Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buyeo Kingdom / 부여
#1
Buyeo Kingdom / 부여

[Resim: Va9XEv.png]

Buyeo veya Puyo (Korece telaffuz: [pujʌ]), Çince Fuyu, 2. yüzyil M.Ö. 494 arasinda, bugünün Mançurya'sı, Kuzey Kore’de bulunan eski bir Kore kralligidir. Kalıntıları 494 yılında Goguryeo komşu ve kardeş krallik tarafindan absorbe edildi. Üç Kore krallığının ikisi olan hem Goguryeo hem de Baekje, kendilerini varis ulus olarak düşündü.

Her ne kadar kayıtları eksik ve çelişkiliyse de, M.Ö. 86' da Dongbuyeo’ya (Dogu Buyeo) doğru genişleyen bu spekülasyonlar, asıl Buyeo’dan sonra bazen Bukbuyeo’ya (Kuzey Buyeo) diye anılmıştır. Jolbon Buyeo, değiştirilen resmi bir ismin altında Bukbuyeo'nun bir devamıydı. 538'de, Buyeo'nun yıkılmasından uzun zaman sonra, Baekje, Nambuyeo'ya (Güney Buyeo) yeniden kendi ismini verdi. “Buyeo” ayni zaman da Güney Kore’de Buyeo Sehri veya Baekje soy adi anlamina gelebilir.


TARİHÇESİ

Doğuşu

Buyeo Krallığı'nın kurucusu, muhtemelen Dongmyeong idi ve Goguryeo'yu kuran Jumong'la hiçbir ilişkisi yoktu. Kuruluşundan sonra, Hae Mosu (解慕漱: Cennetin Oglu) bu yeni saraya prens gibi getirildi ve Kral ilan edildi. Hae Mosu, “Buyeo” olarak adlandirilan yeni kralligini göstermek için gerçek varisi Buyeo Krallığı’na çağırdı. Hae Mosu ve Yuhwa (柳花)'nın oğlu Jumong ve kızları Habaek (河伯) olarak nitelendiriliyor.

Dongbuyeo

Samguk Sagi ve diğer hesaplara göre, Dongbuyeo Krallığı, Okjeo ülkesine yakın Bukbuyeo'nun doğusuna doğru genişledi. Bukbuyeo'nun kralı öldü ve onun erkek kardeşi Hae Buru başardı ve Bukbuyeo'nun kralı oldu.

Hae Buru büyük bir kayanın altında altın kurbağa gibi bir çocuk buldu. Hae Buru, çocuğa altın kurbağa anlamina gelen Geumwa ismini verdi ve sonra onu veliaht prens yaptı.

Geumwa, Hae Buru ölümünden sonra kral oldu. Geumwa, Yuhwa'yi karşıladı, kızı Habaek'in ve onun sarayına geri getirilmesini sağladı. O bir altın yumurta koydu ve gün ışığıyla emprenye edildigini söyledi. Geumwa, yumurtayı yok etmesi için birçok deneme yaptı fakat başarısız oldu ve yumurta Yuhwa'ya döndü. Yumurtadan çıkan Jumong, daha sonra Goguryeo Krallığı’nı kurdu. Jumong daha sonra, Kral Geumwa’nin yedi oğlunun sayısız suikast girişiminden sonra Jolbon Buyeo’ya kaçtı.

Geumwa’nin büyük oğlu Daeso yeni kral oldu. Daeso ikinci Kral Yuri döneminde Goguryeo’ya saldırdı. Goguryeo’nun üçüncü krali Daemusin, Dongbuyeo’ya saldırıp, Daeso’yu öldürdü. iç çatışmalar sonrasında, Dongbuyeo yıkıldı ve kendi topraklarında Goguryeo’ya absorbe edilir oldu.

Aksi olarak, Gwanggaeto dikilitaş dağı Dongbuyeo'da, hatta onun yok olmasından uzun zaman sonra, Goguryeo’da kölelik gibi bir durumun olduğundan bahsedildi. Baslangıç kronolojisi Samguk Sagi ile tutarsizdi, 285 civarinda, Dikilitaş'ta bahsedilen Dongbuyeo’da geniş ölçüde, Dongbuyeo'nun tarihçileri tarafindan bir canlandırma hareketi yapmak için spekülasyon olmuştur.

