yzAqE7.jpg]

[Resim: 6ylN93.jpg]

[Resim: 3p1z7r.jpg]

[Resim: RObD0a.jpg]

You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
17-09-2017 0:05
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Yüsra JaeJoong Çevrimdışı
Super Administrator
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 21,482
Üyelik Tarihi: 19-12-2010
Rep Puanı: 575
Mesaj: #4
RE: Hanyang City Wall, Seoul
[Resim: pGmnWq.jpg]

[Resim: kX16Wr.jpg]

[Resim: NO9D1Y.jpg]

[Resim: a1yYGB.jpg]

You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
17-09-2017 0:05
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Yüsra JaeJoong Çevrimdışı
Super Administrator
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 21,482
Üyelik Tarihi: 19-12-2010
Rep Puanı: 575
Mesaj: #5
RE: Hanyang City Wall, Seoul
[Resim: 0G4zzV.jpg]

[Resim: 4GZzzY.jpg]

[Resim: Oy3DD3.jpg]

[Resim: zJ2MMg.jpg]

You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
17-09-2017 0:09
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
kıday baksı Çevrimdışı
Administrator : 관리자
*******
Founder : 설립자

Mesajlar: 31,377
Üyelik Tarihi: 28-01-2007
Rep Puanı: 873
Mesaj: #6
RE: Hanyang City Wall, Seoul
Hanyang City Wall, Seoul
Translated by Yusra YUCEER

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/


17-09-2017 11:52
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
madamagafya Çevrimdışı
DileKübrAyşeGülSüm
*******
Super Administrator: 슈퍼 관리자

Mesajlar: 16,595
Üyelik Tarihi: 08-09-2010
Rep Puanı: 733
Mesaj: #7
RE: Hanyang City Wall, Seoul
Teşekkürler. ^_^

[Resim: Z9mZXk.gif]

Ayenzel
Tumblr
17-09-2017 16:27
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Duiguu Çevrimdışı
Administrator : 관리자
*******
Administrator : 관리자

Mesajlar: 774
Üyelik Tarihi: 04-04-2014
Rep Puanı: 40
Mesaj: #8
RE: Hanyang City Wall, Seoul
Teşekkürler. Smile

☆♡ Duygu ♡☆
19-09-2017 18:43
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
emre_ukiss Çevrimdışı
Black Pink in your area!
*
Member : 회원

Mesajlar: 1,745
Üyelik Tarihi: 11-12-2010
Rep Puanı: 178
Mesaj: #9
RE: Hanyang City Wall, Seoul
Teşekkür ederiz. Smile

30-12-2017 18:17
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Gönder Cevapla


[-]
Hemen Paylaş! (Hepsini Göster)
Facebook Twitter Youtube Google Linkedin Tumblr Digg MySpaceKonuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
[-]
Gönder: -
Seçenekler
Yükleniyor...
Gülümsemeler
Yeni Pencerede Aç


İletişimKorea-fans.comYukarıya dönHafif SürümRSS