Korea-Fans.com - KOREA & TURKEY FRIENDSHIP FORUM

Tam Versiyon: How's Life in Korea?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Sayfa: 1 2
How's Life in Korea?
Kore'de Hayat Nasıl?

[Resim: njlpP5.jpg]

Kore, Better Life Index'in bazı ölçümlerinde iyi bir performans gösteriyor. Kore, sivil katılım, eğitim ve beceri, kişisel güvenlik, iş ve kazanç alanlarında ortalamanın üzerinde, ancak gelir ve servet, öznel refah, çevre kalitesi, sağlık durumu, sosyal bağlantılar ve iş-yaşam dengesi alanlarında ortalamanın altındadır.

-OECD: Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
Para, mutluluğu satın alamasa da daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak için önemli bir araçtır. Kore'de, kişi başına ortalama net arıtılabilir harcanabilir ev geliri yılda 19 372 ABD doları olup, OECD ortalaması olan 29 016 ABD dolarının altındadır. En zengin ve en yoksul arasında önemli bir fark var - nüfusun en üst düzey %20'si, alt düzeydeki %20'sinin yaklaşık altı katı kadar kazanmaktadır.

Kore'de istihdam açısından, 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin %65'i ücretli bir işe sahiptir ve OECD istihdam ortalamasının %66'nın biraz altındadır. Ücretli çalışanların yaklaşık %76'sı erkek, %55'i de kadın.

İyi bir eğitim ve beceri, iş bulmak için en önemli şartlardır. Kore'de, 25-64 yaşlarındaki yetişkinlerin %85'i orta öğretim mezunudur ve bu rakam OECD ortalamasının %76'sından yüksektir. Erkeklerin %89'u lise düzeyini başarıyla tamamlarken bu oran kadınlarda %81'dir. Kore, eğitim sisteminin kalitesi açısından en iyi performans gösteren ülkedir. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı'nda (PISA) okuma yazma, matematik ve fen okumada ortalama öğrenci başarısı 542 puandır. Bu puanlar, OECD'nin ortalaması 497'den oldukça yüksektir ve Kore, öğrencilerin yetenekleri bakımından en güçlü OECD ülkesidir. Kore'de ortalama olarak kızlar erkeklerden 1 puan daha iyi performans gösterdi.

Sağlık açısından, Kore'de doğanların yaşam süresi beklentisi 82 yıl olup, 80 yıl olan OECD ortalamasından iki yıl daha yüksektir. Kadınlarda yaşam beklentisi 85, erkekler için 79 yıldır. Kore, su kalitesinde OECD ortalamasına göre yüksek performans sergilemektedir; insanların %78'i, OECD'nin %81'lik ortalamasına kıyasla suyun kalitesinden memnun olduklarını söylemektedir.

Kamusal alana ilişkin olarak, Kore'de ılımlı bir topluluk duygusu ve yüksek düzeyde sivil katılım var. İnsanların %76'sı, ihtiyaç duydukları zaman güvenebilecek birini tanıdıklarına inanıyor. Bu oran %88 olan OECD ortalamasının altındadır ve OECD'nin en düşük rakamlarından biridir. Son seçimlerdeki seçmen sayısı oranı %76'ydı ve bu rakam %68 olan OECD ortalamasından daha yüksektir. Sosyal ve ekonomik statüler oylama oranlarını etkiliyor; Nüfusun en üst düzey %20'sinde seçmen katılımının yaklaşık %100, alt düzeydeki %20'si için ise bu oranın %71 olduğu tahmin edilmektedir.

Genel olarak Koreliler, hayatlarından OECD ortalamasından biraz daha az memnunlar. Yaşamdan duydukları genel memnuniyeti 0'dan 10'a kadar bir ölçekte değerlendirmeleri istendiğinde Koreliler 5,8 notunu verdi ve bu 6,5 olan OECD ortalamasından daha düşük.

Konut
Temel Bulgular

Tatmin edici konut koşullarında yaşamak, insanların hayatlarının en önemli şeylerinden biridir. Konut, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için gereklidir, ancak bu sadece dört duvar ve bir çatı meselesi değildir. Konut, insanın güvende hissettiği yerlerde uyumak ve dinlenmek için bir yer sunmalı; gizli ve kişisel alana sahip olmalıdır; ancak böyle bir yerde aile yaşayabilir. Bu unsurların hepsi bir evi, yuva yapmak için kullanılmaktadır. Konut masrafları, hanehalkı bütçesinden büyük bir paya sahiptir ve kira, gaz, elektrik, su, mobilya veya onarım gibi unsurları topladığınızda birçok birey ve aileye yönelik en büyük harcamalardır. Kore'de hane halkı ortalama olarak sabit harcanabilir gelirinin %16'sını başlarını bir çatı altında tutmak için harcıyor; bu rakam %21 olan OECD'deki ortalamanın en düşük seviyesidir.

Konut maliyetlerine ek olarak, kişi başına paylaşılan ortalama oda sayısı ve hanehalkının temel imkanlara sahip olup olmadıkları gibi yaşam koşullarını incelemek de önemlidir. Bir konuttaki oda sayısı, bölgede yaşayan kişilerin sayısına bölünerek, konut sakinlerinin kalabalık şartlar altında yaşayıp yaşamadığını gösterir. Kalabalık konutlar, içinde yaşayanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları, başkalarıyla olan ilişkiler ve çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Kore'de ortalama konutlar, kişi başına 1.4 oda içermektedir. Bu oran 1,8 olan OECD ortalamasından düşüktür. Temel imkanlar açısından, Kore'deki insanların %95.8'i klozetli konutlarda yaşamaktadır ve bu oran %97.9 olan OECD ortalamasından daha azdır.

Gelir
Temel Bulgular

Para, mutluluğu satın almayabilir ancak daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak ve böylece daha büyük refah kazanmak için önemli bir araçtır. Daha yüksek ekonomik varlık aynı zamanda kaliteli eğitim, sağlık ve konut erişimini artırabilir.

Hanehalkı sabit harcanabilir gelir, bir hane halkının her yıl vergiler ve transferlerden sonra kazandığı para miktarıdır. Bu miktar, eşya veya ev araç gereçleri için harcama yapmak için bir hanenin kullanabileceği parayı temsil eder. Kore'de, kişi başına düşen ortalama harcanabilir hane halkı sabit harcamaları, yıllık 19 372 ABD doları olup, 29 016 ABD doları olan OECD'nin ortalamasının altındadır.

