Jeol-gi (Korea Traditional 24 Seasons)

Jeol-gi (Korea Traditional 24 Seasons)

Kore uzun zaman önce yalnızca bir tarım ülkesiydi ve ana ürünü pirinçti. Pirinç tarımı, ilkbaharda tahıl tanelerinin ekimiyle başlayıp, sonbaharda pirinçler hasat edilinceye kadar sıcak ve nemli yaz ayı boyunca devam eder. Bu nedenle pirinç yetiştiricileri, bu hayati ürünü korumak için ilkbahardan sonbahara kadar hava durumunu tahmin etmek zorundaydı. 1 yılı ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak böldüler ve her mevsimi bir başka 6 bölüme ayırdılar. Böylece Kore 24 mevsime (Jeol-gi) bölünmüş oldu. Bunların her biri havadaki değişiklikleri tahmin etme konusunda kendi açısından öneme sahip olup mevsimlik faaliyetlerle ilişkili çeşitli deyimlere yol açmıştır.

– İlkbahar –

Ipchun (4 Şubat)
Woosoo (19 Şubat)
Gyungchip (6 Mart)
Chunboon (21 Mart)
Chungmyung (5 Nisan)
Gokwoo (20 Nisan

– Yaz –

Ipha (6 Mayıs)
Soman (21 Mayıs)
Mangjong (6 Haziran)
Haji (22 Haziran)
Soseo (7 Temmuz)
Deseo (23 Temmuz)

– Sonbahar –

Ipchoo (8 Ağustos)
Cheoseo (23 Ağustos)
Baekro (8 Eylül)
Chooboon (23 Eylül)
Hanro (9 Ekim)
Sangang (24 Ekim)

– Kış –

Ipdong (8 Kasım)
Soseol (23 Kasım)
Daeseol (7 Aralık)
Dongji (22 Aralık)
Sohan (6 Ocak)
Daehan (20 Ocak)

Yukarıdaki tüm tarihler 2007 yılına dayanmaktadır.

Bunlar Kore’de mevsimlerin isimleri ve karakterleri, ancak çoğu Kore halkı bunun hakkında pek fazla şey bilmiyor. Ve bu günlerde sanayileşme nedeniyle gelenekler kayboluyor. Kore gibi farklı dört mevsimi olan sadece birkaç ülke var.

Çeviri: Yüsra JaeJoong

English

Korea was exclusively an agricultural country not so long ago, and the main crop was rice. Rice farming starts from spring when the grains are planted under cover and continues through the hot, wet summer, until the heavy heads of rice are harvested in the autumn. So, in order to take care of this vital crop throughout the year, our ancestors had to understand the weather from spring through autumn. They divided a year into spring, summer, autumn, and winter and each season into a further 6 divisions. This gave Korea 24 seasons (Jeol-gi) altogether. Each of these had its own significance in terms of predicting changes in the weather, and gave rise to various idioms associated with seasonal activities.

– Spring –

Ipchun (Feb. 4th)
Woosoo (Feb. 19th)
Gyungchip (Mar. 6th)
Chunboon (Mar. 21st)
Chungmyung (Apr. 5th)
Gokwoo (Apr. 20th)

– Summer –

Ipha (May 6th)
Soman (May 21st)
Mangjong (Jun. 6th)
Haji (Jun. 22nd)
Soseo (Jul. 7th)
Daeseo (Jul. 23rd)

– Autumn –

Ipchoo (Aug. 8th)
Cheoseo (Aug. 23rd)
Baekro (Sep. 8th)
Chooboon (Sep. 23rd)
Hanro (Oct. 9th)
Sangang (Oct. 24th)

– Winter –

Ipdong (Nov. 8th)
Soseol (Nov. 23rd)
Daeseol (Dec. 7th)
Dongji (Dec. 22nd)
Sohan (Jan. 6th)
Daehan (Jan. 20th)

All the dates above are based on the year of 2007.

These are the names and characters of seasons in Korea, but most Korean people do not know much about it. And these days our traditional customs are disappearing because of industrialization. There are only few countries which have distinct four seasons like Korea.

Korea Traditional 24 Seasons -Jeol-gi- (Autumn)

Korea Traditional 24 Seasons -Jeol-gi- (Autumn)

Sonbahar Mevsimleri

Ipchoo (8 Ağustos): Yaz bitiyor ve sonbahar başlıyor. Eskiler, bu tarihte kışa hazırlık için Kimchi yaparlardı.

Cheoseo (23 Ağustos): Bu tarihte gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok büyüktür.

Baekro (8 Eylül): Bu tarihte çiy damlaları ortaya çıkmaya başlıyor ve ev hanımları hasat başlamadan önce anne-babalarını görmek için evlerini ziyaret ediyorlar.

Chooboon (23 Eylül): Gece ve gündüz aynı uzunluktadır ve bu mevsimden itibaren gece günden uzun sürer.

