Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Confucian Ideals Reflected in Paintings of The Choson Kingdom
#1
Confucian Ideals Reflected in Paintings of The Choson Kingdom

Yazar: Kumja Paik Kim
Kore Sanat Küratörü (emeritus), Asya Sanatı Müzesi, San Francisco


[Resim: DyPvDl.jpg]

Tanıtım

Choson hanedanında (1392 - 1910) Konfüçyüs öğretilerinin çekirdeğinde, genel olarak "Üç Tahvil ve Beş İlişki" (Samgang Oryun) olarak bilinen etik standartlar ve ahlaki değerler vardı. Beş İlişki insan ilişkisinin önemini vurgularken; 1) hükümdar ve konu, 2) baba ve oğul, 3) ağabey ve küçük kardeş, 4) karı-koca ve 5) arkadaşlar, Üç Tahvil ise; 1) hükümdar ve konu, 2) baba ve oğul, 3) karı-koca arasındaki bağları temsil eder. "Üç Tahvil ve Beş İlişki"de savunulan erdemler, halkın davranış ve tutumlarını derinden etkilemiştir.

Munjado (İmgeler veya Karakterlerin Boyanması)

Her ne kadar araştırmacılar tarafından üretilen mürekkep tablolar ve hatlar Konfüçyüs felsefesinin çeşitli yönlerine değinmiş olsa da, Konfüçyüs öğretilerinin Choson hanedanının görsel kültürüne etkisi sekiz ideogramın resimleri gibi işlerde daha kolay anlaşılabilir. Yaygın olarak Munjado (munja: resim yapımında imgesellik veya karakter) olarak bilinirler ve Kore evlerinin odalarını (Sarangchae) süslemek için kullanılmışlardır. En yüksek Konfüçyüs erdemlerini temsil eden sekiz ideogram, 1) kutsal dindarlık (hyo), 2) kardeşçe aşk (che), 3) sadakat (ch'ung), 4) güven (shin), 5) uygunluk (yae) 6) dürüstlük veya adalet (ŭi), 7) tevazu veya dürüstlük (yom) ve 8) hassasiyet veya utanç hissi (chi). Karakterler her zaman aynı sırayla yazıldığından, Munjado'ya ilk iki karakteri temsil eden Hyochedo da denir.

Öğretim görevlisi Ho Mok'un (1595 – 1682) mühür yazısı ile sekiz ideogramı içeren dört panelli bir paravana hayatta kalmıştır. Bu paravana bize onun sadece zarif ve sade kaligrafi tarzı yazısını takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli bilgiler edinmemizi sağlıyor. İlk olarak, Ho Mok'un bu ideogramları ünlü olduğu mühür betiğine yazdığı gibi onları düzenli ya da standart, bitişik ve taslak ya da çim harfleri gibi diğer kaligrafik senaryolara da yazmış olmalıydı. Herkes, ilk önce normal veya standart betik yazmayı öğrenmeye başladığından beri ilk eserlerini normal ya da standart betikte yazmış olmalıdır.

İkincisi, hat sanatının Ho Mok'un hayatında önemli olmasından ötürü, hat sanatını en yüksek görsel sanat biçimi olarak kabul eden ve onu resim üzerine yerleştiren Choson soylularının (yangban) yaşamında da önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle, hem eski hem de yeni bestelenmiş pek çok şiir, kaligrafide kendi yeteneklerini sınayan veya ustalıkla aydınlatan akademisyenlerce yazılmıştır. Sekiz karakteri temsil eden en eski eserler sadece mürekkeple yazılmış olmalı, kaligrafik formların güzelliğini ve ciddiyetini vurgulamış olmalıydı.

