Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Han River (Han-gang / 한강)
#1
Han River (Han-gang / 한강)

[Resim: o7XgXQ.jpg]

Adres
Gangwon Eyaleti, Chungcheongbuk Eyaleti, Gyeonggi Eyaleti, Seoul

Tür
Göl / Nehir / Mağara

Telefon
• 1330 Seyehat Yardım Hattı: +82-2-1330 (Korece, İngilizce, Japonca, Çince)
• Daha Fazla Bilgi İçin:
+82-2-120 (gündüz)
+82-2-3780-0777 (gece)

Anasayfa
(Korece, İngilizce)

Han nehri Güney Kore’deki en büyük ve Amnok, Duman ve Nakdong nehirlerinden sonra Kore yarımadasındaki dördüncü büyük nehirdir. Daedeok Dağından çıkan Namhan Nehri (Güney Han Nehri) ve Kuzey Kore'deki Geumgang Dağının eteğinden çıkan Bukhan Nehri (Kuzey Han Nehri) nin birleşmesiyle oluşmuştur. Nehir Seoul boyunca akar ve Sarı Deniz’e dökülmeden kısa bir süre önce Imjin Nehri 'yle birleşir. Nehrin iki ana dalı olan Namhan ve
*Bukhan nehirleri, Han Nehri olarak adlandırıldığı nokta olan Gyeonggi Eyaleti'ndeki Yangsu-ri'de birleşirler. Seoul boyunca geçer ve Sarı Deniz (ya da Korelilere göre Batı Denizi)e doğru devam eder. Geniş gelgitli ova Güney ve Kuzey Kore’yi ayıran askerden arındırılmış bölge boyunca denizle buluştuğu Han nehrinin ağzında bulunabilir.
*Han Nehri'nin toplam uzunluğu yaklaşık 514 km (kolları olan Namhan ve Bukhan Nehirleri dahil)dir.
Uzun bir nehir olmamasına rağmen, aşağı Han kısa nehirlere nispeten dikkat çekici şekilde geniştir. Seoul şehri sınırları içinde, nehir 1 km'den daha geniştir. Çok sayıda büyük barajın inşasından önce, ırmak (en yüksek ve en düşük akış miktarı arasındaki oran) 1:390'luk büyük nehir rejimi katsayısıyla biliniyordu. (Kıyaslamak için, Thames ve Ren nehri sırayla 1:8'den ve 1:18 katsayılarına sahiptir.)
Han nehri ve çevresindeki alan Kore tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Kore'nin Üç Krallığı Çin’e ticaret yolu (Sarı Deniz yolu ile) olarak kullanılan nehrin bulunduğu toprakların kontrolünü almak için çabalamıştır. Her nasılsa, nehir çok uzun süre denizcilik için kullanılmamıştır çünkü haliç iki Kore arasında sivillerin girmesinin yasak olduğu alanda bulunuyordu.
*1986’da, Kuzey Kore'nin nehrin yukarısındaki barajdaki taşkını serbest bırakarak Seoul'e saldırdığı Güney Kore'deki su telaşı gibi korkular yaşanmıştır.
Nehir kıyısı boyunca, özellikle Seoul’de yaya kaldırımları ve bisiklet yolları nehrin iki tarafinda da mevcuttur. Çesitli restoranlar ve cafeler bu yol üzerinde bulunmaktadır. Han nehrindeki birçok köprü geçişi sadece motorlu taşıt ve metro içindir, vatandaşlar köprüyü yürüyerek ya da bisikletle geçebilirler.

Ana kaynak olan Namhangang Nehri (Güney Hangang Nehri) Gangwon bölgesindeki Taebaek şehrinden kaynaklanıyor. Nehir Samcheok şehrindeki Goljicheon Akarsuyu vasıtasıyla kuzeye akıyor ve sonrasında Songcheon Akarsuyuna dökülmeden önce Gwangdong Barajı boylu boyunca geçiyor.

Songcheon Akarsuyu Jeongseon Şehrindeki Hwangbyeongsan dağından (1,407 metre) başlar ve Joyanggang Nehrine dökülür. Odaecheon Kaynağına katıldıktan sonra, sırasıyla Seogang Nehrinden Donggang Nehrine dökülür. Son olarak Seomgang ve Cheongmicheon Kaynakları, Yangsu şehrindeki Bukhangang Nehrine ( Kuzey Hangang Nehri) katılmadan önce, nehir dallarını birleştiği Yanghwacheon, Bokhacheon ve Heukcheon kaynaklarına katılır.