Hanro (9 Ekim): Bu tarih, hasat mevsiminin geldiğini hatırlatır.

Sangang (24 Ekim): Geceleri sıcaklık dondurucu seviyelere düşer ve bu nedenle sabahları don olur.

Çeviri: Yüsra JaeJoong

English

Autumn Seasons

Ipchoo (Aug. 8th): Summer ends and the autumn starts, so our ancestors used to make Kimchi at this time, in preparation for the winter.

Cheoseo (Aug. 23rd): At this time the temperature difference between day and night becomes very large.

Baekro (Sep. 8th): Dewdrops start to appear, and housewives visit their original homes to see their parents, before the harvest begins.

Chooboon (Sep. 23rd): Day and night are the same length, and from this season the night becomes longer than the day.

Hanro (Oct. 9th): This date warns us that the harvest season is here.

Sangang (Oct. 24th): The temperature drops to freezing at night, so there is frost in the morning.

Korea Traditional 24 Seasons -Jeol-gi- (Summer)

Korea Traditional 24 Seasons -Jeol-gi- (Summer)

Yaz Mevsimleri

Ipha (6 Mayıs): Bu gün, çiftçilerin bitkilerin bakımıyla meşgul oldukları yazın başlangıcını simgeler.

Soman (21 Mayıs): Bu gün çiftçiler için en yoğun gün, çünkü küçük pirinç tohumlarını tarlalara ekmek zorundalar.

Mangjong (6 Haziran): Bu gün çiftçiler arpa tohumlarını eker.

Haji (22 Haziran): Bu başka bir gündönümü günüdür – yılın en uzun günü -. Eğer bugün yağmur yağmazsa, çiftçiler yağmur duası etmeleri için şaman çağırır.

Soseo (7 Temmuz): Bu başlık ‘küçük ısı’ anlamına gelir. Bu gün, yaklaşan sıcak havaları ve bu sezon çiftçilerin arpa hasadı yapmaları gerektiğini bildirir.

Daeseo (23 Temmuz): Bu, ‘büyük ısı’ anlamına gelir. Bu gün en sıcak mevsim ve yağışlı mevsimin (Jang-ma) başlangıcıdır.

Çeviri: Yüsra JaeJoong

English

Summer Seasons

Ipha (May 6th): This day symbolizes the beginning of summer, when farmers are busy taking care of their crops.

Soman (May 21st): This is the busiest day for farmers, since they have to plant the young rice shoots in the fields.

Mangjong (Jun. 6th): On this day farmers seed the barley crops.

Haji (Jun. 22nd): This is another solstice day – the longest day of the year. If it had not rained by this day, the ancestors used to call in shamans to pray for rain.

Soseo (Jul. 7th): This title means ‘small heat.’ This day foretells the coming hot weather, and farmers used to harvest barley in this season.

Daeseo (Jul. 23rd): This means ‘Big heat’. This is the hottest season, and the rainy season (Jang-ma) starts from this day.

Welcoming Spring With A Time-Honored Tradition

Eskiden Kalma Bir Gelenekle Bahara Hoşgeldin

Bahara hoşgeldin demek için, mart ayının 1’inde Seoul’un merkezindeki Jongno Bölgesinde bulunan Kore’nin ilk Konfüçyüsçü akademisi olan Sungkyunkwan’da Seokjeon Bahar Töreni düzenlendi.

Sungkyunkwan Seokjeon, ünlü bilgin Konfüçyüs bilgeleri adına yapılan dini bir tören olup, 85 Numaralı Ulusal Somut Olmayan Kültürel Varlık olarak adlandırılmıştır.

Seokjeon Konfuçyüs’ün (551 M.Ö. – 479 M.Ö.) yazıtlarına ve Munmyo denilen bir Konfüçyüsçü Tapınağında akademik bir alan olan Konfüçyüsçülüğü kuran bilgelerine saygılarını sunmak için düzenlenen bir törendir. Munmyo tapınağı Seoul’un merkezindeki Sungkyunkwan’da yer alır, bu tapınak bir Çince öğretmeni, bir politikacı ve bir filozof olan Konfüçyüs’e adanmıştır.

Bu tören Sungkyunkwan’da ve 234 Konfüçyüs Okulunda ilk ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere düzenlenir. 2017 yılı Konfüçyüs’ün doğumunun 2568. yılı olarak öne çıkmaktadır. Seoul’deki ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Marc Knapper törenin ev sahibi Choheongwan’ın rolünü üstlenmiştir.

Tören başlamadan törenin yapılacağı yere giden Knapper’a Sungkyunkwan’ın içerisinde yer alan Myeongnyundang’da katılımcılar tarafından törenin tanıtımı yapılmıştır.