Jolbon Buyeo

Tarihi kayitlardan birinin adı “Jolbon Buyeo”, görünüşe göre başlangıçta Goguryeo veya baskent atıftadir.

M.Ö. 37’de, Jumong Goguryeo’un ilk kralı oldu. Jumong, Okjeon'u fethetmek için gitti, Dongye ve Haengin Gojoseon ’un bazı eski toprakları kazanıldı.

Saldırı Altında

[align=justify]Doğu Han’ın sonunda, Gongsun Du, Liaodong'da Çinli bir diktatör, kuzeyde Xianbei ve doğuda Goguryeo'yu karşılaması için Buyeo'yu destekledi. Gongsun ailesini yok ettikten sonra, Wei Krallığı, Goguryeo'ya saldırması için Wuqiu Jian'ı yolladı. Xuantu kumandanlığının yöneticisi tarafindan götürülen üçüncü seferi kuvvetin bir ekibi, Buyeo tarafindan karşılandı. Çin Krallığı için ayrıntılı bilgi getirdi. Bundan sonra, Buyeo, büyük güçlerin arasında parçalandı ve Çin'e kuzey göçebe insanların hareketinin dalgaları esnasında mahvedildi. 285'te Xianbei'nin Murong Hui liderligindeki Murong kabilesi, Buyeo'yu istila etti, Kral Uiryeo'yu (依慮) intihara iterek, Okjeo'ya hükümdarlığın yerleşmesi için zorladı. Jin Hanedanı ile olan dostane iliskileri dikkate alındığında, İmparator Wu Buyeo’yu canlandırmak için Kral Uira’ya (依罗) yardımcı oldu.

347’den önce bir ara, Goguryeo saldırısı daha fazla gerilemeye neden oldu. Harbin yakınındaki kalenin kaybedilmesiyle, Buyeo, güneybatı Nong 'an’a dogru hareket etti. 347 civarında, Buyeo Murong Huang Eski Yan tarafından saldırıya uğradı ve Kral Hyeon (玄) yakalandı.

Yıkılışı

Bir kalıntı etrafında oyalandığı için Buyeo Harbin Goguryeo’nun etkisi altında görünmekteydi. 457’de, Buyeo birkaç kere Northern Wei’ye haraç ödemiş fakat Goguryeo tarafından kontrol edilmiş gibi görünmekteydi. 494’de Goguryeo ve Buyeo yükselen Wulji (Mohe, 勿吉, 물길) tarafından saldırı altındaydı ve Buyeo Goguryeo’nun hükümdarlığına taşındı.

Kültürü

[align=justify]Buyeo isgal ettiği Manchuria’nın büyük düzlüklerine tarım yaptı. Görgü ve gelenekleri çoğunlukla Sanguo Zhi’ne (Chroniclesin Üç Kralligi) kaydedildi. Onlar daha önce, karmaşık sosyal bir yapıyı sürdürmekteydi ve hayvanlardan sonra memur olarak adlandırdı.

Dili

Buyeo lisanları, Buyeo, Goguryeo'nun lisanları, ve Japonic lisanlarıyla Baekje'yi anlatacak olan ve imkan dahilinde bir arada kuramsal Altaic ailesinin altında bir aile olarak onları yerleştirecek olan kuramsal bir lisan ailesidir. Ancak, dogrulanamamış ve ispatlanamamış varsayımdı.

Buyeo kendi lisanı, sözcüklerin küçük bir sayısının dışında bilinmeyendir fakat Gojoseon , Goguryeo ve dogu Okjeo'nun lisanlarına benzer olmayı düşündü.

Mirası

1930'larda, Çinli tarihçi Jin Yufu, Mançurya ve Kuzey Kore halkı için, Buyeo, Goguryeo ve Baekje krallıklarindan, mevcut Kore milletine doğrusal model geliştirdi. Daha sonra tarihçiler Kuzeydogu Çin'i, bu etkili modelin üzerinde inşa ettiler.