Son olarak, Ho Mok'un sekiz karakteri dört panelli bir paravana monte edilmiştir. Bu, munjado formatının, her panelde bir karakterle bugün bildiğimiz sekiz panelli paravan olmadığını göstermiştir. Sekiz karakter mürekkeple yazıldığında kaligrafinin güzelliğini ve ciddiyetini vurgulamıştır. Daha sonraki bir tarihte, askıda kaydırma veya elle kaydırma biçiminde monte edilmiş olabilecek tek bir dikey veya yatay çizgide yazılmışlardı. Ayrıca, paravan formatı kullanılacağı zaman, Ho Mok'un çalışmasında olduğu gibi dört ya da altı, sekiz, on vb. panel olabilirdi. Zaman geçtikçe, belki de sekiz panelli paravanın boyutu daha uygun olduğundan ya da özellikle soğuk kış aylarında bir Choson ailesi için pratik amaçlara daha iyi hizmet edebileceği için ve sekiz kat paravan biçimi en popüler format olarak ortaya çıkmıştı.

Başlangıçta hat sanatına büyük önem verilmesine rağmen sekiz Konfüçyüs erdemini temsil eden mevcut eserler çoğunlukla parlak renklerle boyanmış eserlerdir. Munjado, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar boyunca, tatlı dekoratif tasarımlarla parlak renkler vurgulanarak boyanmaya başladı ve bu nedenle, canlı renklerle boyalı sekiz panelli paravanlar şu anda müzede veya özel koleksiyonlarda yer alan mevcut Munjado'yu oluşturuyor.

Parlak renklerle üretilen en popüler eserler dekoratif temaları ve motifleri sekiz karakterin her fırça vuruşuyla birleştirir. Temalar, Konfüçyüs erdemleriyle ilgili çok sevilen eski hikayelerden türetilmiştir. Hanedan döneminde "Üç Tahvil ve Beş İlişki" nin uygulanması üzerine çeşitli resimli kitapların yayınlanmasının, eski dönem hikayelerinin, Chosun topluluğunun tüm kesimlerinde vatandaşlar arasında hızla yayılmasını kolaylaştırdığına inanılmaktadır. En ünlü baskı, 1797'de basılan "Uygulamada Beş İlişki Resimleri" (Oryun Haengsildo)'dır çünkü bu baskının ünlü ressam Kim Hongdo (1745-1806) tarafından resmedildiği düşünülmektedir.

Bazı Munjado ekranları - plaka 1 - karakterlere dahil edilen temaların ve tasarımların, özellikle "Uygulamada Beş İlişki Resimleri"ni 1797 versiyonunda erdemli erkeklerin ve kadınların ünlü öykülerinin illüstrasyonlarından doğrudan etkilendiğini ve ilham aldığını gösteriyor. Örneğin, dindarlığı ifade eden hyo karakteri, başkaları ile birlikte Wang Sang ve Maeng Chong gibi dindarlık dilimlerinin hikayelerini detaylandırmış başlıklar içeren çeşitli sahneleri kapsar.

Sekiz karakterlik tablolar gittikçe daha popüler hale geldiğinde, ünlü öyküler ideogramlara dahil edilmeye devam edilmiş, ancak kısaca ya da soyut bir şekilde söylenmiştir. Zengin dindarlık karakteri için, bir balık, bir bambu filizi ve bir fan biçimi, fırtınalı darbelerin yerini almak üzere yerini almıştır; çünkü Choson hanedanındaki çoğu insan, bu formları, dindarlığın paragonlarının ünlü eski öyküleriyle kolayca ilişkilendirmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, balık, dondurulmuş bir nehir üzerinde buz kırarak kıskanç üvey annesi için bir sazan yakalayan Wang Xiang'ın hikayesiyle bağlantılı iken bambu filizi, annesi için kışın bambu sürgünlerine bakan Kral Meng'in hikayesine bağlandı. Bir bambu ormanında çaresiz ve gözyaşı dökerken, sıcak gözyaşları karda mucizevi bir şekilde bambu filizlerini büyüttü. Fan, annesinin dokuz yaşında ölümünden sonra babasına adanan Huang Xiang'ı ifade eder. Kardeşlik sevgisi için ikinci karakter olan che, genellikle şeftali çiçekleri, bir wagtail ve bir çift güvercin gibi uyumu sembolize eden formlarla ifade edilir. Bağlılık için ch'ung karakteri bambu, ejder, balık, yengeç ve istiridye formlarını içerir. Bambu daima kararlılığı sembolize eder, çünkü dört mevsim boyunca kırılmaz ve yeşil kalır. Akıntıya yüzebilen bir sazanın kendisini bir ejderhaya dönüştürdüğüne, sivil hizmet sınavlarına giren yetenekli bir insanı simgelediğine, sonunda da hükümdarlığa ve ulusa sadık bir şekilde hizmet eden önemli bir hükumet görevlisine dönüşeceğine inanılıyor. Karides ve istiridye ideogramları sırasıyla ha ve hap, hahap olarak okunur ve ahenk anlamındaki hwahap sesine benzetilir. Kuralcı ve kurallar arasında bir uyum varsa, ilişkilerinde sadakat beklenebilir.

