Welcoming Spring With A Time-Honored Tradition

Eskiden Kalma Bir Gelenekle Bahara Hoşgeldin

Bahara hoşgeldin demek için, mart ayının 1’inde Seoul’un merkezindeki Jongno Bölgesinde bulunan Kore’nin ilk Konfüçyüsçü akademisi olan Sungkyunkwan’da Seokjeon Bahar Töreni düzenlendi.

Sungkyunkwan Seokjeon, ünlü bilgin Konfüçyüs bilgeleri adına yapılan dini bir tören olup, 85 Numaralı Ulusal Somut Olmayan Kültürel Varlık olarak adlandırılmıştır.

Seokjeon Konfuçyüs’ün (551 M.Ö. – 479 M.Ö.) yazıtlarına ve Munmyo denilen bir Konfüçyüsçü Tapınağında akademik bir alan olan Konfüçyüsçülüğü kuran bilgelerine saygılarını sunmak için düzenlenen bir törendir. Munmyo tapınağı Seoul’un merkezindeki Sungkyunkwan’da yer alır, bu tapınak bir Çince öğretmeni, bir politikacı ve bir filozof olan Konfüçyüs’e adanmıştır.

Bu tören Sungkyunkwan’da ve 234 Konfüçyüs Okulunda ilk ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere düzenlenir. 2017 yılı Konfüçyüs’ün doğumunun 2568. yılı olarak öne çıkmaktadır. Seoul’deki ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Marc Knapper törenin ev sahibi Choheongwan’ın rolünü üstlenmiştir.

Tören başlamadan törenin yapılacağı yere giden Knapper’a Sungkyunkwan’ın içerisinde yer alan Myeongnyundang’da katılımcılar tarafından törenin tanıtımı yapılmıştır.

Knapper törene katılıp, görevini ciddiyetle yerine getirmiştir. Knapper’a nasıl doğru bir şekilde diz çöküp eğileceği ve bir bardağın nasıl düzgün bir şekilde kaldırılacağı gibi nezaket kuralları öğretilmiştir. Bu duruş kolay olmasa da, hatasız şekilde töreni tamamlamıştır. Özellikle Daeseongjeon tapınağına saygın adımlar atmıştır.

Choheongwan bilgeler için kadeh kaldıran ilk ev sahibi olduğundan Seokjeon’da en önemli rolü o oynar. Joseon İmparatorluğu(1392-1910) döneminde, kral ve başbakan, Choheongwan rolünü üstlenmiştir. Japon sömürgeleşmesinin (1910-45) ortadan kalkmasıyla sekreter, başbakanlar, Millet Meclisi başkanı gibi toplum tarafından tanınan kişiler Choheongwan rolünü üstlenmişlerdir. Bu Knapper’ın törene böyle önemli bir sorumluluğu üstlenerek katılmasının nedenidir.

Törenden önce tütsü ve tören duaları Knapper’a ulaştırılmıştır. Törenin katılımcıları yerlerini almış ve tek seferde dört kez eğilerek selamlama yapmışlardır. Seokjeon başladığında, Choheongwan bir rehber aracılığıyla elini yıkaması ve dini törene başlaması için bilgilendirilmiştir.

Rehberin tavsiyesi üzerine ABD elçisi Konfüçyüs’ün atalardan kalma yazıtına yaklaştı ve yüzünü kuzeye dönerek diz çöktü. Bu sırada tören müziği çaldı ve büyük kutlamanın başladığını belirtmek için göstericiler dansa başladı. Choheongwan üç kez tütsü yaktı ve yazıta saygısını sundu. Daha sonra, tören ünlü Konfüçyüsçü bilginler Anja, Jeungja, Jasaja, ve Mencius’un yazıtlarıyla devam etti.

İlk tören bittikten sonra Choheongwan’ın kadeh kaldırması ve yazılı duaları sesli olarak okumasıyla ikinci tören başladı.

Seokjeon’da 39 bilge onurlandırılır. Konfüçyüs ve Mencius’un(372 M.Ö. – 289 M.Ö.), yanı sıra diğer nüfuslu Konfüçyüs bilginleri ve Konfüçyüs’ün 10 öğrencisi bu törene dahil edildi. Buna ek olarak

Goryeo(918-1392) ve Joeson İmparatorluğundan 18 Koreli Konfüçyüs bilgini de bu törende yer aldı. Yi Hwang(1501-70) ve Yi Yi(1536-84) gibi Joseon İmparatorluğundan önde gelen Konfüçyüsçü bilginler de törene dahil edilmiştir.

Seokjeon’nun kökeni Goguryeo İmparatorluğunun(37 M.Ö. – M.S. 668) kralı Sosurim’in dönemine kadar bilinmektedir. Konfüçyüsçülüğün başlangıcının dönemi net olarak bilinmese de Taehak olarak bilinen ilk eğitim kuruluşu o dönemde kurulmuştur, Seokjeon’unda o dönemlerde yapılmaya başlandığına inanılmaktadır.

Joseon İmparatorluğu’nun ilk kralı Kral Taejo’nun(1335-1408) hüküm sürdüğü yedi yıl içerisinde Sungkyunkwan aynı yerde inşa edilmiştir.

Konfüçyüs’ün yazıtlarının ve bilgelerinin bulunduğu Daeseongjeon’un yanı sıra ek binalarla birlikte bilginler için bir yer Myeongnyundang da yapılmıştır.

Seokjeon her yıl Sungkyunkwan’da düzenlenmektedir.

Çeviri: misakichan19

English

The Spring Seokjeon was held at Sungkyunkwan, Korea’s foremost Confucian academy, located in Jongno District, central Seoul on March 1 to welcome spring.