Üç Kore krallığının ikisi olan Goguryeo ve Baekje, kendilerini Buyeo'nun varisleri olarak düşündü. Baekje'nin kurucusu olan Kral Onjo, Goguryeo kurucusu Kral Dongmyeongseong’nun oğlu olduğu söylenir. Baekje resmen, 538'de Nambuyeo'ya (남부여, 南夫餘 "Güney Buyeo") ismini degiştirdi.

English

Buyeo or Puyŏ (Korean pronunciation: [pujʌ]), Fuyu in Chinese, was an ancient Korean kingdom located from today's Manchuria to northern North Korea, from around the 2nd century BC to 494. Its remnants were absorbed by the neighboring and brotherhood kingdom of Goguryeo in 494. Both Goguryeo and Baekje, two of the Three Kingdoms of Korea, considered themselves its successor nation.

Although records are sparse and contradictory, it is speculated that in 86 BCE, Dongbuyeo (East Buyeo) branched out, after which the original Buyeo is sometimes referred to as Bukbuyeo (North Buyeo). Jolbon Buyeo was a continuation of Bukbuyeo under a changed state name. In 538, long after the fall of Buyeo, Baekje renamed itself Nambuyeo (South Buyeo).

"Buyeo" may also refer to a Baekje surname or Buyeo County in South Korea.

HISTORY

Origins

The founder of Buyeo kingdom was probably Dongmyeong, having no relations with Jumong who founded Goguryeo. After its foundation, Hae Mosu (解慕漱:the son of heaven) brought the royal court to his new palace, and they proclaimed him King. Hae Mosu called his new kingdom "Buyeo" to show that he was the true successor to the Kings of Buyeo.

Jumong is described as the son of Hae Mosu and Yuhwa (柳花), who was a daughter of the Habaek (河伯).

Dongbuyeo

According to the Samguk Sagi and other accounts, the kingdom of Dongbuyeo (86 BCE - 22 CE) branched out to the east of Bukbuyeo, near the land of Okjeo. Bukbuyeo's King died, and his brother Hae Buru succeeded him and became the king of Bukbuyeo.

Hae Buru found a golden frog-like child under a large rock. Hae Buru named the child Geumwa, meaning golden frog, and later made him crown prince.

Geumwa became king after Hae Buru's death. Geumwa met Yuhwa, the daughter of Habaek, and brought her back to his palace. She was said to have been impregnated by sunlight and to have laid a golden egg. Geumwa made many attempts to destroy the egg, but failed, and returned the egg to Yuhwa. From the egg hatched Jumong, who later founded the kingdom of Goguryeo. Jumong later fled to Jolbon Buyeo after numerous assassination attempts by the seven sons of King Geumwa.

Geumwa's eldest son Daeso became the next king. Daeso attacked Goguryeo during the reign of its second King Yuri. Goguryeo's third king Daemusin attacked Dongbuyeo and killed Daeso. After internal strife, Dongbuyeo fell, and its territory was absorbed into Goguryeo.

Contrarily, Gwanggaeto stele mentioned Dongbuyeo as a vassal state of Goguryeo, even long after its destruction. Since the chronology is inconsistent with the Samguk Sagi, the Dongbuyeo mentioned in the stele is widely speculated by historians to have been a revival movement of Dongbuyeo, formed around 285.

Jolbon Buyeo

Many historical records name a “Jolbon Buyeo” (卒本夫餘, 졸본부여), apparently referring to the incipient Goguryeo or its capital city.

In 37 BCE, Jumong became the first king of Goguryeo. Jumong went on to conquer Okjeo, Dongye, and Haengin, regaining some of Gojoseon's former territory.

Under attack

At the end of Eastern Han, Gongsun Du, a Chinese warlord in Liaodong, supported Buyeo to counter Xianbei in the north and Goguryeo in the east. After destroying the Gongsun family, the Kingdom of Wei sent Wuqiu Jian to attack Goguryeo. A squad of the third expeditionary force led by the Governor of the Xuantu commandery was welcomed by Buyeo. It brought detailed information of the kingdom to China.

After that, Buyeo was torn between big powers, and ravaged during the waves of movement of northern nomadic peoples into China. In 285 the Murong tribe of the Xianbei, led by Murong Hui, invaded Buyeo, pushing King Uiryeo (依慮) to suicide, and forcing the relocation of the court to Okjeo. Considering its friendly relationship with Jin Dynasty, Emperor Wu helped King Uira (依羅) revive Buyeo.