Hanehalkı finansal varlığı, para veya banka hesaplarında tutulan paylar gibi bir hanenin mali değerinin toplam değeridir. Kore'de, kişi başı ortalama hanehalkı sabit finansal varlıkları, 84 547 dolar olan OECD ortalamasından düşüktür.

Meslekler
Temel Bulgular

Bir iş sahibi olmanın, gelir kaynağı sağlamak, toplumsal katılımı artırmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak, benlik saygısı oluşturmak ve becerileri geliştirmek de dahil olmak üzere birçok önemli faydaları vardır. Kore'de, 15 ila 64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusun %65'inin ücretli bir işi vardır. Bu rakam, OECD istihdam ortalaması olan %66'dan biraz düşüktür.

İşsizler şu anda çalışmıyorlar ancak aktif olarak çalışmak için iş aramaya hazır olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Uzun süreli işsizlik, refah ve benlik hissi üzerinde büyük bir olumsuz etki yapabilir ve beceri kaybına neden olabilir, bu da istihdam edilebilirliği azaltır. Kore'de bir yıl veya daha uzun süre işsiz kalmış işçi sınıfının yüzdesi şu anda %0.01'dir.

İstihdam ile birlikte gelen ücretler ve diğer maddi menfaatler, iş kalitesinin önemli bir unsurudur. Koreliler yılda ortalama 36.653 dolar kazanıyor.

İstihdam kalitesinin bir başka önemli faktörü, işsiz kalması durumunda beklenen kazanç kaybı açısından iş güvenliğidir. İşinizi kaybetme ihtimaliniz, ne zamandan beri işsiz kalma ihtimaliniz olduğuna göre devletten finansal yardım isteyebilirsiniz. İş kaybı riski yüksek işçiler, özellikle sosyal güvenlik ağı küçük olan ülkelerde daha savunmasızdır. Kore'de işçiler işsiz kaldıklarında %2,1 kazanç kaybıyla karşı karşıya gelir.

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

İş Dünyası

Korea Job World, Gyeonggi do şehrinde Seongnam-si kentinde bir iş merkezidir ve halka, özellikle gençlere kariyer rehberliği sağlamaktadır. Ziyaretçilere, çeşitli meslekleri ve kariyer fırsatlarını interaktif bir şekilde keşfetmek ve deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İnsanlara, muhtemel mesleki seçimleri ve beklentileri hakkında gerçekçi bir bakış açısı kazanmaları için yardımcı olmakta ve bireysel menfaatlere ve yeteneklere dayalı kariyer tavsiyesi vermektedir.

Ziyaretçiler üç ana salonda yönlendirilir: Dünya Salonu, İş Deneyimi Salonu ve Kariyer Tasarım Salonu. Dünya Salonu, tipik meslekler ve işteki eğilimleri ile ilgili imajlar ve açıklamalar sunar. İş Deneyimi Salonu (özellikle çocuklara ve gençlere yöneliktir) onları gerçekçi ortamlarda deneyimlemenizi sağlar. Son olarak, Kariyer Tasarım Salonu'nda ziyaretçiler, mesleki ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için animasyonlu bir test yapabilir ve daha sonra kariyerine yönelik tavsiyeler alabilirler. Korea Job World Ağustos 2012'de açıldı ve günümüzde yaklaşık 3000 ziyaretçi ağırlıyor.

Toplum
Temel Bulgular

İnsanlar toplumsal yaratıklardır. Bu nedenle başkalarıyla olan temasımızın sıklığı ve kişisel ilişkilerimizin kalitesi, refahımızın önemli belirleyicileri arasındadır.

Güçlü bir sosyal ağ, ya da toplum, iyi ve kötü zamanlarında duygusal destek sağlamanın yanı sıra iş, hizmet ve diğer maddi imkanları da sağlayabilir. Kore'de, insanların %76'sı ihtiyaç duyduğu bir zamanda güvenebilecek birini tanıdıklarına inanıyor ve bu oran %88 olan OECD ortalamasının en düşük oranlarından biridir.

Zayıf bir sosyal ağ, sınırlı ekonomik fırsatlara, insanlarla temas eksikliğine ve sonunda soyutlanma hissine neden olabilir. Sosyal açıdan soyutlanmış bireyler, katkıda bulunan bir üye olarak topluma entegre olmakta ve kişisel isteklerini yerine getirmekte zorluklarla karşı karşıyadır.

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Toplumun mahalle rejenerasyonuna dahil edilmesi

Kore'deki kentsel yenilenmeye yeni bir yaklaşım olan Mahalle Yenilenme Planı, yerel topluluğun katılımı ile zayıflayan şehirlerde (nüfus azalması, işsizlik, ağır işsiz işletmeler, kötü eğitim, yoksulluk, güvenlik ve sosyal dışlanma dahil olmak üzere) sıklıkla dikkat çekilen sosyo-ekonomik konulardan biridir. Bu, geçmişin fiziki gelişiminden kaçınmak ve toplum hayatının ve çevrenin kalitesini iyileştirmek için yenilenme projelerinin tasarımı, uygulanması ve izlenmesi de dahil olmak üzere her alanda toplumu ilgilendiriyor.

Rejenerasyon projelerinin başlangıç ve test aşaması için Jeonju ve Changwon şehirleri seçildi. Jeonju'da 952 hane ve 1.313 perakende mağazası, Changwon'da 1.059 hane ve 829 perakende mağazası bulunmaktadır. Şehirler, konut sakinlerinin eğitimine, yenilenme ve perakende işletmelerin yeniden canlandırılması için oluşturulan kapasitenin yanı sıra sürdürülebilir çevresel iyileştirmeler geliştirmeye öncelik verdiler. Projelerden elde edilen ön sonuçlar sakinlerden gelen olumlu tepkileri ve yerel idarenin güçlü taahhütünü ortaya çıkardı.

2017 yılına kadar tamamlanması planlanan projelerle kentsel yenilenme için on üç bölge seçildi. Planları oluşturmak için 200 milyon Kore Wonu, projeleri teşvik için 6-25 milyar Kore Wonuna kadar dört yıl boyunca kamu fonları kullanılarak yatırım yapılacak.