Sungkyunkwan Seokjeon, a ritual ceremony dedicated to the Confucian sages, is designated as the National Intangible Cultural Property No. 85.

Seokjeon is a ritual to pay respect to the tablets of Confucius (551 B.C. – 479 B.C.) and his sages who established Confucianism as an academic field at a Confucian Shrine called Munmyo. It is located at Sungkyunkwan, central Seoul, and is dedicated to Confucius – a Chinese teacher, politician and philosopher.

This ritual is held twice a year, in the spring and fall, at Sungkyunkwan, and 234 Confucian Schools. The year 2017 marks the 2568th anniversary of the birth of Confucius. Marc Knapper, the Charge d’Affaires at the U.S. Embassy in Seoul, played the role of Choheongwan, the host of the ritual.

Knapper, who arrived at the site before the ceremony, was given an introduction to the ritual ceremony by the participants at the Myeongnyundang inside Sungkyunkwan.

Knapper took part in the ceremony and treated the task very seriously. He was taught the courtesies, such as how to kneel and bow correctly, and how to properly raise a glass. It was not an easy posture, but he completed the ceremony without a hitch. He took especially dignified steps to the Daeseongjeon, a shrine.

The Choheongwan plays the most important role at the Seokjeon, as he is the first host to raise the glass to the sages. During the Joseon Dynasty (1392-1910), the king and the prime minister played the role of the Choheongwan. After the termination of Japanese colonization (1910-45), socially-recognized figures played the role of the Choheongwan, such as former secretaries, prime ministers, and the chairman of the National Assembly. This may be the reason why Knapper took part in the ceremony with great responsibility.

Prior to the event, incense and ritual prayers were delivered to Knapper. The participants of the ceremony took their place, and bowed four times at the same time. When the Seokjeon begun, the Choheongwan was informed by a guide to wash his hands and started the ritual.

Advised by his guide, the U.S. envoy approached the ancestral tablet of Confucius and kneeled facing north. At this moment, ritual music was playing and the performers started to dance to mark the beginning of the grand ceremony. The Choheongwan burned incense three times and paid his respects to the tablet. Then, the ritual continued on to the tablets of Anja, Jeungja, Jasaja, and Mencius, famous Confucian scholars, as well.

After the first ritual concluded, the second ceremony continued, where the Choheongwan raised a glass and read out the written prayers.

At Seokjeon, 39 sages are honored. As well as Confucius and Mencius (372 B.C. – 289 B.C.), and other influential Confucian scholars, ten disciples of Confucius are included in this ritual. Additionally, 18 Korean Confucian scholars from the Goryeo (918-1392) and Joseon Dynasty are also included in the ceremony. Prominent Confucian scholars from the Joseon Dynasty such as Yi Hwang (1501-70) and Yi Yi (1536-84) are also included.

Seokjeon’s origin can be traced back to around the time of King Sosurim of the Goguryeo Dynasty (37 B.C. – A.D. 668). The exact period when Confucianism was introduced is not clear, but the first education facility, known as Taehak, was established during that time and Seokjeon is believed to be practiced around this time as well.

Seven years into the reign of King Taejo (1335-1408), the first king of the Joseon Dynasty, Sungkyunkwan was built in the same spot.

Alongside Daeseongjeon, where the tablets of Confucius and the sages are held, Myeongnyundang, a place for the scholars as well as supplementary buildings are also located.

Seokjeon is practiced every year at Sungkyunkwan.

Black Day in Korea (블랙데이)

Black Day in Korea (블랙데이)

Kara Gün (Korece: 블랙데이), her yıl 14 Nisan’da kutlanan resmi olmayan bir tatildir. Güney Kore’de çoğunlukla yalnızlar tarafından kutlanır.
Bu gün Sevgililer Günü ve Beyaz Gün ile ayın 14’üncü gününde tatil olarak ilişkilidir. Bu günde, önceki iki günde hediye almamış insanlar bir araya gelir ve jajangmyeon yerler. Bu gün özellikle bekar insanlar içindir.

Kara Gün, Sevgililer Günü ve Beyaz Günün romantik yönünü oluşturmaktadır. Sevgililer Gününde kabul edilen çikolatalar erkeklerin popülaritesini simgelemekte değerlendirilir ve Beyaz Günde verilen çikolatalar sadece romantik amaçlarla kullanılmaktadır, Kara Gün insanlar üzerine özellikle de yalnızlara, ne tatil ne de hediye almış kimselere odaklanır.
Bu günde, hediye almamış yalnızlar her iki günde de siyah renkli yiyecekler, özellikle jajangmyeon üzerine derdini paylaşmak için siyah giyinerek bir araya gelir. Yemek sırasında çikolata hediyeleri ve samimi ilişkilerin eksikliklerinden yakınırlar.

isis

English

Black Day (Korean: 블랙데이) is an unofficial holiday observed on April 14 each year. It is mostly observed in South Korea by singles.
The day is associated with Valentine’s Day and White Day as a holiday on the 14th day of the month. On this day, people who did not receive gifts on the previous two days gather and eat jajangmyeon. This day is specifically for single people.

Black Day builds on the romantic aspect of Valentine’s Day and White Day. As the chocolates received on Valentine’s Day are interpreted to symbolize a man’s popularity and the chocolates given on White Day are used solely for romantic purposes, Black Day focuses on the people, especially singles, who did not receive any gifts on either of the holidays.
On the day, singles who have not received presents on both days gather wearing black to ‘commiserate’ over black-colored food, especially jajangmyeon. During the meal, they complain about their lack of intimate relationships and chocolate gifts.