Dördüncü karakter olan shin, güven demektir, bir kaz, bir mavi kuşun yanısıra gölet, lotus çiçekleri ve Go oyunu oynayan Sangır Dağı'nın dört keşişini bir araya getirir. Kuşlardan biri gagasında Han hanedanının Wudi imparatorunun sarayına ziyarette bulunmayı vaat eden Batı Kraliçe Annesinden bir mektup taşıyor.

Beşinci karakter, yae, uygunluk için bir kaplumbağa ve akademisyen eşyalarını birleştiriyor. Kaplumbağanın, efsanevi Fu Xi'nin dünyayı yönetmek için kullandığı yazma, sayma, görgü kuralları, takımyıldızları ve daha fazlasını içeren ilk kitabı taşıdığına inanılıyor. Doğruluk ya da adalet için altıncı karakter olan ui, iki kuş, mimari, Yu Bae'nin Şeftali Orkide'sinde verdiği söz, Gwan U ve Üç Krallık Krallığı Romanı kitabında Jang Bias'ın verdiği sözü içeriyor.

Yedinci karakter yom'da, tevazu veya dürüstlük için bir anka kuşu ve bir yengeç sıklıkla kullanılır. Duyarlılık ya da utanç duygusu için son karakter olan chi, iki prensin öyküsünü ima eden tapınak, ay ve erik çiçek motiflerini kullanır. Tapınak mantıklı ve fedakar davranışı için insanların zihninde kazandığı onur pozisyonunun simgesidir.

Kaynak
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Alıntı
#2
Confucian Ideals Reflected in Paintings of The Choson Kingdom

Written by Kumja Paik Kim
Curator of Korean Art (emeritus), Asian Art Museum, San Francisco


[Resim: DyPvDl.jpg]

Introduction

At the core of Confucian teachings during the Chosŏn dynasty (1392 – 1910) were the ethical standards and moral values commonly known as the “Three Bonds and Five Relationships” (Samgang Oryun). The Three Bonds represented the bonds between 1) the ruler and subject, 2) father and son, and 3) husband and wife, while the Five Relationships stressed the importance of human relationship between 1) the ruler and subject, 2) father and son, 3) elder brother and younger brother, 4) husband and wife, and 5) friends. The virtues advocated in the “Three Bonds and Five Relationships” profoundly influenced the behaviors and attitudes of the people. Three paintings will be used to illustrate the extent to which the Confucian ideal of ethical codes had permeated every aspect of Chosŏn society including its visual culture.