Knapper törene katılıp, görevini ciddiyetle yerine getirmiştir. Knapper’a nasıl doğru bir şekilde diz çöküp eğileceği ve bir bardağın nasıl düzgün bir şekilde kaldırılacağı gibi nezaket kuralları öğretilmiştir. Bu duruş kolay olmasa da, hatasız şekilde töreni tamamlamıştır. Özellikle Daeseongjeon tapınağına saygın adımlar atmıştır.

Choheongwan bilgeler için kadeh kaldıran ilk ev sahibi olduğundan Seokjeon’da en önemli rolü o oynar. Joseon İmparatorluğu(1392-1910) döneminde, kral ve başbakan, Choheongwan rolünü üstlenmiştir. Japon sömürgeleşmesinin (1910-45) ortadan kalkmasıyla sekreter, başbakanlar, Millet Meclisi başkanı gibi toplum tarafından tanınan kişiler Choheongwan rolünü üstlenmişlerdir. Bu Knapper’ın törene böyle önemli bir sorumluluğu üstlenerek katılmasının nedenidir.

Törenden önce tütsü ve tören duaları Knapper’a ulaştırılmıştır. Törenin katılımcıları yerlerini almış ve tek seferde dört kez eğilerek selamlama yapmışlardır. Seokjeon başladığında, Choheongwan bir rehber aracılığıyla elini yıkaması ve dini törene başlaması için bilgilendirilmiştir.

Rehberin tavsiyesi üzerine ABD elçisi Konfüçyüs’ün atalardan kalma yazıtına yaklaştı ve yüzünü kuzeye dönerek diz çöktü. Bu sırada tören müziği çaldı ve büyük kutlamanın başladığını belirtmek için göstericiler dansa başladı. Choheongwan üç kez tütsü yaktı ve yazıta saygısını sundu. Daha sonra, tören ünlü Konfüçyüsçü bilginler Anja, Jeungja, Jasaja, ve Mencius’un yazıtlarıyla devam etti.

İlk tören bittikten sonra Choheongwan’ın kadeh kaldırması ve yazılı duaları sesli olarak okumasıyla ikinci tören başladı.

Seokjeon’da 39 bilge onurlandırılır. Konfüçyüs ve Mencius’un(372 M.Ö. – 289 M.Ö.), yanı sıra diğer nüfuslu Konfüçyüs bilginleri ve Konfüçyüs’ün 10 öğrencisi bu törene dahil edildi. Buna ek olarak

Goryeo(918-1392) ve Joeson İmparatorluğundan 18 Koreli Konfüçyüs bilgini de bu törende yer aldı. Yi Hwang(1501-70) ve Yi Yi(1536-84) gibi Joseon İmparatorluğundan önde gelen Konfüçyüsçü bilginler de törene dahil edilmiştir.

Seokjeon’nun kökeni Goguryeo İmparatorluğunun(37 M.Ö. – M.S. 668) kralı Sosurim’in dönemine kadar bilinmektedir. Konfüçyüsçülüğün başlangıcının dönemi net olarak bilinmese de Taehak olarak bilinen ilk eğitim kuruluşu o dönemde kurulmuştur, Seokjeon’unda o dönemlerde yapılmaya başlandığına inanılmaktadır.

Joseon İmparatorluğu’nun ilk kralı Kral Taejo’nun(1335-1408) hüküm sürdüğü yedi yıl içerisinde Sungkyunkwan aynı yerde inşa edilmiştir.

Konfüçyüs’ün yazıtlarının ve bilgelerinin bulunduğu Daeseongjeon’un yanı sıra ek binalarla birlikte bilginler için bir yer Myeongnyundang da yapılmıştır.

Seokjeon her yıl Sungkyunkwan’da düzenlenmektedir.

Çeviri: misakichan19

English

The Spring Seokjeon was held at Sungkyunkwan, Korea’s foremost Confucian academy, located in Jongno District, central Seoul on March 1 to welcome spring.

Sungkyunkwan Seokjeon, a ritual ceremony dedicated to the Confucian sages, is designated as the National Intangible Cultural Property No. 85.

Seokjeon is a ritual to pay respect to the tablets of Confucius (551 B.C. – 479 B.C.) and his sages who established Confucianism as an academic field at a Confucian Shrine called Munmyo. It is located at Sungkyunkwan, central Seoul, and is dedicated to Confucius – a Chinese teacher, politician and philosopher.

This ritual is held twice a year, in the spring and fall, at Sungkyunkwan, and 234 Confucian Schools. The year 2017 marks the 2568th anniversary of the birth of Confucius. Marc Knapper, the Charge d’Affaires at the U.S. Embassy in Seoul, played the role of Choheongwan, the host of the ritual.

Knapper, who arrived at the site before the ceremony, was given an introduction to the ritual ceremony by the participants at the Myeongnyundang inside Sungkyunkwan.

Knapper took part in the ceremony and treated the task very seriously. He was taught the courtesies, such as how to kneel and bow correctly, and how to properly raise a glass. It was not an easy posture, but he completed the ceremony without a hitch. He took especially dignified steps to the Daeseongjeon, a shrine.