White Day In South Korea (화이트데이)

White Day In South Korea (화이트데이)

White Day (화이트데이), Sevgililer Günü’nden bir ay sonra 14 Mart’ta kutlanan bir gündür. Bugün Japonya’da tatil günüdür ve Sevgililer Günü’ne çok benzer. Bunun yani sıra Güney Kore ve Tayvan’da da kutlanan bir gündür.

Koreliler için romantikliğin önemli bir günüdür.

“White Day” olarak adlandırılan 14 Mart’ta erkekler, önceki ayda onları hatırlayan bayanlara çikolatasız şeker alırlar (kızlar da erkeklere alıyor, karşılıklı olarak). Neticede ayni yerlerde Şubat’ta gördüğünüz tüm şekerleme türlerini göreceksiniz.

Eğer 20’li yaslarda bir bekarsanız ve 14 Şubat veya 14 Mart’ta hiçbir şey almadıysanız diğer bekarlarla ülkedeki restoranlarda siyah erişte (jjajangmyun 짜장면) yiyebilirsiniz.

Çeviri & Derleme: sunshine

English

White Day (화이트데이) is a holiday celebrated on March 14, one month after Valentine’s Day. In Japan this day is a widespread holiday, much like Valentine’s Day. It is also observed in South Korea and Taiwan.

White Day is an important day of romance in Korea.

March 14 is called White Day and is when men are expected to reciprocate with non-chocolate candy to the woman/women who remembered them the previous month. Consequently, you’ll see all kinds of candy offering in all of the same places as you saw chocolate in February.

If you are an unmarried 20-something and you didn’t receive anything on either 14 February or March, you can join other singles at Chinese restaurants around the country to eat black bean paste noodles (jjajangmyun 짜장면).

Valentine’s Day in Korea

Valentine’s Day in Korea

Kore’deki Sevgililer Günü, dünyanın başka yerlerindeki Sevgililer Günü’nden biraz farklıdır. Aslında Sevgililer Günü, Kore’de her ayın 14’ünde kutlanan 12 ‘aşk günleri’nden biridir. Bu günler çeşitli popüler (Beyaz Gün) ya da hüzünlü (Kara Gün), tuhaf (Sarılma Günü) ve her şeyin arasındadır. Büyük paraların hem harcandığı hem de hazırlandığı Sevgililer Günü ve Beyaz Gün diğer aşk günlerine karşın ticari ilgi alımda az değildir.

Dünyanın geri kalanında kapsamlı tatilden ziyade, Kore’de Sevgililer Günü’nde bayanlar baylara ilgi gösterisi olarak çikolata verirler. Geleneksel olarak, bu hediyeleri alan erkekler ertesi ay Beyaz Günde karşılığında bir hediye verecektir. Değişen son yıllarda satıcılar her iki günde de bayları ve bayanları hedeflemektedirler. Böylecede, bu gün, Birleşik Devletler gibi ülkelerde olduğu gibi genellikle gözlenen tatilden ziyade bir çift günüdür.

isis

English

Valentine’s Day in Korea is a bit different from Valentine’s Day elsewhere in world. In fact, Valentine’s Day is one of 12 “love days” celebrated on the 14th of every month in Korea. These days range from the popular (White Day) or depressing (Black Day), to the bizarre (Hug Day) and everything in between. Big money is both spent and made on Valentine’s and White Day, while the other love days receive little to no commercial attention.

Rather than the catch-all holiday it is in the rest of the world, on Valentine’s Day in Korea women give chocolate to men as a sign of affection. Traditionally, men that receive these gifts will give a gift in return the following month on White Day. This has been changing in recent years, as retailers have begun targeting Men and Women on both days. As such, the day is a couples day, rather than a generally observed holiday as it is in countries like the United States.

Tuho (투호)

Tuho (투호)

Oyun Kore’de Yılbaşı ve geleneksel Chuseok’da oynanır. Modern versiyonu genellikle basit bir teneke kutu ve kauçuk uçlu oklarla oynanır. Tuho aynı zamanda popüler bir içme oyunudur. Geri dönmeyen her ok için kaybeden veya bulseung (불승 / 不 承, lit. başarısız) bir içki almak zorunda kalır. Bahsi önlemek için, kaybedenler ceza olarak bir şarkı söylemesi tercih edilir. Oyunculardan teneke kutuyu hiç ıskalamayanlara hyeon (현, lit. bilge) denilirdi.
Tuho hem Çin’de hem Kore’de uzun geçmişe sahip bir oyundur. Zuo’nun açıklaması (左傳), milattan önce 389 yılında derlendi. Bu oyun milattan önce 530 yılında soylular tarafından oynanıyordu. Milattan önce birinci yüzyılda Büyük Tarihçinin Kayıtları (史記) bu oyundan parti oyunu olarak da söz eder. Zhou Hanedanında geçerli olan törenler olarak tanımlanan Klasik Törenler adlı kitap Çin’in Han Handanlığı süresince yeniden düzenlenmiştir (M.Ö. 202 – 220) ve oyunu açıklayan detaylı bir bölüme sahiptir. Rudolph’a göre (1950), daha sonraki düzenlemeler süresince oyuna yeni kurallar eklendi. Sayaç numarası oyun oynarken diz çökülen yere göre değişir. Her raund 4 okludur. Eğer oyun oda içinde oynanıyorsa 5, salondaysa 7, avludaysa 9 takım vardır. Oklar dut ağacı ya da kabuğu soyulmamış ünnaptan yapılır. Tuho, Eski Tang’ın Tarihi (舊唐書) ve 81. Sui Kitabı’nda anlatılan Gorguryeo Krallığı boyunca Kore yarımadasında oynandı. Bu oyun Prens Yangnyong’un prenseslerle, Joseon Kralı Hyeonjong’un Ana Kraliçe, Kraliçe, Büyük Prens, prens ve prenseslerle oynadığı gibi kraliyet aileleri dahil olmak üzere hem kadınlar hem erkekler tarafından oynandı.