Munjado (Painting of Ideographs or Characters)

Although ink paintings and calligraphy produced by scholars always touched upon various aspects of Confucian philosophy, the influence Confucian teachings had on the Chosŏn dynasty’s visual culture can perhaps be much more easily understood in works such as the paintings of eight ideographs. They are commonly known as the Munjado (munja: ideograph or character; do: painting) and had been used to adorn the rooms in the man’s quarters (Sarangchae) of Korean houses. The eight ideographs considered to represent the highest Confucian virtues are 1) filial piety (hyo), 2) brotherly love (che), 3) loyalty (ch’ung), 4) trust (shin),5) propriety (yae), 6) righteousness or justice (ŭi), 7) modesty or integrity (yŏm), and
8) sensitivity or the feeling of shame (chi). Because the characters are always written in the same order, Munjado is also called the Hyochedo representing the first two characters.

A four-panel folding screen with eight ideographs written in the seal script by the scholar-official Hŏ Mok (1595 – 1682) has survived. This screen provides us with an opportunity not only to appreciate his elegantly austere calligraphic style, but at the same time it enables us to gain several insights. First, we can surmise that as Hŏ Mok wrote these ideographs in the seal script for which he became famous, he must have written them also in other calligraphic scripts such as regular or standard, running, and draft or grass scripts. Since everyone started to learn to write first in the regular or standard script, he must have written his earliest works in the regular or standard script.

Second, as the art of calligraphy had been important in Hŏ Mok’s life, it had also been important in the lives of the Chosŏn gentry (yangban) who considered calligraphy to be the highest form of visual art, placing it above painting. We can surmise, therefore, that as many poems, both well-known ancient or newly composed, had been written by scholars testing or flaunting their skill in the art of calligraphy, the earliest works representing the eight characters must have been written in ink only, emphasizing the beauty and austerity of calligraphic forms.

Last, Hŏ Mok’s eight characters are mounted on a four-panel folding screen. This shows that the format for the munjado had not always been the eight-panel folding screen as we know it today with one character on each panel. When the eight characters were written in ink emphasizing the beauty and austerity of calligraphy, they would have been written in one single vertical line or in a horizontal line that could have been mounted at a later date in the hanging scroll or hand-scroll format. Also, when the folding screen format came to be used, it could have four panels as in Hŏ Mok’s work, or six, eight, ten panels and so on. As time went on, the eight-fold folding screen format emerged as the most popular format, perhaps because an eight-panel folding screen was more suitable in size and could better serve practical purposes around a Chosŏn household, especially during the severely cold winter months.

Although initially the paramount importance was placed on the art of calligraphy, the extant works representing the eight Confucian virtues are mostly those painted in bright colors. The Munjado painted during the eighteenth and nineteenth centuries emphasizing bright colors with charmingly decorative designs came to be widely admired, and therefore, the eight-panel folding screens painted in vibrant colors constitute the bulk of the extant Munjado currently in museum or private collections.

The most popular works rendered in bright colors incorporate the decorative themes and motifs into every brush stroke of the eight characters. The themes are derived from the much-loved ancient stories concerning Confucian virtues. It is believed that the publication of several illustrated books on the practice of the “Three Bonds and Five Relationships” throughout the dynasty facilitated the quick spread of the ancient stories among the citizens in all segments of Chosŏn society. The most famous edition is the “Pictures of the Five Relationships in Practice” (Oryun Haengsildo), printed in 1797 because this edition is believed to have been illustrated by the famous painter Kim Hongdo (1745 – 1806).

Some Munjado screens — plate 1 — show that the themes and designs incorporated into the characters appear to have been directly influenced and inspired especially by the illustrations of famous stories of virtuous men and women in the 1797 version of the “Pictures of the Five Relationships in Practice.” The character hyo for filial piety, for instance, includes several scenes with captions rendered in detail the stories of the paragons of filial piety such as Wang Sang and Maeng Chong, along with others.