The Choheongwan plays the most important role at the Seokjeon, as he is the first host to raise the glass to the sages. During the Joseon Dynasty (1392-1910), the king and the prime minister played the role of the Choheongwan. After the termination of Japanese colonization (1910-45), socially-recognized figures played the role of the Choheongwan, such as former secretaries, prime ministers, and the chairman of the National Assembly. This may be the reason why Knapper took part in the ceremony with great responsibility.

Prior to the event, incense and ritual prayers were delivered to Knapper. The participants of the ceremony took their place, and bowed four times at the same time. When the Seokjeon begun, the Choheongwan was informed by a guide to wash his hands and started the ritual.

Advised by his guide, the U.S. envoy approached the ancestral tablet of Confucius and kneeled facing north. At this moment, ritual music was playing and the performers started to dance to mark the beginning of the grand ceremony. The Choheongwan burned incense three times and paid his respects to the tablet. Then, the ritual continued on to the tablets of Anja, Jeungja, Jasaja, and Mencius, famous Confucian scholars, as well.

After the first ritual concluded, the second ceremony continued, where the Choheongwan raised a glass and read out the written prayers.

At Seokjeon, 39 sages are honored. As well as Confucius and Mencius (372 B.C. – 289 B.C.), and other influential Confucian scholars, ten disciples of Confucius are included in this ritual. Additionally, 18 Korean Confucian scholars from the Goryeo (918-1392) and Joseon Dynasty are also included in the ceremony. Prominent Confucian scholars from the Joseon Dynasty such as Yi Hwang (1501-70) and Yi Yi (1536-84) are also included.

Seokjeon’s origin can be traced back to around the time of King Sosurim of the Goguryeo Dynasty (37 B.C. – A.D. 668). The exact period when Confucianism was introduced is not clear, but the first education facility, known as Taehak, was established during that time and Seokjeon is believed to be practiced around this time as well.

Seven years into the reign of King Taejo (1335-1408), the first king of the Joseon Dynasty, Sungkyunkwan was built in the same spot.

Alongside Daeseongjeon, where the tablets of Confucius and the sages are held, Myeongnyundang, a place for the scholars as well as supplementary buildings are also located.

Seokjeon is practiced every year at Sungkyunkwan.

Black Day in Korea (블랙데이)

Black Day in Korea (블랙데이)

Kara Gün (Korece: 블랙데이), her yıl 14 Nisan’da kutlanan resmi olmayan bir tatildir. Güney Kore’de çoğunlukla yalnızlar tarafından kutlanır.
Bu gün Sevgililer Günü ve Beyaz Gün ile ayın 14’üncü gününde tatil olarak ilişkilidir. Bu günde, önceki iki günde hediye almamış insanlar bir araya gelir ve jajangmyeon yerler. Bu gün özellikle bekar insanlar içindir.

Kara Gün, Sevgililer Günü ve Beyaz Günün romantik yönünü oluşturmaktadır. Sevgililer Gününde kabul edilen çikolatalar erkeklerin popülaritesini simgelemekte değerlendirilir ve Beyaz Günde verilen çikolatalar sadece romantik amaçlarla kullanılmaktadır, Kara Gün insanlar üzerine özellikle de yalnızlara, ne tatil ne de hediye almış kimselere odaklanır.
Bu günde, hediye almamış yalnızlar her iki günde de siyah renkli yiyecekler, özellikle jajangmyeon üzerine derdini paylaşmak için siyah giyinerek bir araya gelir. Yemek sırasında çikolata hediyeleri ve samimi ilişkilerin eksikliklerinden yakınırlar.

isis

English

Black Day (Korean: 블랙데이) is an unofficial holiday observed on April 14 each year. It is mostly observed in South Korea by singles.
The day is associated with Valentine’s Day and White Day as a holiday on the 14th day of the month. On this day, people who did not receive gifts on the previous two days gather and eat jajangmyeon. This day is specifically for single people.

Black Day builds on the romantic aspect of Valentine’s Day and White Day. As the chocolates received on Valentine’s Day are interpreted to symbolize a man’s popularity and the chocolates given on White Day are used solely for romantic purposes, Black Day focuses on the people, especially singles, who did not receive any gifts on either of the holidays.
On the day, singles who have not received presents on both days gather wearing black to ‘commiserate’ over black-colored food, especially jajangmyeon. During the meal, they complain about their lack of intimate relationships and chocolate gifts.

White Day In South Korea (화이트데이)

White Day In South Korea (화이트데이)

White Day (화이트데이), Sevgililer Günü’nden bir ay sonra 14 Mart’ta kutlanan bir gündür. Bugün Japonya’da tatil günüdür ve Sevgililer Günü’ne çok benzer. Bunun yani sıra Güney Kore ve Tayvan’da da kutlanan bir gündür.