Çeviri: Elif94 & sahure çağlar

English

Address
Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Gyeonggi-do, Seoul

Type
Lakes/ Rivers/ Caves

Inquiries
• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese)
• For more info:
+82-2-120 (Daytime),
+82-2-3780-0777 (Nighttime)

Homepage
(Korean, English)

The Han River is a major river in South Korea and the fourth longest river on the Korean peninsula after the Amnok, Duman, and Nakdong rivers. It is formed by the confluence of the Namhan River (South Han River), which originates in Mount Daedeok, and the Bukhan River (North Han River), which originates on the slopes of Mount Geumgang in North Korea. The River flows through Seoul and then merges with the Imjin River shortly before it flows into the Yellow Sea. The two major branches of the river, the Namhan River and the Bukhan River, come together at Yangsu-ri, Gyeonggi-do province, at which point it is referred to as the Han River. It then passes through Seoul and continues on to the Yellow Sea (or West Sea to Koreans). Broad tidal flats can be found at the mouth of the Han River, where it meets the sea along the DMZ (demilitarized zone) that divides South and North Korea.
The total length of the Han River (to include its tributaries the Namhan and Bukhan Rivers) is approximately 514 km
Although it is not a long river, the lower Han is remarkably broad for such a relatively short river. Within Seoul city limits, the river is more than 1 km wide. Prior to the construction of a number of major dams, the river was known for its huge coefficient of river regime (ratio between the maximum and minimum amount of flow) of 1:390. (For comparison, The Thames and the Rhine have coefficients of 1:8 and 1:18, respectively.)
The Han River and its surrounding area played an important role in Korean history. The Three Kingdoms of Korea strove to take control of this land, where the river was used as a trade route to China (via the Yellow Sea). However, the river is no longer actively used for navigation, because its estuary is located at the borders of the two Koreas, barred for entrance by any civilian.
There have been fears, such as the 1986 Water Panic in South Korea, that North Korea could attack Seoul by releasing a flood from the upstream dam.
Along the banks of the river, especially in Seoul, pedestrian walkways and bicycle paths are available on both sides of the river. Various restaurants and cafes are located on these paths. While most bridges crossing the Han are for motor vehicles or subways only, citizens may cross select bridges on foot or by bicycle.

The Namhangang River (South Hangang River), which is the main source, originates from Taebaek-si in Gangwon-do. The water runs north through Goljicheon Stream in Samcheok-si and then passes through Gwangdong Dam before flowing into Songcheon Stream.

Songcheon Stream starts from Hwangbyeongsan Mountain (1,407 meters) in Jeongseon-gun and flows into Joyanggang River. After joining Odaecheon Stream, it flows south into Donggang River, which in turn flows into Seogang River. Then after joining Dalcheon Stream in Chungju-si, Seomgang River and Cheongmicheon Stream, the river combines with the branch streams of Yanghwacheon, Bokhacheon, and Heukcheon before it finally joins Bukhangang River (North Hangang River) in Yangsu-ri.

Kaynak 1 / Source 1
Kaynak 2 / Source 2

Alıntı
#2


[Resim: l1q7qB.jpg]

Korece ismi Han-gang olan Han nehri, T’aebaek-sanmaek dağlarının batı yamaçlarında yükselen, Seoul şehri ile Kangwŏn, Kyŏnggi, ve Kuzey Ch’ungch’ŏng şehirleri arasından geçerek yarımada boyunca genellikle batıya doğru, Sarı Deniz'e akan Güney Kore’nin kuzeyindeki bir nehirdir. 319 mil (514kilometre) uzunluğunun 200 mil (320km)’i gemilerin yüzebileceği kadar derindir ve çok eski zamanlardan beri özellikle Yi hanedanı Kangwŏn süresince değerli nehir taşımacılığı yolu olarak kullanılmıştır. 10.000 milkare (26.000 kilometre)’lik drenaj havzasında çeşitli tarım ürünleri yetişir. Nehir akışının azaldığı yerde Yŏi-do gibi Seoul sınırları içinde yer alan birkaç ada vardır. Han nehri şehirlere rotası boyunca endüstriyel ve genel kullanım için su sağlar. Nehrin dağlardaki yüksek akışı hidroelektrik enerji üretmek için kullanılır. 1970’lerde Yŏngwŏl, Tanyang ve Yŏju’da ek üç çok amaçlı baraj inşa edilmiştir...