Eğitim
Temel Bulgular

İyi eğitimli ve iyi eğitilmiş bir ülke, bir ülkenin sosyal ve ekonomik refahı için şarttır. Eğitim, bireylerin toplumda ve ekonomide etkin bir şekilde yer alması için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlamada kilit rol oynamaktadır. İyi bir eğitime sahip olmak, iş bulma ve para kazanma olasılığını büyük ölçüde artırır. Koreliler, 5 ila 39 yaşlar arasında 17.5 yıllık eğitimden geçebilirler.

Ortaöğretimden mezun olmak, tüm ülkelerde giderek daha da önem kazanmaktadır, zira işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceriler daha fazla bilgi temelli hale gelmektedir. Bu nedenle, lise mezuniyet oranları, bir ülkenin öğrencilerinin, iş piyasasının asgari şartlarını sağlamaya hazırlanıp hazırlamadığının iyi bir göstergesidir. Kore'de, 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin %85'i orta öğrenimini tamamlamıştır.

OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA), öğrencilerin modern toplumlara tam katılım için gerekli olan bazı bilgi ve becerileri ne derece almış olduklarını değerlendirir. Araştırmalar, bu becerilerin okulda geçirilen yıl sayısından daha ekonomik ve sosyal refahın öngörücüleri olduğuna işaret ettiği için, 2012 yılında PISA, öğrencilerin okuma becerilerini, matematik becerilerini ve fen bilimlerindeki seviyelerini incelemeye odaklandı.

Kore, okuma yazma, matematik ve bilimleri dalında en iyi performans gösteren OECD ülkesidir ve ortalama öğrenci skoru 542'dir. En iyi performans gösteren okul sistemleri, tüm öğrencilere yüksek kaliteli eğitim sunmayı başarır.

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Kore'nin ekonomik büyümesinin merkezinde eğitim


Kore, eğitim seviyelerini kısa bir süre içinde yükseltme konusunda özellikle başarılı olmuştur. 1970'de işgücünün yaklaşık %67'si ilköğretim, %26'sı orta öğretim ve %6'sı üniversite eğitimi almıştı. 30 yılda Kore, evrensel bir ilk ve orta öğretime kavuştu ve 2010'da 25-34 yaş grubundaki en büyük orana sahip oldu. Bugün, neredeyse her 16-24 yaşındaki kişiler lise eğitimini tamamlamıştır.

Kore'nin 15 yaşındaki çocukları da OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) araştırmalarında yüksek performans gösteriyorlar. 2012 sürümünde Kore, okuma becerilerinde en çok performans gösteren beş ülke ve ekonomisi arasına girdi.

Kore'nin hızlı ekonomik büyümesi ve 1962 yılından bu yana eğitime yapılan güçlü vurgu, bu iyi sonuçların açıklanmasına yardımcı oluyor. Ülkenin eğitim ve öğretim üzerindeki önemi üretkenliği artırdı, ekonomik büyümeyi hızlandırmaya yardımcı oldu ve ülkeyi yüksek teknoloji ve ihracata dayalı ekonomi haline getirdi.

Çevre
Temel Bulgular

Açık hava kirliliği doğrudan insanların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir çevresel konudur. Ulusal ve uluslararası müdahalelere ve en önemli kirletici emisyonlardaki düşüşe rağmen kentsel hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri kötüleşmeye devam ediyor. Hava kirliliği 2050 yılına kadar erken ölüm oranının dünyadaki en büyük çevresel nedeni haline geldi. Kentsel alanlardaki hava kirliliği, çoğunlukla ulaşım ve küçük ölçekli odun ya da kömür yakmaktan kaynaklanan kısa süreli ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıklarından ve hafif göz iritasyonundan üst solunum yolu semptomlarına kadar bir dizi sağlık sorununa neden olmaktadır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar savunmasızdırlar.

PM2.5 -akciğerin en derin kısmına inhale edilecek kadar küçük partikül madde- insan sağlığına zarar verebileceği ve ömrünü kısaltabileceği için OECD ülkelerinde gözlemlendi. Kore'de PM2.5 seviyesi metreküp başına 29.1 mikrogramdır, OECD'deki en yüksek seviye, ortalama 14.05 mikrogram / metre küptür ve bu oran Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen yıllık 10 mikrogram / metreküp sınırına göre çok daha yüksektir.

Temiz suya erişim, insan refahının temelini oluşturur. Kore'de insanların %78'i su kalitesinden memnun olduğunu söylüyor; bu oran %81 olan OECD ortalamasından düşüktür.

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Düşük enerji tüketiminin teşvik edilmesi

Eko-Kilometre sistemi, gönüllü olarak elektrik, su ya da doğalgaz kullanmayı kesen hanelere ve kuruluşlara maddi teşvikler vererek, önceki iki yılda aylık kullanıma kıyasla en az %10 oranında kullanımı artırmıştır. Haneler ve işletmeler enerji tüketimlerini, üyelerin zaman içindeki tasarruflarını izlemelerine izin veren bir çevrimiçi platform aracılığıyla izleyebilirler. Enerji tasarrufu iyi olan üyeler, daha fazla enerji tasarrufuna yatırım yapmaya teşvik edilir. Örneğin, bir hanede, enerji tüketimi miktarı karbon emisyonlarına dönüştürülür. Hanehalkı emisyonlarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 veya daha fazla düşürürse, LED lambaları, enerji tasarruflu muslukları veya taşıma kartlarını satın almak için 50.000 milagre puanı (yaklaşık 50.000 Kore Wonu değerinde) kullanabilir. Programın 2009 yılında başlatılmasından bu yana, Seoul enerji tüketimi 122.000 ton petrol bedelini (TOE) düşürdü ve CO2 emisyonlarını 355.000 ton azalttı. Enerji tüketimini azaltmış binaların oranı 2012 yılında %56,5'e yükselmeye devam etti. Üyelik 1 milyonu aştı ve kullanıcıların %10'undan fazlası enerji tüketimini azaltmak için teşvik puanları aldı.

Vatandaş Katılımı
Temel Bulgular

Hükumete olan güven, sosyal uyum ve halkın refahı için çok önemlidir. Yüksek seçmen katılımı, vatandaşların siyasi sürece katılımının bir ölçüsüdür. Son seçimlerde Kore'deki seçmen katılım oranı, kayıtlı olanların %76'sıydı.

Tüm OECD ülkelerinde oy kullanma hakkı evrensel olsa da, herkes bu hakka sahip değildir. Çoğu OECD ülkesinde erkeklerin ve kadınların oy kullanma oranlarında çok az fark vardır.

Karar alma sürecinde daha geniş bir halk katılımı Hükumetin kamu kurumlarına olan güvenini sağlamak için önemlidir. Yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesinde halkın katılımı için başlatılan resmi süreç, insanların hayatlarını etkileyebilecek önemli konular üzerine, hükumet kararlarına katılım oranlarını ölçmenin bir yoludur. Kore'de, gelişmekte olan düzenlemelerdeki paydaşların katılım düzeyi 2.4'tür (0-4 arası bir ölçekte).

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Gençlerin politika üretimine katılımı

Kore hükumeti, gençleri merkezi ve yerel politika oluşturma sürecine sokmak ve çeşitli gençlik merkezlerini yönetmek için Genç Katılım Teşkilatlarını (YPO) oluşturmuştur. 1990'ların sonlarına kadar, Kore'deki gençlerin sadece korunması gerektiği düşünülmüş ve bu nedenle toplumsal meselelere pek katılamamışlardı. Artık gençler, onları etkileyen politikalar hakkında düşüncelerini ve ihtiyaçlarını özgürce ifade edebilir.

Genç Katılım Teşkilatı, Ulusal Gençlik Kongresi, Gençlik Yönlendirme Komitesi, Gençlik Katılımı Komitesi ve Değişim Topluluk Programından oluşur. 2014 yılında Genç Katılım Teşkilatlarından yaklaşık 100.000 kişi yararlandı. Her yıl yaklaşık 10.000 genç, kendi perspektiflerinden farklı ve yaratıcı fikirler önermektedir. Yeni fikirler; Seul'deki gençlere yönelik "Yardım Çağrısı 120" sistem önerisi, Daegu'daki gençlik için Stratejik Planlama yapma önerisi. 2005-2013 yılları arasında yapılan bir değerlendirme, ulusal gençlik kongresinin merkezi hükumete toplam 357 politika projesi önerdiğini ve önerilen projelerin 316'sının (%88,5) dokuz yıl içinde kabul edildiğini göstermektedir.
Sağlık
Temel Bulgular

Çoğu OECD ülkesi, yaşam koşullarındaki iyileşmeler, halk sağlığı müdahaleleri ve tıbbi bakımdaki ilerleme sayesinde, son on yılda yaşam beklentisinde büyük kazançlar elde etmiştir. OECD ülkeleri arasında Kore, 1960 ve 2008 yılları arasında, yaşam sürecini 28 yıl arttırarak uzun ömürlü yaşam beklentisinde en büyük kazancı kaydetti ve OECD ülkeleri arasındaki ortalamayla bu boşluğu hızla kapattı. 1960 yılında, Kore'de yaşam süresi 16 yıldı. Bu süre şimdi 82 yıldır. Yaşam beklentisi genelde daha yüksek sağlık harcamaları ile ilişkilendirilir, ancak birçok faktör yaşam beklentisi üzerinde (yaşam standartları, yaşam biçimleri, eğitim ve çevresel faktörler gibi) bir etkiye sahiptir.

"Genel olarak sağlığınız nasıl?" diye sorduğumuzda Kore'deki insanların %35'i sağlıklı olduğu bildirildi. Bu oran, %69 olan OECD ortalamasından çok düşüktür. Değerlendirmeler, kültürel geçmişe ait faktörlerden etkilenebildiğinden, ülkeler arası karşılaştırmalar yaparken dikkatli olunmalıdır. Cinsiyet, yaş ve sosyal statü, bu sorunun cevabını etkileyebilir.

Yaşam Memnuniyeti
Temel Bulgular

Mutluluk, yaşam memnuniyeti, olumlu deneyimler ve duygular, olumsuz deneyimler ve duygu eksikliği açısından ölçülebilir. Bu tür önlemler, öznel olsa da, ülkeler arasındaki yaşam kalitesini karşılaştırmak için objektif verileri yararlı bir tamamlayıcıdır.

Yaşam memnuniyeti, insanların hayatlarını, mevcut duygularından ziyade bütün olarak nasıl değerlendirdiklerini ölçer. 0'dan 10'a kadar bir ölçekte hayat memnuniyetleri sorulduğunda Koreliler kendilerine 5.8 notunu verdiler. Bu oran 6.5 olan OECD ortalamasının altındadır.

Güvenlik
Temel bulgular

Kişisel güvenlik, bireylerin refahının temel unsurudur. Örneğin geceleri yalnız yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz? Kore'nin %68'i gece dışarıda yürürken kendileri güvende hissettiklerini söylüyor.

Erkeklerin saldırı ve şiddet kurbanı olma olasılığı daha yüksekken, kadınlar daha az güvenli olduklarını hissediyor.

-Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Yalnız kadınlara yardım

Yalnız yaşamayı tercih eden vatandaşların %53'ünü kadınlar oluşturduğu için Seul Büyükşehir Belediyesinin yalnız yaşayan kadınların hayatlarını desteklemek amaçlı önlem alması zorunlu hale geldi. Yalnız Kadın Girişimi, güvenli konut, eğitim programı, sağlık hizmetleri ve iş olanakları da dahil olmak üzere yalnız kadınlar için birçok hizmet sunmaktadır.

Seul Büyükşehir Belediyesi 2015 yılına kadar, sadece bekar kadınlar ve konut sözleşmeleriyle zorluk çeken kadınlara 'Tek Noktadan Emlak Hizmetleri' sunmak üzere, 2.000 adetlik kiralık stüdyo daire tedarik ediyor. Tıbbi hizmetler ve kadın kliniğinin yanı sıra İnsansız Teslimat Sistemi ve hırsızlığı önleyen pencere imkanı sunuyorlar. İstihdam umutlarını artırmaya yönelik, iyi iş olanakları sağlamak için bekar kadınlara staj eğitimi sunuyorlar.

Şuana kadar 2.000 bekar kadın evlerini daha güvenli bir konut ortamına taşıdı. Buna ek olarak, 2015 yılına kadar 100.000 kadının şiddet önleme programından yararlanması bekleniyor ve 700 kadın zaten sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.


İş-Yaşam Dengesi
Temel Bulgular


İş ve yaşam arasında uygun bir denge bulmak, tüm çalışanlar, özellikle de çalışan ebeveynler için bir mücadeledir. İş, aile taahhütleri ve kişisel yaşamı başarıyla birleştirme yeteneği, bir hanedeki tüm üyelerin refahı için önemlidir. Hükumetler, ebeveynlerin iş ve ev yaşamı arasında daha iyi bir denge kurmalarını kolaylaştıran, destekleyici ve esnek çalışma uygulamalarını teşvik ederek, konunun ele alınmasına yardımcı olabilirler. Kore'de uzun saatler çalışanların oranı, %13 olan OECD ortalamasından fazladır.

İnsanlar ne kadar çok çalışırsa, başkaları ile vakit geçirmek, boş zaman faaliyetleri, yeme veya uyku gibi diğer etkinliklere daha az zaman ayırmak zorunda kalırlar. Boş zamanların miktarı ve kalitesi, insanların genel refahı için önemlidir ve ek olarak fiziksel ve zihinsel sağlıklarına yararlı olur. Kore'de tam zamanlı çalışanların %61'i ortalama 14.7 saat kişisel bakıma (yemek, uyku gibi.) ve eğlenceye (arkadaşları ve aileleriyle sosyalleşme, hobi, oyunlar, bilgisayar ve televizyon gibi.) vakit ayırmaktadırlar.

Daha İyi Yaşam İçin Daha İyi Politikalar

Çok az sayıda bebek ve çok az kadın istihdamı

Kadın başına 1.2 çocuklukla, Kore'nin 2013'teki toplam doğurganlık oranı OECD içindeki en düşük oranlar arasındaydı. Doğurganlık oranındaki düşüş esas olarak daha az çocuk sahibi olan evli kadınlar ve bekar kadın sayısındaki artışla açıklanmaktadır. Kore'de üç veya daha fazla çocuğu olan aileler nadir görülmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, daha eğitimli, kariyer sahibi ve şehirlerde yaşayan Koreli kadınlar evliliği ve çocuk doğurmayı ertelemektedir. Düşük doğurganlık oranına ek olarak, 2014 yılında kadın istihdam oranı da %55,1 olarak düşüktür. Kore, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek ve doğurganlık oranlarını artırmak yönünde ikili bir mücadeleye sahiptir. Kore'nin işyeri uygulamaları (uzun çalışma saatleri, işten sonra sosyalizm, az izin) ailelerin iş ve aile yaşamını birleştirilmesini zorlaştırıyor. Koreli gençler eğitimlerindeki yüksek yatırımlardan sonra, çocuk sahibi olmadan, düzenli kariyerlerini kurmak istiyorlar. Bununla birlikte, işlerini çocuklarıyla ilgilenmek için bırakan Koreli kadınlar işine geri dönmek istediklerinde, çoğu kez düşük ücretli, yarı zamanlı ve geçici olan düzensiz işlere girmek zorunda kalırlar. Anneler, imkanları olsa düşük kaliteli işlere geri dönmek yerine evlerinde oturmayı tercih edecekler. Sonuç olarak, çalışma çağındaki nüfus yaşlanmaya başladığında, Kore'nin istihdamda daha fazla kadına ihtiyacı olduğu bir dönemde çok az sayıda bebek ve çok az kadın istihdamı yaşanmaktadır.

Kadınların eğitim düzeyi artık erkeklerinkini geçtiğinde ve iş piyasasında öngörülen azalmalar yaşandığında Kore ekonomisinin, ekonomik gücünü devam ettirmesi için insan sermayesine yaptığı yatırımı daha etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. Özellikle çocuk bakım desteğiyle ilgili aile yardımına yönelik kamu harcamaları giderek artmaktadır ancak toplam doğurganlık oranı üzerindeki etkisi bugüne kadar sınırlı olmuştur. Aynı zamanda Koreli babalar, annelerin istihdamını kolaylaştırmak için ev işlerinde daha fazla yardımcı olmalıdır. Özetle, esnek çalışma saati düzenlemelerinde büyük bir rol oynayan işte harcanan fazla zaman için, cinsiyet ve ev statüsüne bakılmaksızın, işçilere performansa bağlı ücret ödenmesi Korelilerin, iş ve aile yaşamını daha iyi bir şekilde bağdaştırmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak
Çeviri: Yüsra JaeJoong
English
How's Life in Korea?


[Resim: njlpP5.jpg]

Korea performs well in some measures of well-being in the Better Life Index. Korea ranks above the average in civic engagement, education and skills, personal security, jobs and earnings, but below average in income and wealth, subjective well-being, environmental quality, health status, social connections, and work-life balance.

Money, while it cannot buy happiness, is an important means to achieving higher living standards. In Korea, the average household net-adjusted disposable income per capita is USD 19 372 a year, less than the OECD average of USD 29 016 a year. There is a considerable gap between the richest and poorest – the top 20% of the population earn nearly six times as much as the bottom 20%.

In terms of employment, 65% of people aged 15 to 64 in Korea have a paid job, slightly below the OECD employment average of 66%. Some 76% of men are in paid work, compared with 55% of women.

Good education and skills are important requisites for finding a job. In Korea, 85% of adults aged 25-64 have completed upper secondary education, higher than the OECD average of 76%. This is truer of men than women, as 89% of men have successfully completed high-school compared with 81% of women. Korea is a top-performing country in terms of the quality of its educational system. The average student scored 542 in reading literacy, maths and science in the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA). This score is considerably higher than the OECD average of 497 and Korea is the strongest OECD country in students' skills. On average in Korea, girls outperformed boys by 1 point, less than average OECD gender gap of 8 points.

In terms of health, life expectancy at birth in Korea is 82 years, two years higher than the OECD average of 80 years. Life expectancy for women is 85 years, compared with 79 for men. The level of atmospheric PM2.5 – tiny air pollutant particles small enough to enter and cause damage to the lungs – is 29.1 micrograms per cubic meter, the highest levelin the OECD where the average is 14.05 micrograms per cubic meter. Korea also performs below the OECD average in terms of water quality, as 78% of people say they are satisfied with the quality of their water, compared with an OECD average of 81%.

Concerning the public sphere, there is a moderate sense of community and high levels of civic participation in Korea, where 76% of people believe that they know someone they could rely on in time of need, less than the OECD average of 88%, and one of the lowest figures in the OECD. Voter turnout, a measure of citizens' participation in the political process, was 76% during recent elections; this figure is higher than the OECD average of 68%. Social and economic status can affect voting rates; voter turnout for the top 20% of the population is estimated at nearly 100% and for the bottom 20% it is an estimated 71%, a much larger difference than the OECD average gap of 13 percentage points, and points to shortcomings in the political mobilisation of the worst-off.

In general, Koreans are slightly less satisfied with their lives than the OECD average. When asked to rate their general satisfaction with life on a scale from 0 to 10, Koreans gave it a 5.8 grade, lower than the OECD average of 6.5.

Housing
Key Findings


Living in satisfactory housing conditions is one of the most important aspects of people's lives. Housing is essential to meet basic needs, such as shelter, but it is not just a question of four walls and a roof. Housing should offer a place to sleep and rest where people feel safe and have privacy and personal space; somewhere they can raise a family. All of these elements help make a house a home. And of course there is the question whether people can afford adequate housing.

Housing costs take up a large share of the household budget and represent the largest single expenditure for many individuals and families, by the time you add up elements such as rent, gas, electricity, water, furniture or repairs. In Korea, households on average spend 16% of their gross adjusted disposable income on keeping a roof over their heads, the lowest level in the OECD, where the average is 21%.

In addition to housing costs it is also important to examine living conditions, such as the average number of rooms shared per person and whether households have access to basic facilities. The number of rooms in a dwelling, divided by the number of persons living there, indicates whether residents are living in crowded conditions. Overcrowded housing may have a negative impact on physical and mental health, relations with others and children's development. In addition, dense living conditions are often a sign of inadequate water and sewage supply. In Korea, the average home contains 1.4 rooms per person, less than the OECD average of 1.8 rooms per person. In terms of basic facilities, 95.8% of people in Korea live in dwellings with private access to an indoor flushing toilet, less than the OECD average of 97.9%.

Income
Key Findings


While money may not buy happiness, it is an important means to achieving higher living standards and thus greater well-being. Higher economic wealth may also improve access to quality education, health care and housing.

Household net adjusted disposable income is the amount of money that a household earns each year after taxes and transfers. It represents the money available to a household for spending on goods or services. In Korea, the average household net adjusted disposable income per capita is USD 19 372 a year, lower than the OECD average of USD 29 016.

Household financial wealth is the total value of a household's financial worth, such as money or shares held in bank accounts. In Korea, the average household net financial wealth per capita is lower than the OECD average of USD 84 547. While the ideal measure of household wealth should also include non-financial assets (e.g. land and dwellings), such information is currently available for only a small number of OECD countries, and is not included here.

For more information on estimates and years of reference, see FAQ section and BLI database.

Jobs
Key Findings


Having a job brings many important benefits, including: providing a source of income, improving social inclusion, fulfilling one's own aspirations, building self-esteem and developing skills and competencies. In Korea, 65% of the working-age population aged 15 to 64 has a paid job. This figure is slightly lower than the OECD employment average of 66%.

Unemployed persons are defined as those who are not currently working but are willing to do so and actively searching for work. Long-term unemployment can have a large negative effect on feelings of well-being and self-worth and result in a loss of skills, further reducing employability. In Korea, the percentage of the labour force that has been unemployed for a year or longer is currently at 0.01%, the lowest rate in the OECD where the average long-term unemployment rate is 2.6%.

The wages and other monetary benefits that come with employment are an important aspect of job quality. Koreans earn USD 36 653 per year on average, less than the OECD average of USD 40 974.

Another essential factor of employment quality is job security, in terms of expected loss of earnings when someone becomes unemployed. This includes how likely you are to lose your job, how long you are likely to remain unemployed and how much financial assistance you can expect from government. Workers facing a high risk of job loss are more vulnerable, especially in countries with smaller social safety nets. In Korea, workers face an expected 2.1% loss of earnings if they become unemployed, lower than the OECD average of 6.3%.

-Better Policies for Better Lives

Job World

Korea Job World is a job centre in the city of Seongnam-si in Gyeonggi-do province, providing career guidance to the public, and young people in particular. It offers visitors a unique opportunity to explore and experience various occupations and career opportunities in an interactive way. It is designed to help people obtain a realistic view about possible professional choices and prospects, and to give career advice based on individual interests and aptitude.

Visitors are guided through three main halls: The World Hall, Job Experience Hall, and the Career Design Hall. The World Hall offers images and descriptions about typical occupations and their employment trends, while the Job Experience Hall (mainly aimed at children and youth) enables visitors to experience them in realistic settings. Finally, in the Career Design Hall visitors can perform an animated test to discover their occupational interests and aptitude, after which they are given career advice accordingly. Korea Job World was opened in August 2012 and now hosts around 3 000 visitors a day.
Community
Key Findings


Humans are social creatures. The frequency of our contact with others and the quality of our personal relationships are thus crucial determinants of our well-being.

A strong social network, or community, can provide emotional support during both good and bad times as well as provide access to jobs, services and other material opportunities. In Korea, 76% of people believe that they know someone they could rely on in a time of need, one of the lowest rates in the OECD where the average is 88%.

A weak social network can result in limited economic opportunities, a lack of contact with others, and eventually, feelings of isolation. Socially isolated individuals face difficulties integrating into society as a contributing member and fulfilling personal aspirations.

-Better Policies for Better Lives

Involving the community in neighbourhood regeneration

The Neighbourhood Regeneration Plan, a new approach to urban regeneration in Korea, addresses socio-economic issues often noted in declining cities (including population decrease, unemployment, sluggish local businesses, poor education, poverty, security and social exclusion) with the participation of the local community. It involves the community at all stages including the design, implementation and monitoring of regeneration projects to avoid the large-scale physical redevelopment of the past and to improve the quality of community life and the environment.

The cities of Jeonju and Changwon were selected for the initial and testing phase of the regeneration projects. The districts identified by the cities as decaying communities included 952 households and 1 313 retail stores in Jeonju; and 1 105 households and 829 retail shops in Changwon. The cities have prioritised the education of residents to build capacity for regeneration, and revitalisation of retail businesses, as well as sustainable environmental improvements. Preliminary results from the projects have elicited positive reactions from residents and strong commitment from local government.

Thirteen bellwether regions have been chosen for urban regeneration with projects due for completion by 2017. Up to Korean Won (KRW) 200 million for establishing the plans and KRW 6-25 billion for promoting the projects will be invested using public funds during the four years.

Education
Key Findings


A well-educated and well-trained population is essential for a country's social and economic well-being. Education plays a key role in providing individuals with the knowledge, skills and competences needed to participate effectively in society and in the economy. Having a good education greatly improves the likelihood of finding a job and earning enough money. Koreans can expect to go through 17.5 years of education between the ages of 5 and 39, in line with the OECD average.

Graduating from upper secondary education has become increasingly important in all countries, as the skills needed in the labour market are becoming more knowledge-based. High-school graduation rates therefore provide a good indication of whether a country is preparing its students to meet the minimum requirements of the job market. In Korea, 85% of adults aged 25-64 have completed upper secondary education, higher than the OECD average of 76%.

But graduation rates, while important, speak little to the quality of education received. The OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) reviews the extent to which students have acquired some of the knowledge and skills that are essential for full participation in modern societies. In 2012, PISA focused on examining students' reading ability, skills in maths and level in sciences, as research shows that these skills are more reliable predictors of economic and social well-being than the number of years spent in school.

Korea is the top-performing OECD country in reading literacy, maths and sciences with the average student scoring 542. The best-performing school systems manage to provide high-quality education to all students.


-Better Policies for Better Lives

Education at the heart of Korea's economic growth

Korea has been particularly successful in raising its education levels over a relatively short period of time. In 1970, about 67% of the labour force had a primary education, 26% had a secondary education, and about 6% had a university-level education. In three decades, Korea achieved universal primary and secondary education, and by 2010 Korea had the largest proportion of 25-34 year-olds with at least an upper secondary education among OECD countries. Today, nearly every 16-24 year-old has completed upper secondary education.

In addition, 68% of 25-34 year-olds in Korea have completed tertiary education – again, the largest proportion of adults in this age group, among OECD countries. Korea's 15-year-olds are also high performers in the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) surveys. In the 2012 edition, Korea ranked amongst the five highest-performing countries and economies in reading skills.

Korea's rapid economic growth and strong emphasis on education since 1962 help to explain these good results. The country's emphasis on education and training boosted productivity and helped accelerate economic growth, turning the country into a high-tech and export-led economy.

Environment
Key Findings


Outdoor air pollution is one important environmental issue that directly affects the quality of people's lives. Despite national and international interventions and decreases in major pollutant emissions, the health impacts of urban air pollution continue to worsen, with air pollution set to become the top environmental cause of premature mortality globally by 2050. Air pollution in urban centres, often caused by transport and the use of small-scale burning of wood or coal, is linked to a range of health problems, from minor eye irritation to upper respiratory symptoms in the short-term and chronic respiratory diseases such as asthma, cardiovascular diseases and lung cancer in the long-term. Children and the elderly may be particularly vulnerable.

PM2.5 – tiny particulate matter small enough to be inhaled into the deepest part of the lung – is monitored in OECD countries because it can harm human health and reduce life expectancy. In Korea, PM2.5 levels are 29.1 micrograms per cubic meter, the highest level in the OECD, where the average is 14.05 micrograms per cubic meter and much higher than the annual guideline limit of 10 micrograms per cubic meter set by the World Health Organization.

Access to clean water is fundamental to human well-being. Despite significant progress in OECD countries in reducing water pollution, improvements in freshwater quality are not always easy to discern. In Korea, 78% of people say they are satisfied with water quality, lower than the OECD average of 81%.

-Better Policies for Better Lives

Encouraging low energy consumption

The Eco-Mileage system gives financial incentives to households and organisations who voluntarily cut back on electricity, water, or gas use per month by at least 10% compared to the monthly average of the previous two years. Households and businesses can monitor their energy consumption through an online platform that also allows members to track savings over time. Members with good energy-savings records are encouraged to invest in further energy reductions. For example, in the case of a household, the amount of energy consumption is converted into carbon emissions. If the household reduces emissions by 10% or more compared with the same period of the previous year, it receives 50 000 mileage points (worth around KRW 50 000), which can be used to buy LED lamps, energy-saving taps or transportation cards.

Since the launch of the programme in 2009, Seoul has reduced 122 000 tons of oil equivalent (TOE) of energy consumption and cut CO2 emissions by 355 000 tons. The proportion of buildings that have reduced energy consumption has continued to increase to 56.5% in 2012. Membership has surpassed 1 million, and more than 10% of users have received incentive points for their energy consumption reduction.

Civic Engagement
Key Findings


Trust in government is essential for social cohesion and well-being. High voter turnout is a measure of citizens' participation in the political process. In the most recent elections for which data are available, voter turnout in Korea was 76% of those registered. This figure is higher than the OECD average of 68%.

Even if the right to vote is universal in all OECD countries, not everyone exercises this right. There is little difference in the voting rates of men and women in most OECD countries.

Broader public engagement in the decision-making process is also important for holding the government to account and maintaining confidence in public institutions. The formal process for public engagement in developing laws and regulations is one way to measure the extent to which people can become involved in government decisions on key issues that affect their lives. In Korea, the level of stakeholder engagement in developing regulations is 2.4 (on a scale between 0 and 4), in line with the OECD average.

-Better Policies for Better Lives

Engaging youth in policymaking

The Korean government has created Youth Participation Organisations (YPOs) to engage young people in central and local policy making, and participate in managing various youth centres.

Until the late 1990s, young people in Korea had been regarded as simply to be protected, and thus could hardly participate in social issues. Now, young people can freely express their opinions and needs regarding policies that affect them.

YPOs consist of National Youth Congress, Youth Steering Committee, Youth Participation Committee, and Change Community Programme. In 2014 approximately 100 000 people had benefitted from the YPOs. Every year, some 10 000 young people propose diverse and creative ideas from their own perspectives. Their new ideas include a suggestion to create the "Help Call 120" system for the youth in Seoul, a proposal to make a basic-Plan for the Youth in Daegu, and calls for career experience programmes in youth facilities. An evaluation of 2005-2013 shows that the national youth congress proposed a total of 357 policy projects to the central government and 316 (88.5%) of the proposed projects were accepted over the nine years.
Health
Key Findings


Most OECD countries have enjoyed large gains in life expectancy over the past decades, thanks to improvements in living conditions, public health interventions and progress in medical care. Among OECD countries, Korea registered the greatest gain in life expectancy between 1960 and 2008, with an overall increase in longevity of 28 years, rapidly closing the gap with the average across OECD countries. In 1960, life expectancy in Korea was 16 years below the OECD average. It is now at 82 years, two years above the OECD average of 80 years. Higher life expectancy is generally associated with higher health care spending per person, although many other factors have an impact on life expectancy (such as living standards, lifestyles, education and environmental factors).

When asked "How is your health in general?" 35% of people in Korea reported to be in good health, much less than the OECD average of 69% and one of the lowest scores across the OECD. Caution is required in making cross-country comparisons as the assessment can be affected by factors as cultural background. Despite the subjective nature of this question, answers have been found to be a good predictor of people's future health care use. Gender, age and social status may affect answers to this question.

Life Satisfaction
Key Findings


Happiness or subjective well-being can be measured in terms of life satisfaction, the presence of positive experiences and feelings, and the absence of negative experiences and feelings. Such measures, while subjective, are a useful complement to objective data to compare the quality of life across countries.

Life satisfaction measures how people evaluate their life as a whole rather than their current feelings. When asked to rate their general satisfaction with life on a scale from 0 to 10, Koreans gave it a 5.8 grade, lower than the OECD average of 6.5.

Safety
Key Findings


Personal security is a core element for the well-being of individuals. Do you feel safe out walking, alone at night, for example? In Korea, about 68% of people say that they feel safe walking alone at night, in line with the OECD average.

The homicide rate (the number of murders per 100 000 inhabitants) is a more reliable measure of a country's safety level because, unlike other crimes, murders are usually always reported to the police. According to the latest OECD data, Korea's homicide rate is 1.1, lower than the OECD average of 4.1.

However, while men are at a greater risk of being victims of assault and violent crime, women report lower feelings of security than men. This has been explained by a greater fear of sexual attacks, the feeling they must also protect their children and their concern that they may be seen as partially responsible.

-Better Policies for Better Lives

Helping single women

With more citizens opting to live by themselves, and 53% of them being women, it became necessary for the Seoul Metropolitan Government (SMG) to introduce a measure aimed at supporting the lives of single women. The Initiative for Single Women includes many services for single women including: safe housing, an education programme, healthcare services, and job opportunities.

The SMG are supplying 2 000 units of rental studio apartments by 2015 that are exclusively for single women and providing 'One-Stop Real Estate Services' to women who have difficulty with their housing contracts. They are providing Unmanned Delivery Systems and installing anti-theft windows, as well as medical services onsite and a women’s clinic. To improve the employment prospects for single women, they are offering internships for single women to create decent job opportunities. Finally, the government is also supporting 100 communities, like the Seoul Med Co-op, for single women by 2015.

So far 2 000 single female households have now been able to move into a safer housing environment. In addition, 100 000 women have been expected to benefit from the violence prevention programme by 2015, and 700 women have already benefited from the healthcare services.

Work-Life Balance
Key Findings


Finding a suitable balance between work and life is a challenge for all workers, especially working parents. The ability to successfully combine work, family commitments and personal life is important for the well-being of all members in a household. Governments can help to address the issue by encouraging supportive and flexible working practices, making it easier for parents to strike a better balance between work and home life. In Korea, the share of employees working very long hours is more than the OECD average of 13%.

The more people work, the less time they have to spend on other activities, such as time with others, leisure activities, eating or sleeping. The amount and quality of leisure time is important for people's overall well-being, and can bring additional physical and mental health benefits. In Korea, full-time workers devote 61% of their day on average, or 14.7 hours, to personal care (eating, sleeping, etc.) and leisure (socialising with friends and family, hobbies, games, computer and television use, etc.) – close to the OECD average of 15 hours.

-Better Policies for Better Lives

Too few babies and too little female employment

At 1.2 children per woman, Korea's total fertility rate in 2013 was among the lowest in the OECD. The decline in the fertility rate is mainly explained by married women having fewer children – families with three or more children have become rare in Korea – and a rise in the number of single women. Simply put, Korean women who are more educated, have jobs, and live in cities are likely to put off marriage and having children.

In addition to the low fertility rate, the female employment rate was also low at 55.1% in 2014, below the OECD average of 57.9%. Korea has the dual challenge of promoting female labour market participation and increasing fertility rates. Korea's workplace practices (long working hours, socialising after work, little leave) make it difficult for parents to combine work and family life. After high private investments in education, many young Koreans first want to establish themselves in the regular employment before having children. However, once Korean women who have left the labour force to care for children, wish to return to work, they often end up in non-regular employment which is often low paid, part-time, and temporary. So if they can afford it, mothers will stay at home rather than return to a low-quality job. The result is too few babies and too little female employment, at a time when Korea needs more women in employment as its working age population is aging.

With female educational attainment levels now surpassing those of men, and with projected declines in the labour force, Korea's economy needs to make a more efficient use of its investment in human capital to keep its economic engine going. Public spending on family benefit, especially on childcare support, has been growing, but its effect on the total fertility rate has so far been limited. At the same time Korea's fathers should do more work at home to facilitate more women to be in employment. In sum, a reduced prevalence of the long-hours culture, a greater role for flexible working-time arrangements, and performance-related pay to workers regardless of sex or household status will help Koreans better reconcile work and family life.

Source
How's Life in Korea?
OECD Better Life Index
Translate: Yüsra YÜCEER

>>> https://www.facebook.com/groups/kgfatr/
Teşekkür ederiz. Smile
Paylaşımınız için teşekkür ederim.
Konu için çok teşekkürler senseim, emeğine sağlık. ♡
Sayfa: 1 2