Koreliler için romantikliğin önemli bir günüdür.

“White Day” olarak adlandırılan 14 Mart’ta erkekler, önceki ayda onları hatırlayan bayanlara çikolatasız şeker alırlar (kızlar da erkeklere alıyor, karşılıklı olarak). Neticede ayni yerlerde Şubat’ta gördüğünüz tüm şekerleme türlerini göreceksiniz.

Eğer 20’li yaslarda bir bekarsanız ve 14 Şubat veya 14 Mart’ta hiçbir şey almadıysanız diğer bekarlarla ülkedeki restoranlarda siyah erişte (jjajangmyun 짜장면) yiyebilirsiniz.

Çeviri & Derleme: sunshine

English

White Day (화이트데이) is a holiday celebrated on March 14, one month after Valentine’s Day. In Japan this day is a widespread holiday, much like Valentine’s Day. It is also observed in South Korea and Taiwan.

White Day is an important day of romance in Korea.

March 14 is called White Day and is when men are expected to reciprocate with non-chocolate candy to the woman/women who remembered them the previous month. Consequently, you’ll see all kinds of candy offering in all of the same places as you saw chocolate in February.

If you are an unmarried 20-something and you didn’t receive anything on either 14 February or March, you can join other singles at Chinese restaurants around the country to eat black bean paste noodles (jjajangmyun 짜장면).

Valentine’s Day in Korea

Valentine’s Day in Korea

Kore’deki Sevgililer Günü, dünyanın başka yerlerindeki Sevgililer Günü’nden biraz farklıdır. Aslında Sevgililer Günü, Kore’de her ayın 14’ünde kutlanan 12 ‘aşk günleri’nden biridir. Bu günler çeşitli popüler (Beyaz Gün) ya da hüzünlü (Kara Gün), tuhaf (Sarılma Günü) ve her şeyin arasındadır. Büyük paraların hem harcandığı hem de hazırlandığı Sevgililer Günü ve Beyaz Gün diğer aşk günlerine karşın ticari ilgi alımda az değildir.

Dünyanın geri kalanında kapsamlı tatilden ziyade, Kore’de Sevgililer Günü’nde bayanlar baylara ilgi gösterisi olarak çikolata verirler. Geleneksel olarak, bu hediyeleri alan erkekler ertesi ay Beyaz Günde karşılığında bir hediye verecektir. Değişen son yıllarda satıcılar her iki günde de bayları ve bayanları hedeflemektedirler. Böylecede, bu gün, Birleşik Devletler gibi ülkelerde olduğu gibi genellikle gözlenen tatilden ziyade bir çift günüdür.

isis

English

Valentine’s Day in Korea is a bit different from Valentine’s Day elsewhere in world. In fact, Valentine’s Day is one of 12 “love days” celebrated on the 14th of every month in Korea. These days range from the popular (White Day) or depressing (Black Day), to the bizarre (Hug Day) and everything in between. Big money is both spent and made on Valentine’s and White Day, while the other love days receive little to no commercial attention.

Rather than the catch-all holiday it is in the rest of the world, on Valentine’s Day in Korea women give chocolate to men as a sign of affection. Traditionally, men that receive these gifts will give a gift in return the following month on White Day. This has been changing in recent years, as retailers have begun targeting Men and Women on both days. As such, the day is a couples day, rather than a generally observed holiday as it is in countries like the United States.

Tuho (투호)

Tuho (투호)

Oyun Kore’de Yılbaşı ve geleneksel Chuseok’da oynanır. Modern versiyonu genellikle basit bir teneke kutu ve kauçuk uçlu oklarla oynanır. Tuho aynı zamanda popüler bir içme oyunudur. Geri dönmeyen her ok için kaybeden veya bulseung (불승 / 不 承, lit. başarısız) bir içki almak zorunda kalır. Bahsi önlemek için, kaybedenler ceza olarak bir şarkı söylemesi tercih edilir. Oyunculardan teneke kutuyu hiç ıskalamayanlara hyeon (현, lit. bilge) denilirdi.
Tuho hem Çin’de hem Kore’de uzun geçmişe sahip bir oyundur. Zuo’nun açıklaması (左傳), milattan önce 389 yılında derlendi. Bu oyun milattan önce 530 yılında soylular tarafından oynanıyordu. Milattan önce birinci yüzyılda Büyük Tarihçinin Kayıtları (史記) bu oyundan parti oyunu olarak da söz eder. Zhou Hanedanında geçerli olan törenler olarak tanımlanan Klasik Törenler adlı kitap Çin’in Han Handanlığı süresince yeniden düzenlenmiştir (M.Ö. 202 – 220) ve oyunu açıklayan detaylı bir bölüme sahiptir. Rudolph’a göre (1950), daha sonraki düzenlemeler süresince oyuna yeni kurallar eklendi. Sayaç numarası oyun oynarken diz çökülen yere göre değişir. Her raund 4 okludur. Eğer oyun oda içinde oynanıyorsa 5, salondaysa 7, avludaysa 9 takım vardır. Oklar dut ağacı ya da kabuğu soyulmamış ünnaptan yapılır. Tuho, Eski Tang’ın Tarihi (舊唐書) ve 81. Sui Kitabı’nda anlatılan Gorguryeo Krallığı boyunca Kore yarımadasında oynandı. Bu oyun Prens Yangnyong’un prenseslerle, Joseon Kralı Hyeonjong’un Ana Kraliçe, Kraliçe, Büyük Prens, prens ve prenseslerle oynadığı gibi kraliyet aileleri dahil olmak üzere hem kadınlar hem erkekler tarafından oynandı.

Oynama Parçaları
POT (Vazo)
Batı Han Hanedanlığı’dan (M.Ö. 206 – 9 CE) günümüze kadar gelen en eski seramik saha olan pot, Jiyuan doğu Çin, şehrinde (济源, 济源) (Wen, 2003), 1969 yılında keşfedildi. Pot 13 cm yüksekliğinde bir boyna, 4 cmlik (aynı yerde) ağız çapına, 26,6 cm yüksekliğe sahip. Yenilik olarak ekstra ‘kulaklar’ en erken (Inokuchi, 2004) 3. yüzyıldan bugüne kadar görünür ve en geç (Rudolph, 1950) 8. yüzyıl. Nara, Japonya, Shōsōin Treasure House’da (Inokuchi, 2004) iki silindir ile bronz bir pot koleksiyonunda Daha sonra Song Hanedanlığı’nda yarım boy porselen vazo olduğu gibi, Güney Tang Hanedanlğı’nda sanat resimler: Cleveland Sanat Müzesi’nde (1.957,65 Katılım Numarası) bulunur. Kore’ye tuhonun yeniden girişi 12’inci yüzyılda, bu ‘kulaklı’ potların da bu zamanda tanıtıldığı son derece muhtemeldir.
Tuho potu Dösan Konfüçyüs Akademisi’nde (Dosanseowon, 도산 서원, 陶 山 书院) geleneksel olarak hevesli bir oyuncu (; 83 Lee ve Park, 2006) olan akademinin kurucusu Yi Hwang’a (1501-1570) ait olduğuna inanılır. O, kutsal bir emanet olarak kabul edilir ve böylece de Güney Kore’de 2005 yılına kadar Yi portresi ile birlikte mevcut 1000 Won banknotu çıktı. Bu Met Müzesi’nde “Devlet-Görevlileri Buluşması”nda, üç ayaklı standı ile tek büyük farklılıkları, pota oldukça benzer ve potun dar diplisi – Belki de ayakları ok fırlatma sırasında istikrar için gerekli idi?
Karmaşık üst kısmıyla tuho kabı muhtemelen günümüze kadar ulaşmış olan içine okların atıldığı 8 silindirli geleneksel bir kabın geldiği Çin’deki Ming ve Qing hanedanlıklarında ortaya çıkmıştır. Jones’un notlarına göre bu durumda vazolar, uzun tarihi boyunca mükemmel süsleme kalıntılarının yerine, alışılmışın dışında yoğun bir şekilde kısa tüpler ve figürlerle kaplanmıştır. Dosan Konfüçyüs Akademisi vazoları genellikle 20. yüzyıla kadar değişmeden gelen Kore vazolarından anlaşılacağı üzere Joseon dönemine tarihlenir.
OKLAR
1984’de Güney Çin’deki Yongzhou’da bir diğer Batı Han dönemi mezarı, içinde bambu oklar ve kulaksız bir tuho vazosuyla keşfedilmiştir. 6 cm’lik dairesel konik bir gövde ve 1.5-2 mm’lik çubukları kare bir kesit içinde çıkardılar. Günümüze ulaşan oklar ve Shōsōin Hazine Evi Vazosu Dosanseowon’daki kalıntılar arasında bulunmuştur. Shōsōin’daki okları yapan kkişi ağırlıkları incelenerek ortaya çıkarılmıştır.
Tuho ayrıca popüler bir içki oyunudur. kaçırılan her ok için, kaybeden kişi bir kadeh şarap alır. Dışarıda bahis ve kumarı önlemek için kaybedenler bunun yerine bir şarkı söylerler, atışlarını kaçırmayan kişiler hyeon diye çağrılır. İçseniz de içmeseniz de, yine de eğlenceli bir oyun. Bir deneyin!

Çeviri: puduhepa1307, BeaSungMi Esma, trenchtown

English

The game is a traditional diversion on Korean New Year’s Day and Chuseok. Modern versions are often played with a simple canister and rubber-tipped arrows.
Tuho was also a popular drinking game. For every arrow that missed the pot, the loser or bulseung (불승/不承, lit. no-success) had to take a drink. To prevent betting on the outcome, losers could opt to sing a song as a penalty instead. Players who did not miss the canister were called hyeon (현, lit. wise).
Tuho, or ‘Pitch-pot,’ (also Mandarin Chinese touhu, Japanese tōko/とうこ) is a game with a long history, both in China and Korea. The Commentary of Zuo (左傳), compiled before 389 BCE, mentioned a game of pitch-pot played by nobles in 530 BCE (Rudolph, 1950). The first century BCE Records of the Grand Historian (史記) also mentions the party game (ibid.). The Classic of Rites (禮記), that described rites in use in the Zhou Dynasty (ca. 1050-256 BCE) was later edited during the Han dynasty (202 BCE. – 220 CE) of China, and has a detailed chapter describing the game. According to Rudolph (1950), the rules below were inserted during the later revision.
The Classic of Rites appears to have then become the standard reference for playing the game (Rudolph, 1950, Lee and Park, 2006).
The earliest reference to tuho being played on the Korean peninsula is during the Gorguryeo Kingdom (37 BCE – 668 CE), where it is mentioned in the History of Old Tang (舊唐書) (Lee and Park, 2006) and the 81st Book of Sui (隋書)(Wen, 2003). It appears it fell out of fashion for a while, as King Yejong of Goryeo (r. 1105-1122 CE) received a tuho set from the Sung Emperor in 1116 CE and was curious about how it was played (Lee and Park, 2006). Soon the whims of fashion changed again and it was not until the Joseon Dynasty that it was promoted as a Confucian activity. This game was played by both women and men, including royalty such as Prince Yangnyong (양녕대군, 讓寧大君. 1394-1462) with the princesses, and King Hyeonjong of Joseon (현종, 顯宗. 1641-1674) with the Queen Mother, Queen, Grand Prince, princes and princesses (Lee and Park, 2006).

Playing Pieces
THE POT
The earliest extant ceramic pitch pot, from the Western Han Dynasty (206 BCE – 9 CE) was discovered in 1969, in the eastern Chinese city of Jiyuan (濟源, 济源)(Wen, 2003). It was 26.6 cm high, with a 13 cm high neck, and a mouth diameter of 4 cm (ibid.). The innovation of extra ‘ears’ that arrows could be tossed into, appears to date from the 3rd century at the earliest (Rudolph, 1950), and the 8th century at the latest (Inokuchi, 2004). The Shōsōin Treasure House of Nara, Japan, includes in its’ collection a bronze pot with two cylinders (Inokuchi, 2004), as does a later Song Dynasty half-sized porcelain vase at the Cleveland Museum of Art (Accession Number:1957.65), and images of Southern Tang dynasty artwork. As the re-introduction of tuho into Korea occurred in the 12th century, it is extremely likely that the ‘eared’ pots were also introduced at this time.
The tuho pot kept at the Dosan Confucian Academy (Dosanseowon, 도산서원, 陶山書院) traditionally is believed to have belonged to academy founder Yi Hwang (1501-1570), who was an avid player (Lee and Park, 2006; 83). The tuho pot kept at the Dosan Confucian Academy (Dosanseowon, 도산서원, 陶山書院) traditionally is believed to have belonged to academy founder Yi Hwang (1501-1570), who was an avid player (Lee and Park, 2006; 83). It is treated as a relic, and is so well known it appeared on the 1000 Won banknote in South Korea along with Yi’s portrait until 2005. It is remarkably similar to the pot depicted in the Met Museum’s “Gathering of Government-Officials”, the only major differences being the three-footed stand, and the narrow bottom of the pot – perhaps the feet were needed for stability during arrow tosses?
The apogee of pot complexity possibly occurred in Ming and Qing Dynasty China, where at least one extant jar has an additional eight cylinders one could toss arrows inside (Frankel, 2004)! Jones (1990; 103) notes that by this stage the vases ‘are so heavily encrusted with figures and short tubes that it is unlikely they could have been used’ for playing tuho, instead, they were more likely for decoration that reminded viewers of its’ long history. The Dosan Confucian Academy pot is only generically dated to the Joseon Dynasty, which may indicate that in Korea the vase remained relatively unchanged until the 20th century.
THE ARROWS
In 1984 in Yongzhou (永州, was Lingling 零陵), in southern China, another Western Han period tomb was discovered containing an earless tuho pot with bamboo arrows inside (Wen, 2003). They were cut in a square cross-section, until the final 6 cm of the shaft when tapered into a circular, 1.5-2 mm stick (ibid.). The length of the arrows themselves varied from 18 cm to 25.8 cm (ibid.). Extant arrows are also found amongst the relics at Dosanseowon (Dosanseowon 2010), and with Shōsōin Treasure House pot. The arrows at Shōsōin appear to be fletched and are weighted at one end (Wen, 2003).
Tuho was also a popular drinking game. For every arrow that missed the pot, the loser (called bulseung (lit. no-success, 불승, 不承.) had to take a drink of wine. To prevent betting and gambling on the outcome, losers could opt to sing a song as penalty, instead (Lee and Park, 2006). People who didn’t miss their mark were called hyeon (lit. wise, 현). Whether you are drinking or not, it is still an enjoyable game to play. Try it out!

Ganggangsullae / 강강술래

Ganggangsullae / 강강술래

Ganggangsullae 5.000 yıllık Kore dansı ilk kez bol hasat elde etmek için yapıldı ve Kore’nin geleneksel sembolü haline geldi. Dans ritüeli şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve oynamayı içerir. Sadece bayanlar tarafından gerçekleştirilir. Aydınlık dolunayın altında, düzinelerce genç bayanın daire içinde toplanıp,el ele tutuşup ve tüm gece boyunca öncü şarkıcı talimatlarıyla şarkı söyleyip ve dans ederler. Dans genellikle dolunayın aydınlık gecesi Seollal (Lunar yeni yıl günü), Daeboreum (Lunar Kore takviminin yeni yılının ilk dolunayı), Dano (Lunar Kore takviminin beşinci ayın 5. günü) ve Chuseok (Kore Şükran günü) etrafında gerçekleşir.

Halk geleneklerinde pirinç yetiştiriciliği büyük değer tuttuğundan halk sanatı içinde dayanışma, adalet, dostluk ve toplum bilincinin ruhunu nesilden nesle geçmesini sağlamaktadır.

Çeviri: dalnim

English

Ganggangsullae is a 5,000-year-old Korean dance that was first used to bring about a bountiful harvest and has developed into a cultural symbol for Korea. It incorporates singing, dancing, and playing and is exclusively performed by women.Under a bright full moon, dozens of young women gather in a circle, join hands and sing and dance all night under the directon of the lead singer.. The dance is usually performed around Seollal (Lunar New Years Days), Daeboreum (The first full moon of the new year of the lunar Korean calendar), Dano (the 5th day of the fifth month of the lunar Korean calendar) and Chuseok holiday (Korean Thanksgiving days) on the brightest night of the full moon.

The folk custom that was found in rice farming culture of the rural villiage holds a great value as an folk art in passing down the spirit of cooperation, fairness, friendship and a sense of community.

Tteokguk / 떡국

Tteokguk / 떡국

Tteokguk genellikle et suyuna dilimlenmiş pirinç kekiyle yapılan bir çorbadır. Kore’de geleneksel bir Yeni Yıl yemeğidir. “Tteok” pirinç keki ve “guk” ise çorba anlamına gelmektedir. Tteok’un şekersiz ve uzun bir silindir şeklinde olan garaetteok diye adlandırılan çeşidiyle yapılır. Çorba için garaetteok (가래떡) ince ince oval bir şekilde kesilir. Bu beyaz oval şekil parlak ve müreffeh bir yeni yılı simgeler. Ayrıca Korelilerin geleneksel olarak yaşları doğum günleri yerine yeni yılda bir yıl yaş alırlar. Genellikele bir yıl daha yaşlanmak için bir kase tteokguk yenmesi gerektiği söylenir.

İçindekiler (4 kişilik):
*Et suyu
*4 fincan dilimlenmiş garaetteok (pirinç keki)
*230 gram dana döş
*1/2 orta boy soğan
*5 – 6 diş sarımsak
*3 taze soğan – beyaz kısımları
*1 – 2 çorba kaşığı soya sosu
*tuz ve toz biber

Süsleme için:
*Haşladığımız dana eti
*1/2 çay kaşığı kıyılmış sarımsak
*1/2 çay kaşığı susam yağı
*tuz ve toz biber
*1 yumurta
*1 taze soğan
*1/2 gim (nori)(yaprak haline getirilmiş yosun)

Çeviri: ozgessedef

English

Tteokguk is a soup made with sliced rice cakes, usually in beef broth. It’s a traditional New Year’s dish in Korea. “Tteok” means rice cake, and “guk” means soup. It’s made with garaetteok, which is unsweetened and shaped like a long cylinder. For the soup, garaetteok (가래떡) is sliced into thin oval shapes. The white oval shape symbolizes a bright and prosperous new year. Also, Koreans traditionally age another year on this day, rather than their birthday. It’s commonly said that one must eat a bowl of tteokguk to become one year older.

Ingredients (4 servings)
*Beef Broth
*4 cups sliced garae tteok (rice cake)
*230 grams beef brisket
*1/2 medium onion
*5 – 6 cloves of garlic
*3 scallions – white parts
*1 – 2 tablespoons soup soy sauce
*Salt and pepper to taste

Garnish
*Beef removed from the broth
*1/2 teaspoon minced garlic
*1/2 teaspoon sesame oil
*salt and pepper
*1 egg
*1 scallion
*1/2 sheet gim (nori)