Oynama Parçaları
POT (Vazo)
Batı Han Hanedanlığı’dan (M.Ö. 206 – 9 CE) günümüze kadar gelen en eski seramik saha olan pot, Jiyuan doğu Çin, şehrinde (济源, 济源) (Wen, 2003), 1969 yılında keşfedildi. Pot 13 cm yüksekliğinde bir boyna, 4 cmlik (aynı yerde) ağız çapına, 26,6 cm yüksekliğe sahip. Yenilik olarak ekstra ‘kulaklar’ en erken (Inokuchi, 2004) 3. yüzyıldan bugüne kadar görünür ve en geç (Rudolph, 1950) 8. yüzyıl. Nara, Japonya, Shōsōin Treasure House’da (Inokuchi, 2004) iki silindir ile bronz bir pot koleksiyonunda Daha sonra Song Hanedanlığı’nda yarım boy porselen vazo olduğu gibi, Güney Tang Hanedanlğı’nda sanat resimler: Cleveland Sanat Müzesi’nde (1.957,65 Katılım Numarası) bulunur. Kore’ye tuhonun yeniden girişi 12’inci yüzyılda, bu ‘kulaklı’ potların da bu zamanda tanıtıldığı son derece muhtemeldir.
Tuho potu Dösan Konfüçyüs Akademisi’nde (Dosanseowon, 도산 서원, 陶 山 书院) geleneksel olarak hevesli bir oyuncu (; 83 Lee ve Park, 2006) olan akademinin kurucusu Yi Hwang’a (1501-1570) ait olduğuna inanılır. O, kutsal bir emanet olarak kabul edilir ve böylece de Güney Kore’de 2005 yılına kadar Yi portresi ile birlikte mevcut 1000 Won banknotu çıktı. Bu Met Müzesi’nde “Devlet-Görevlileri Buluşması”nda, üç ayaklı standı ile tek büyük farklılıkları, pota oldukça benzer ve potun dar diplisi – Belki de ayakları ok fırlatma sırasında istikrar için gerekli idi?
Karmaşık üst kısmıyla tuho kabı muhtemelen günümüze kadar ulaşmış olan içine okların atıldığı 8 silindirli geleneksel bir kabın geldiği Çin’deki Ming ve Qing hanedanlıklarında ortaya çıkmıştır. Jones’un notlarına göre bu durumda vazolar, uzun tarihi boyunca mükemmel süsleme kalıntılarının yerine, alışılmışın dışında yoğun bir şekilde kısa tüpler ve figürlerle kaplanmıştır. Dosan Konfüçyüs Akademisi vazoları genellikle 20. yüzyıla kadar değişmeden gelen Kore vazolarından anlaşılacağı üzere Joseon dönemine tarihlenir.
OKLAR
1984’de Güney Çin’deki Yongzhou’da bir diğer Batı Han dönemi mezarı, içinde bambu oklar ve kulaksız bir tuho vazosuyla keşfedilmiştir. 6 cm’lik dairesel konik bir gövde ve 1.5-2 mm’lik çubukları kare bir kesit içinde çıkardılar. Günümüze ulaşan oklar ve Shōsōin Hazine Evi Vazosu Dosanseowon’daki kalıntılar arasında bulunmuştur. Shōsōin’daki okları yapan kkişi ağırlıkları incelenerek ortaya çıkarılmıştır.
Tuho ayrıca popüler bir içki oyunudur. kaçırılan her ok için, kaybeden kişi bir kadeh şarap alır. Dışarıda bahis ve kumarı önlemek için kaybedenler bunun yerine bir şarkı söylerler, atışlarını kaçırmayan kişiler hyeon diye çağrılır. İçseniz de içmeseniz de, yine de eğlenceli bir oyun. Bir deneyin!

Çeviri: puduhepa1307, BeaSungMi Esma, trenchtown

English

The game is a traditional diversion on Korean New Year’s Day and Chuseok. Modern versions are often played with a simple canister and rubber-tipped arrows.
Tuho was also a popular drinking game. For every arrow that missed the pot, the loser or bulseung (불승/不承, lit. no-success) had to take a drink. To prevent betting on the outcome, losers could opt to sing a song as a penalty instead. Players who did not miss the canister were called hyeon (현, lit. wise).
Tuho, or ‘Pitch-pot,’ (also Mandarin Chinese touhu, Japanese tōko/とうこ) is a game with a long history, both in China and Korea. The Commentary of Zuo (左傳), compiled before 389 BCE, mentioned a game of pitch-pot played by nobles in 530 BCE (Rudolph, 1950). The first century BCE Records of the Grand Historian (史記) also mentions the party game (ibid.). The Classic of Rites (禮記), that described rites in use in the Zhou Dynasty (ca. 1050-256 BCE) was later edited during the Han dynasty (202 BCE. – 220 CE) of China, and has a detailed chapter describing the game. According to Rudolph (1950), the rules below were inserted during the later revision.
The Classic of Rites appears to have then become the standard reference for playing the game (Rudolph, 1950, Lee and Park, 2006).
The earliest reference to tuho being played on the Korean peninsula is during the Gorguryeo Kingdom (37 BCE – 668 CE), where it is mentioned in the History of Old Tang (舊唐書) (Lee and Park, 2006) and the 81st Book of Sui (隋書)(Wen, 2003). It appears it fell out of fashion for a while, as King Yejong of Goryeo (r. 1105-1122 CE) received a tuho set from the Sung Emperor in 1116 CE and was curious about how it was played (Lee and Park, 2006). Soon the whims of fashion changed again and it was not until the Joseon Dynasty that it was promoted as a Confucian activity. This game was played by both women and men, including royalty such as Prince Yangnyong (양녕대군, 讓寧大君. 1394-1462) with the princesses, and King Hyeonjong of Joseon (현종, 顯宗. 1641-1674) with the Queen Mother, Queen, Grand Prince, princes and princesses (Lee and Park, 2006).

Playing Pieces
THE POT
The earliest extant ceramic pitch pot, from the Western Han Dynasty (206 BCE – 9 CE) was discovered in 1969, in the eastern Chinese city of Jiyuan (濟源, 济源)(Wen, 2003). It was 26.6 cm high, with a 13 cm high neck, and a mouth diameter of 4 cm (ibid.). The innovation of extra ‘ears’ that arrows could be tossed into, appears to date from the 3rd century at the earliest (Rudolph, 1950), and the 8th century at the latest (Inokuchi, 2004). The Shōsōin Treasure House of Nara, Japan, includes in its’ collection a bronze pot with two cylinders (Inokuchi, 2004), as does a later Song Dynasty half-sized porcelain vase at the Cleveland Museum of Art (Accession Number:1957.65), and images of Southern Tang dynasty artwork. As the re-introduction of tuho into Korea occurred in the 12th century, it is extremely likely that the ‘eared’ pots were also introduced at this time.
The tuho pot kept at the Dosan Confucian Academy (Dosanseowon, 도산서원, 陶山書院) traditionally is believed to have belonged to academy founder Yi Hwang (1501-1570), who was an avid player (Lee and Park, 2006; 83). The tuho pot kept at the Dosan Confucian Academy (Dosanseowon, 도산서원, 陶山書院) traditionally is believed to have belonged to academy founder Yi Hwang (1501-1570), who was an avid player (Lee and Park, 2006; 83). It is treated as a relic, and is so well known it appeared on the 1000 Won banknote in South Korea along with Yi’s portrait until 2005. It is remarkably similar to the pot depicted in the Met Museum’s “Gathering of Government-Officials”, the only major differences being the three-footed stand, and the narrow bottom of the pot – perhaps the feet were needed for stability during arrow tosses?
The apogee of pot complexity possibly occurred in Ming and Qing Dynasty China, where at least one extant jar has an additional eight cylinders one could toss arrows inside (Frankel, 2004)! Jones (1990; 103) notes that by this stage the vases ‘are so heavily encrusted with figures and short tubes that it is unlikely they could have been used’ for playing tuho, instead, they were more likely for decoration that reminded viewers of its’ long history. The Dosan Confucian Academy pot is only generically dated to the Joseon Dynasty, which may indicate that in Korea the vase remained relatively unchanged until the 20th century.
THE ARROWS
In 1984 in Yongzhou (永州, was Lingling 零陵), in southern China, another Western Han period tomb was discovered containing an earless tuho pot with bamboo arrows inside (Wen, 2003). They were cut in a square cross-section, until the final 6 cm of the shaft when tapered into a circular, 1.5-2 mm stick (ibid.). The length of the arrows themselves varied from 18 cm to 25.8 cm (ibid.). Extant arrows are also found amongst the relics at Dosanseowon (Dosanseowon 2010), and with Shōsōin Treasure House pot. The arrows at Shōsōin appear to be fletched and are weighted at one end (Wen, 2003).
Tuho was also a popular drinking game. For every arrow that missed the pot, the loser (called bulseung (lit. no-success, 불승, 不承.) had to take a drink of wine. To prevent betting and gambling on the outcome, losers could opt to sing a song as penalty, instead (Lee and Park, 2006). People who didn’t miss their mark were called hyeon (lit. wise, 현). Whether you are drinking or not, it is still an enjoyable game to play. Try it out!

Ganggangsullae / 강강술래

Ganggangsullae / 강강술래

Ganggangsullae 5.000 yıllık Kore dansı ilk kez bol hasat elde etmek için yapıldı ve Kore’nin geleneksel sembolü haline geldi. Dans ritüeli şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve oynamayı içerir. Sadece bayanlar tarafından gerçekleştirilir. Aydınlık dolunayın altında, düzinelerce genç bayanın daire içinde toplanıp,el ele tutuşup ve tüm gece boyunca öncü şarkıcı talimatlarıyla şarkı söyleyip ve dans ederler. Dans genellikle dolunayın aydınlık gecesi Seollal (Lunar yeni yıl günü), Daeboreum (Lunar Kore takviminin yeni yılının ilk dolunayı), Dano (Lunar Kore takviminin beşinci ayın 5. günü) ve Chuseok (Kore Şükran günü) etrafında gerçekleşir.

Halk geleneklerinde pirinç yetiştiriciliği büyük değer tuttuğundan halk sanatı içinde dayanışma, adalet, dostluk ve toplum bilincinin ruhunu nesilden nesle geçmesini sağlamaktadır.

Çeviri: dalnim

English

Ganggangsullae is a 5,000-year-old Korean dance that was first used to bring about a bountiful harvest and has developed into a cultural symbol for Korea. It incorporates singing, dancing, and playing and is exclusively performed by women.Under a bright full moon, dozens of young women gather in a circle, join hands and sing and dance all night under the directon of the lead singer.. The dance is usually performed around Seollal (Lunar New Years Days), Daeboreum (The first full moon of the new year of the lunar Korean calendar), Dano (the 5th day of the fifth month of the lunar Korean calendar) and Chuseok holiday (Korean Thanksgiving days) on the brightest night of the full moon.

The folk custom that was found in rice farming culture of the rural villiage holds a great value as an folk art in passing down the spirit of cooperation, fairness, friendship and a sense of community.

Tteokguk / 떡국

Tteokguk / 떡국

Tteokguk genellikle et suyuna dilimlenmiş pirinç kekiyle yapılan bir çorbadır. Kore’de geleneksel bir Yeni Yıl yemeğidir. “Tteok” pirinç keki ve “guk” ise çorba anlamına gelmektedir. Tteok’un şekersiz ve uzun bir silindir şeklinde olan garaetteok diye adlandırılan çeşidiyle yapılır. Çorba için garaetteok (가래떡) ince ince oval bir şekilde kesilir. Bu beyaz oval şekil parlak ve müreffeh bir yeni yılı simgeler. Ayrıca Korelilerin geleneksel olarak yaşları doğum günleri yerine yeni yılda bir yıl yaş alırlar. Genellikele bir yıl daha yaşlanmak için bir kase tteokguk yenmesi gerektiği söylenir.

İçindekiler (4 kişilik):
*Et suyu
*4 fincan dilimlenmiş garaetteok (pirinç keki)
*230 gram dana döş
*1/2 orta boy soğan
*5 – 6 diş sarımsak
*3 taze soğan – beyaz kısımları
*1 – 2 çorba kaşığı soya sosu
*tuz ve toz biber

Süsleme için:
*Haşladığımız dana eti
*1/2 çay kaşığı kıyılmış sarımsak
*1/2 çay kaşığı susam yağı
*tuz ve toz biber
*1 yumurta
*1 taze soğan
*1/2 gim (nori)(yaprak haline getirilmiş yosun)

Çeviri: ozgessedef

English

Tteokguk is a soup made with sliced rice cakes, usually in beef broth. It’s a traditional New Year’s dish in Korea. “Tteok” means rice cake, and “guk” means soup. It’s made with garaetteok, which is unsweetened and shaped like a long cylinder. For the soup, garaetteok (가래떡) is sliced into thin oval shapes. The white oval shape symbolizes a bright and prosperous new year. Also, Koreans traditionally age another year on this day, rather than their birthday. It’s commonly said that one must eat a bowl of tteokguk to become one year older.

Ingredients (4 servings)
*Beef Broth
*4 cups sliced garae tteok (rice cake)
*230 grams beef brisket
*1/2 medium onion
*5 – 6 cloves of garlic
*3 scallions – white parts
*1 – 2 tablespoons soup soy sauce
*Salt and pepper to taste

Garnish
*Beef removed from the broth
*1/2 teaspoon minced garlic
*1/2 teaspoon sesame oil
*salt and pepper
*1 egg
*1 scallion
*1/2 sheet gim (nori)

Seollal Day: Ancestral Rites and Traditional Games!

Seollal Günü: Atalara Ait Törenler ve Geleneksel Oyunlar

Seollal sabahı atalara yapılan ayin ile başlar. Aile üyeleri yepyeni hanbokları (geleneksel kıyafetler) ile ayin masasının önünde toplanırlar ve atalarının ayinlerinin kurallarına göre ritüel yiyeceklerini ayin masasının üzerine yerleştirilerek ayarlamalar yapılır. Ayarlamalar yapıldıktan sonra, ayin ataların ruhlarına yapılan selamlama ile başlar, ve ruhlara veda etmeden önce yapılan bağışlar ve dualar ile devam eder. Ayin sonrasında, herkes geleneksel ayin yiyeceklerini yer. Koreli insanlar Seollal’in ana yiyeceği tteokguk (pirinç keki çorbası) yenilmesinin kişinin yaşına bir yıl eklediğine inanırlar. Ayrıca İnsanlar sık sık birbirlerine “Kaç tane tteokguk porsiyonun var?” diye sorarak birbirlerinin yaşlarını eğlenceli bir yol ile öğrenirler.

Yemekten sonra, ailenin genç üyeleri ailenin büyüklerine saygılarını sunarak onları selamlarlar ve hediyelerini takdim ederler. Ondan sonra, büyükler, dua ve dileklerini başarılı bir yıl için sunarlar.Çocuklar çoğunlukla Seollal hediyesi olarak sebaetdon (Yılbaşı parası) alır. Günün geri kalanı için, aile üyeleri geleneksel oyunlar oynar, daha fazla yemek yer ve hikayeler paylaşırlar.
Bazı Hristiyan aileleri ataları için ayinler yapmazlar. Ancak, yine de onlar Seollal tatilinde yemekler ve hikayeler için bir araya toplanırlar.

İnsanlar Seollal’da Eğlenmek İçin Ne Yapıyorlar?

Seollal aile üyelerinin bir arada eğlenceli aktiviteler yapması için bir fırsattır. En yaygın aktiviteler arasında yutnori, dört ahşap sopadan oluşan bir tahta oyunu ve go-stop, kazanabilmek için oldukça çok puan toplanması gereken ve hwatu (çiçek kartları) kullanılarak oynanan bir kart oyunu vardır. Jegichagi (ayak topu gibi bir oyun), neoltwiggi (tahterevalli), tuho (ok atma) ve yeonnaligi (uçurtma) gibi geleneksel oyunlar da yaygın olarak kamu ve eğlence parkların da oynanır. Sonunda, aileler dinlenerek tiyatroya giderler veya televizyondaki Seollal Özel Programlarını izlerler.

Çeviri: esra_kjm

English

Seollal Day: Ancestral Rites and Traditional Games!

The morning of Seollal begins with an ancestral rite. Family members, each dressed in a brand new hanbok (traditional clothes), gather in front of the ritual table, and set it with an ancestral tablet and dishes of ritual foods according to the laws of ancestral rites. Once set, the rite begins with deep bows as greetings to the ancestor spirits, and proceeds with offerings and prayers before ending with bidding farewell to the spirits.

Following the rite, everyone eats the ritual foods. Tteokguk (rice cake soup) is the main food of Seollal, and eating it is believed to add a year to one’s age. People often ask each other, “How many servings of tteokguk have you had?” as a fun way to ask each other’s age.

After the meal, the younger generations of the family pay respect to their elders by taking a deep bow, and by presenting them with gifts. The elders, then, offer their blessings and wishes for a prosperous year. Children often receive sebaetdon (New Year’s money) as a Seollal gift. For the remainder of the day, family members play traditional folk games, eat more, and share stories.

Some Christian families do not perform an ancestral rite. However, they still gather together to share Seollal holiday dishes and stories.

What Do People Do For Fun on Seollal?

Seollal is an opportunity for the entire family to engage in fun activities together. The most common activities are yutnori, a board game that involves throwing four wooden sticks and go-stop, a card game that uses hwatu (flower cards) to score as many points as possible in order to win. Such traditional games as jegichagi (footbag-like game), neoltwiggi (see-saw), tuho (arrow toss), and yeonnaligi (kite flying) are also widely played at public and recreational parks. Finally, families wind down by going to a theater or watching Seollal Specials on TV.

The Day Before Seollal: Busy with Preparations!

Seollal’dan Önceki Gün: Hediyeler, Seyahat Düzenlemeleri ve Yiyecekler

Seollal, özellikle hediye, yolculuk ve yiyecekler açısından bir sürü hazırlık gerektirir. Seollal’e yakın günlerde atalara yapılan ayinler ve hediyeleri satın almak gibi yapılacak pek çok şey için mağazalarda ve pazarlarda kalabalıklar görülebilir. Seollal için ana yemek tteokguk (pirinç keki çorbası) idir. Diğer örnek yemekler ise galbijjim (kızarmış küçük kaburga), japchae (sotelenmiş sebzelerle bardakta erişte), krep, hangwa (geleneksel tatlılar ve çerezler), bunların yanı sıra da taze sebzeler, et ve balık çeşitleri ile yapılan bir düzine yan yemek vardır.

Seyahat düzenlemeleri, özellikle evden uzakta olanlar için Seollal hazırlıklarının diğer önemli parçalarından biridir. Bir çok kişi tren ile yolculuğu seçmektedir ve yollardaki yoğun trafikten dolayı iki katına çıkabilecek süreyi önlemek için de önceden uygun biletleri rezerve etmektedir. Evlerinden uzakta olan birçok insan aynı zamanda ailelelerini ziyaret etmek istedikleri için, Seollal zamanında bilet rezerve etmek kolay değildir. Bu yüzden de otobüs veya araba ile de yolculuk eden bir çok kişi vardır. İnsanların çoğu yaşadıkları büyük şehirlerden ayrılıp ailelerini ziyaret ederken, yeni bir trendin gelişmesiyle aileler çocuklarının yaşadıkları büyük şehirleri ziyaret etmeye başlamışladır. Böylece daha daha az kalabalık ve daha rahat ziyaretler meydana gelmiştir. Her iki şekilde de, Seollal sırasındaki eve yolculuk stresli olduğu kadar heyecan verici de olabilir.

Popüler Seollal Hediyeleri Nelerdir?

En popüler Seollal hediyeleri mağaza hediye çekleri ve nakit paradır. Aileler için popüler hediyeler ginseng, bal, sağlık ürünleri ve masaj koltuklarıdır. Diğer yaygın hediyeler ise şampuan, sabun, diş macunu gibi banyo malzemeleri ve ton balığı, hangwa, kurutulmuş balık ya da meyvelerden oluşan hediye sepetleri / setleridir.

İnsanlar Ataları İçin Yaptıkları Ayinlere Nasıl Hazırlanıyorlar?

Yiyecekler, Seollal süresince çok ciddiye alınan konulardandır. Aileler, Seollal’ den önceki günlerinde hem atalarına sunulacak hem de aileye servis edilecek yiyecekleri hazırlamakla vakit geçirirler. Bir çok Koreli ayin sırasında kullanılan gıdaların tatlarının ve görünümlerinin atalarının memnuniyet düzeyini belirlediğine inanır ve bu yüzden onları hazırlarken büyük bir özen gösterirler. Yiyecekleri hazırlama geleneksel olarak aile içinde kadının görevi olsa da, birçok aile bugünler de aile üyeleri arasında iş bölümü yapmakta ya da sadece tatilde yiyecek ve içecek sağlayan hizmetleri kiralamaktadır.

Çeviri: esra_kjm

English

The Day Before Seollal: Busy with Preparations!

Seollal demands a lot of preparation, especially in terms of gifts, traveling, and food. As there are many things to purchase for the ancestral rites and gifts, it is usually very crowded in department stores and markets during the days leading up to Seollal. The main dish for Seollal is tteokguk (rice cake soup), with other representative dishes being galbijjim (braised short ribs), japchae (glass noodles with sautéed vegetables), pancakes, hangwa (traditional sweets and cookies), as well as a dozen other side dishes made with various kinds of fresh vegetables, meat and fish.