English

Han River, Korean Han-gang, river, northern South Korea, rising in the western slopes of the T’aebaek-sanmaek (mountains) and flowing generally westward across the peninsula through the provinces of Kangwŏn, Kyŏnggi, and North Ch’ungch’ŏng and through the city of Seoul to the Yellow Sea. Of its 319-mile (514-kilometre) length, 200 miles (320 km) are navigable, and it has been a valuable river transportation route since ancient times, particularly during the Yi dynasty (1392–1910). Various agricultural products are grown in its 10,000-square-mile (26,000-square-kilometre) drainage basin. There are several islands in the lower course of the river, such as Yŏi-do, located within the city limits of Seoul. The Han supplies the cities along its course with water for industrial and general use. The river’s upper course, in the mountains, is used to generate hydroelectric power. In the 1970s three additional multipurpose dams were built at Yŏngwŏl, Tanyang, and Yŏju.


[Resim: o7XgX7.jpg]

Kaynak/Source
Alıntı
#3
Tributaries of the Han (Han'ın Kolları)


Gongneungcheon (곡능천)
Najinhacheon (나진하천)
Changneungcheon (창능천)
Anyangcheon (안양천)
Dorimcheon (도림천)
Jungnangcheon (중랑천)
Cheonggyecheon (청계천)
Tancheon (탄천)
Yangjaecheon (양재천)
Yeosucheon (여수천)
Bundangcheon (분당천)
Pungdeokcheon (풍덕천)
Gyeongancheon (경안천)
Neungwoncheon (능원천)
Yangjicheon (양지천)
Unhakcheon (운학천)
Bukhan River (북한강)
Munhocheon (문호천)
Hongcheon River (홍천강)
Sandaecheon (산대천)
Deoksancheon (덕산천)
Seongjeoncheon (성전천)
Yasidaecheon (야시대천)
Gapyeongcheon (가평천)
Soyang River (소양강)
Sanaecheon (사내천)
Yongdamcheon (용담천)
Magunaemeo (마구내머)
Mahyeoncheon (마현천)
Bongocheon (봉오천)
Namhan River (남한강)
Sinnaegaeul (신내개울)
Heukcheon (흑천)
Yongdamcheon (용담천)
Bokhacheon (복하천)
Jukdangcheon (죽당천)
Pyogocheon (표고천)
Gwanricheon (관리천)
Yanghwacheon (양화천)
Geumdangcheon (금당천)
Cheongmicheon (청미천)
Gyecheon (계천)
Ungcheon (웅천)
Seom River (섬강)
Iricheon (이리천)
Mokmicheon (목미천)
Hwangsancheon (환산천)
Guryongcheon (구룡천)
Yeongdeokcheon (영덕천)
Daejeoncheon (대전천)
Dalcheon (달천)
Yodocheon (요도천)
Dong River (동강)
Alıntı
#4
[Resim: l1q7qE.jpg]

[Resim: QMLALG.jpg]

[Resim: X4MvMj.jpg]

[Resim: WYqnqN.jpg]

[Resim: 3o6D6r.jpg]
Alıntı
#5
Kore'nin en büyük 4. nehri. Filmlerde de sık sık gördüğümüz Seoul'ü ikiye bölen nehir.
Çok kapsamlı ve güzel bir tanıtım olmuş. Ellerine sağlık. ^^
Fotoğraflarda çok güzel. Umarım bir gün yakından görme şansını elde edebiliriz. ^^
Alıntı
#6
Ellerine sağlık abla çok güzel bir tanıtım olmuş. Opucuk
Ayça ablanın dediği gibi filmlerde ve dizilerde çok bahsediliyor, ben de çok merak etmiştim çok teşekkür ederim.
[Resim: pb0Y3q.gif]

Ayenzel
Tumblr
[spoiler]
Selin Seni Çok Seviyor ♥
Belki Dilek daha çok seviyordur ama :D [/spoiler]
Alıntı
#7
Ellerine sağlık ablacığım, çok güzel ve ayrıntılı bir tanıtım olmuş. Opucuk

[spoiler]...???[/spoiler]
Tumblr'ım
#WelcomeJAEJOONG
31.03.15_30.12.16
 ¤  
Alıntı
#8
Çok güzel olmuş bebeğim. Opucuk Paylaşım için sağ ol. ^^
Alıntı
#9
Teşekkürler. Smile
Alıntı
#10
Tanitim gayet iyi. Eline sağlık. :-)
Korea- Fans
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise