Korea-Fans.com - KOREA & TURKEY FRIENDSHIP FORUM

Tam Versiyon: Storage Halls for the Tripitaka Koreana Woodblocks at Haein Temple (Joseon Period)
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

Storage Halls for the Tripitaka Koreana Woodblocks at Haeinsa Temple (Joseon Period)

[Resim: a2N1RR.jpg]


52.Ulusal Hazine
Gaya Dağı ortasında bulunan Haein Tapınağı, Silla (802) Kralı Aejang'un saltanatının üçüncü yılında kraliçenin iyileşmesi için Budaya olan minnettarlığını göstermek amacıyla inşa edilmiştir.

Burası 80.000 bloktan oluşan Tripitaka Koreana korunduğu için Budist Law Tapınağı olarakta tanınır. Goryeo Dönemde yazılan 80.000 blok Tripitaka'nın saklandığı Janggyeongpanjeon Salonu, Haein Tapınağının en eski salonudur.

Bu binanın ilk inşa edildiği tarih net olarak bilinmesede, Joseon Dönemi (1457) Kralı Sejo'nun üçüncü yılında yeniden genişletilerek inşa edilmiştir.

Kral Sungjong (1488) 19.yılında kraliyet ailesininde desteği ile yeniden inşa edilen bina Keşiş Hakjo tarafıdan ''Boandang'' olarak adlandırılmıştır.

Dağın ortasında bulunduğundan, Joseon'un 1592 Japon işgali esnasında zarar görmemiştir.

Bu yüzden eski halini ve tarzını korumayı başarabilmiştir.

Yapı, Gwanghaegun'un 14. yılında (1622) ve ,Kral Injo'nun ikinci yılında (1624) onarım görmüştür. Yan tarafına ve ön tarafına 15 ve 2 oda yan yana yapılmıştır.

Güney tarafındaki binaya Sudarajang, kuzeydekine de Beopbojeon denilir.

Batı ve doğuda olmak üzere 2 oda önde bir odada yanda iki kütüphanesi bulunmaktadır.

Burasının tamamı dikdörtgen şeklinde sıralanmıştır.

Burası çok sade bir yer olup sadece Tripitaka'nın muhafaza edildiği depo olarak kullanılır.

Havalandırma için her oda da pencere bulunmaktadır, kuzey ve güney de bulunanların boyutları farklıdır.

Odaların nemini ayarlayabilmek için toprak zeminin altına, karbonlaştırılmış dolgu, kireç taşı, tuz ve kum yerleştirilmiştir.

Binanın yerleşimi ve iç kısımdaki aydınlatmalı metal bloklar aydınlatma ve havalandırma olrak düşünülmüştür. Bilimsel ve akılcı tasarımı doğanın makul bir değerlendirmesiyle Tripitaka Koreana'nın iyi korunmasına ve fark edilmesine olanak sağlar.

15 yüzyıl esnasında inşa edilen Janggyeongpanjeon, dünyada Tripitaka'nın korunması için tek yerdir.

1995 yılının Aralık ayında UNESCO Dünya Mirasına eklenmiştir.
Çeviri: 07 semra

English

National Treasures 52

Haeinsa Temple, located in the middle of Mt. Gayasan, was built in the third year of King Aejang of Silla (802) to extend his gratitude to Buddha for healing the illness of his queen.

Since it preserves the Tripitaka Koreana consisting of over 80,000 blocks, it is called the Temple of the Buddhist Law. Janggyeongpanjeon Hall, keeping the Tripitaka of over 80,000 blocks made in the Goryeo period, is the oldest building in Haeinsa Temple.

Although it is not clear when the building was first built, it was expanded and reconstructed in the third year of King Sejo (1457) of the Joseon Dynasty.

It was recorded that Monk Hakjo called the building 'Boandang' after he rebuilt it with the support of the royal family in the 19th year of King Sungjong (1488).

It was not damaged during the Japanese invasion of Joseon in 1592 since it was located deep in the mountain.

Therefore, it was able to maintain its old form and shape.

The building was repaired in the 14th year of Gwanghaegun (1622) and the second year of King Injo (1624). Two buildings with 15 rooms in the front and 2 rooms in the side are placed side by side.

The building in the south is called Sudarajang and the building in the north is called Beopbojeon.

In the west and east, there is a small library of 2 rooms in the front and 1 room in the side.

As a whole, it is arranged in rectangular shape.

It avoids much of decorations so that it could function only as the storage to preserve the Tripitaka.

For the ventilation, the sizes of northern and southern windows are different, and there is window in each room.

Under the dirt floor, char core, calcium oxide, salt and sand are placed in order to adjust to the humidity.

Location of the building and displaying of the internal light metal blocks are also in consideration of lighting and ventilation. Its scientific and rational design with a due consideration of nature enables the Tripitaka Koreana to be well preserved and recognized.

Janggyeongpanjeon, built during in the 15 century, is the only place to preserve Tripitaka in the world.

It was added to the UNESCO world heritage list in December 1995.

Kaynak><Source
[Resim: 4bVGQY.jpg]
[Resim: pBNGAL.jpg]
07 semra'ya bu güzel sunum için teşekkür ederiz...Onay

>>> http://www.facebook.com/pages/korea-fans...2387364063
Çok hoş gözüküyor. Smile
Konu için teşekkürler abla. ^^
Emeğine sağlık. Opucuk
Eşlerine ne kadar da bağlılar. Sleepy
Bilgilendirme için teşekkür ederim, emeğine sağlık canım Opucuk
Teşekkür ederiz. Smile