Another crucial part of preparing for Seollal, especially for those far from home, is travel arrangements. Many choose to travel by train, and reserve tickets well in advance in order to avoid heavy traffic on the roads that can often double standard travel time. Since many people who are away from their homes want to visit their families at the same time, reserving tickets during Seollal is not easy, resulting in many people traveling by car or bus. As most people are trying to leave big cities to visit their family, a recent trend has developed where more parents are visiting their children living in the larger cities as it is more convenient and less crowded. Either way, the journey home during Seollal can be just as exciting as it is stressful.

What Are Some Popular Seollal Gifts?

The most popular Seollal gifts are department store gift cards and cash. Popular gifts for parents are ginseng, honey, health products, and massage chairs. Other common gifts include toiletries such as shampoo, soap, toothpaste, etc. and gift baskets/sets composed of Spam, tuna, hangwa, dried fish or fruits.

How Do People Prepare Food For the Ancestral Rites?

Food during Seollal is taken very seriously. Families spend the entire day before Seollal preparing food to be used as offerings to ancestors as well as to be served to the family. Many Koreans believe that the taste and appearance of ritual foods determines their ancestors’ level of satisfaction, and thus prepare them with great care. While food preparation has traditionally been the job of the women in the family, more families today divide up the responsibilities among their members equally or simply hire holiday catering services.

Seollal (설날) / Korean Lunar New Year

Seollal (설날) / Korean Lunar New Year

Yaygın olarak Seollal adı ile bilinen Kore yeni yılı, Kore ay takviminin ilk günüdür. Seollal (Ay takvimine göre yeni yıl; Ay takvimindeki 1 Ocak) Kore’ deki en ünlü ulusal tatillerden biridir. Seollal aynı zamanda “Seol(설)”, Shinjeong (신정), veya “Gujeong(구정)” olarak da bilinir.

Seollal kutlamaları, yeni yıl gününe bağlı olarak genellikle 3 gün boyunca devam eder; yeni yıl günü ile birlikte, yeni yıl gününün bir gün öncesi ve bir gün sonrası da bu kutlamalara dahildir. Kore’ de aynı zamanda Miladi takvimine (Güneş takvimi) göre de her yıl 1 Ocak tarihinde yılbaşı kutlamaları yapılır. Sinjeong (Güneş takvimine göre yeni yıl; Güneş / Miladi takviminde 1 Ocak) kutlamaları ise çoğu zaman 1 gün sürer.

Yeni yıl genellikle kış gündönümünden sonraki ikinci yeni ayın gününe denk gelmektedir. Ancak bazı nadir durumlarda görülebilir. Yeni yılın onbirinci veya onikinci aylara denk gelmesi çok nadir olarak görülen durumlardandır. Böyle bir durumda, yeni yıl gündömünden sonraki üçüncü yeni ayın gününe denk gelir (bir sonraki tekrarlanması 2033 yılında beklenmektedir).
Ayrıca Kore yeni yılı genellikle Moğol yeni yılı, Tibet yeni yılı, Çin yeni yılı ve Vietnam yeni yılı ile de aynı güne denk gelmektedir.

Seollal;
2012 yılında 23 Ocak’a
2013 yılında 10 Şubat’a
2014 yılında 30 Ocak’a
2015 yılında 18 Şubat’a denk gelmektedir.

Yeni bir yılın başlangıcını kutlamak için olan bir bayramdan ziyade Seollal, Kore halkı için gerçekten özel bir durumdur. Sadece atalarına saygılarını göstermeleri için değil, aynı zamanda onların diğer aile üyelerine yetişebilmeleri için de bir fırsattır. Daha sonrasında ise güzel hanboklar (geleneksel kıyafet) içindeki insanları görmek, atalarından kalma ayinleri yapmak veya halk oyunları oynamak, lezzetli geleneksel yemeklerden yemek, gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet edenleri ve hikayeleri duymak bu kutlamalarda görülebilecek görüntüler arasındadır.

Çeviri: esra_kjm

English

Korean New Year, commonly known as Seollal (Hangul: 설날; RR: Seollal; MR: Sǒllal), is the first day of the lunar Korean calendar. It is the most important of the traditional Korean holidays. It consists of a period of celebrations, starting on New Year’s Day. The Korean also celebrate solar New Year’s Day on January 1 each year, following the Gregorian Calendar. The Korean New Year holidays last three days, and is considered a more important holiday than the solar New Year’s Day.

The term “Seollal” generally refers to Eum-nyeok Seollal (음력설날, lunar new year), also known as Gujeong (Hangul: 구정; Hanja: 舊正). Less commonly, “Seollal” also refers to Yang-nyeok Seollal (양력설날, solar new year), also known as Sinjeong (Hangul: 신정).

Korean New Year generally falls on the day of the second new moon after winter solstice, unless there is a very rare intercalary eleventh or twelfth month in the lead-up to the New Year. In such a case, the New Year falls on the day of the third new moon after the solstice (next occurrence will be 2033). Korean New Year is generally the same day as Mongolian New Year, Tibetan New Year, Chinese New Year and Vietnamese New Year.

Seollal (Lunar New Year; January 1 in lunar calendar) is one of the most celebrated national holidays in Korea. While many observe Sinjeong (Solar New Year; January 1 in solar/regular calendar), most celebrate Seollal, which usually lasts for three days: the day of, the day before, and the day after. This year, Seollal falls on January 23 in regular calendar.

More than just a holiday to mark the beginning of a new year, Seollal is truly a special occasion for the Korean people. Not only is it a time for paying respect to ancestors, but it is also an opportunity to catch up with other family members. Then, it is not unusual to see people in beautiful hanbok (traditional clothes) performing ancestral rites or playing folk games, to eat delicious traditional foods, and to hear stories and chatters well into the night.