Goguryeo's attack sometime before 347 caused further decline. Having lost its stronghold near Harbin, Buyeo moved southwestward to Nong'an. Around 347, Buyeo was attacked by Murong Huang of the Former Yan, and King Hyeon (玄) was captured.

Fall

A remnant of Buyeo seems to have lingered around Harbin under the influence of Goguryeo. Buyeo paid tribute once to Northern Wei in 457, but otherwise seems to have been controlled by Goguryeo. Goguryeo and Buyeo were under attack by the rising Wuji (Mohe, 勿吉, 물길) in 494 and the Buyeo court moved into Goguryeo.

Culture

The Buyeo were agricultural people who occupied the vastest plain in Manchuria. Their manners and customs were mostly recorded in Sanguo Zhi (Chronicles of the Three Kingdoms). They already maintained a complex social structure and named official titled after animals.

Language

The Buyeo (Puyŏ, Fuyu) languages are a hypothetical language family that would relate the languages of Buyeo, Goguryeo, and Baekje with the Japonic languages, and possibly place them together as a family under the hypothetical Altaic family. However, the hypothetical is unverified and thought unproven.

The Buyeo language itself is unknown except for a small number of words, but thought to have been similar to languages of Gojoseon, Goguryeo and East Okjeo.

Legacy

In the 1930s, Chinese historian Jin Yufu developed a linear model of descent for the people of Manchuria and northern Korea, from the kingdoms of Buyeo, Goguryeo, and Baekje, to the present Korean nationality. Later historians of Northeast China built upon this influential model.

Goguryeo and Baekje, two of the Three Kingdoms of Korea, considered themselves successors of Buyeo. King Onjo, the founder of Baekje, is said to have been a son of King Dongmyeongseong, founder of Goguryeo. Baekje officially changed its name to Nambuyeo (남부여, 南夫餘 "South Buyeo") in 538.

Kaynak / Source

Çeviri: rmmbr
"Dostoyevski vahşi batıda yaşasaydı, çok şey bildiği için onu hemen temizlerlerdi."
Alıntı
#2
Buyeo'yu Efsane Prens dizisinde epeyce duyduk. Smile Tanitim için tesekkürler canim. Smile
Alıntı
#3
Adini hemen tanidim Efsane Prens dizisinden. Biggrin Tanitim için çok tesekkürler. Smile Alkis
Alıntı
#4
Çok ilgimi çeken tarihi bir konu... Tanitim için tesekkür ederiz. Alkis Alkis
''Biri seni severse sen olduğun için seviyordur...
Eğer seni değiştirmek isterse bu aşk değildir, yalnız anlaşmadır...''


[spoiler]

Son göz ağrım Yosu'm

mavisülün

"turkgirl_tr'm", my soulmate I love you
[/spoiler]
Alıntı
#5
Efsane Prens'te çok detayli anlatiliyor... Bilgiler için tesekkürler.
Alıntı
#6
Buyeo sanırım en az saltanat süren bir hanedanlıkmış. Teşekkürler.
BLACK PINK ♥ TWICE ♥ A PINK ♥ EXID

K-POP
BTOB ♥ EXO ♥ BTS ♥ SUPER JUNIOR ♥ SS501 ♥ HIGHLIGHT ♥ B1A4 ♥ VIXX ♥ JYJ
LEE CHANGSUB
Alıntı
#7
Teşekkürler, çok kapsamlı ve emek isteyen bir çeviri. Onay
Korea- Fans
Alıntı
#8
Mançurya tarihinin antik denilebilecek, Goguryeo kültürünü, Gojoseon ile birlikte derinden etkileyen Buyeo Krallığı. Konu için teşekkürler. Smile
[Resim: ca6zc.gif]
Alıntı
#9
Çeviri, paylaşım ve emeği için "rmmbr" nickli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.
Alıntı
#10
Konu ve düzenleme için teşekkür ederiz. Smile
#소고했어요 #종현아
#RIP
1990 - ∞
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi

Korea-fans.com Hakkında

Lorem ipsum

              Quick Links

              User Links

              Advertise