As the eight characters paintings became increasingly popular, the famous stories continued to be incorporated into ideographs, but were told in an abbreviated or abstracted manner. For the character hyo for filial piety — plate 2 — the forms of a fish, a bamboo shoot, and a fan were substituted in place of brush strokes as most people during the Chosŏn dynasty related these forms easily to famous ancient stories of the paragons of filial piety. As stated earlier, the fish is connected to the story of Wang Xiang who caught a carp for his ailing stepmother by breaking ice on a frozen river, while the bamboo shoot is connected to the story of King Meng, who looked for bamboo shoots in winter for his mother. When he stood in a bamboo forest feeling helpless and shedding tears, his warm tears actually made bamboo shoots sprout miraculously in snow. The fan refers to Huang Xiang who was devoted to his father after his mother’s death at the age of nine. He fanned his father during sweltering summer days.

The second character, che, for brotherly love, is often expressed with forms that symbolize harmony, such as peach blossoms, a wagtail, and a pair of doves. The character ch’ung for loyalty incorporates bamboo, dragon, fish, crab, and clam forms. Bamboo has always symbolized steadfastness because it does not break and stays green throughout the four seasons. It is believed a carp which is able to swim upstream transforms itself into a dragon, symbolizing a capable man passing the civil service examinations, eventually to become an important government official who loyally serves the ruler and the nation. The ideographs for shrimp and clam are read ha and hap respectively and hahap is similar to hwahap in sound, meaning harmony. If there is harmony between the ruler and the ruled, one can expect loyalty in their relationship.

The fourth character, shin, meaning trust, incorporates a goose and a blue bird as well as a pond, lotus flowers, and four hermits of Mount Sang playing a game of Go. One of the birds is carrying in its beak a letter from the Queen Mother of the West who promises to pay a visit to the palace of the Wudi emperor of the Han dynasty. Her promise will undoubtedly be kept, connecting the story to the concept of trust.

The fifth character, yae, for propriety, incorporates a tortoise and scholars’ accoutrement. The tortoise is believed to have carried the first book containing the secrets of writing, counting, etiquette, constellations, and more which was used by the legendary Fu Xi to govern the world. The sixth character, ŭi, for righteousness or justice, incorporates two birds, architecture, the promise made at the Peach Orchard by Yu Bae, Gwan U, and Jang Bias told in the book of the Romance of the Three Kingdoms.

In the seventh character, yŏm, for modesty or integrity, a phoenix and a crab are often used, because it is believed that the phoenix never pecks on millet even when it is hungry, and a crab walks sideways, indicating that it can back off from or decline dishonorable offers, however attractive. The last character, chi, for sensitivity or a feeling of shame uses the shrine, moon, and plum blossom motifs alluding to the story of two princes, first and third sons of the late Shang dynasty ruler who retreated to Mount Suyang so that their capable brother, the second son, could ascend the throne. Never leaving the mountain, they led the life of hermits with the moon and flowers as their companions. The shrine is symbolic of the honored position they earned in the minds of people for their sensible and selfless act.

Source
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Alıntı
#3
[Resim: g99VQ2.jpg]

[Resim: 9DDqjQ.jpg]

[Resim: qJJ8zW.jpg]

[Resim: Maagja.jpg]
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Alıntı
#4
[Resim: QppYjV.jpg]

[Resim: XEEqZ6.jpg]

[Resim: bLLMPV.jpg]

[Resim: d77Z9L.jpg]
You're a sky
full of stars

[Resim: 0E8dXo.gif]
Alıntı
#5
Teşekkür ederiz. Smile
Alıntı
#6
Confucian Ideals Reflected in Paintings of The Choson Kingdom
Written by Kumja Paik KIM
Translated by Yusra YUCEER

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Alıntı
#7
Konu için teşekkürler.
시노시작
[Resim: DyZ46m.jpg]
[spoiler]
[Resim: g9aZZZ.jpg]
[/spoiler]


Alıntı
#8
Paylaşımınız için teşekkür ederim.
O güzel yüreğinize selam olsun.İyi ki varsınız.
Alıntı
#9
Teşekkürler, ellerine sağlık.
☆♡ Duygu ♡☆
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise